Is een andere bank mogelijk?

NewB

Al

46.397

burgers bouwen
aan hun bank. En u?

Ik bouw mee

Huidig kapitaal:

2.506.820

Waar staan we met NewB?

Op 24 maart 2013 maakte NewB zich bekend bij het grote publiek. Waar staan we nu, na bijna een jaar werken?

Lees meer

We bouwen verder

Met jullie € 20 aandelen hebben we samen de aanzet gegeven voor ons bankproject. Nu komt het erop aan om de bouw in detail voor te bereiden.

Lees meer

Waarom coöperant worden?

Je legt een steentje om de nieuwe bank te bouwen, en van dat steentje blijf je eigenaar. Ontdek hier welke voordelen daaraan verbonden zijn.

Lees meer

Welke bank bouwen we?

Op basis van de waarden en het manifest hebben we in 2013 uitgetekend welke bank we willen maken. Het is de identiteitskaart of ID van NewB.

Lees meer

Maak NewB bekend

Hoe groter de achterban, hoe sterker we in onze schoenen zullen staan bij de aanvraag van onze banklicentie.

Help mee met de campagne

Waarom doen deze mensen mee?

Jérôme Walmag - Président fédéral Les Scouts asbl

Bart Meeus - Ingenieur

Genet Michel - directeur Greenpeace

Daarom doen deze burgers mee

Marc Mortier, ex-directielid ASLK gewezen docent Erasmushogeschool Brussel

In een wereld waaruit openbare kredietinstellingen en coöperatieve spaarbanken zijn verdwenen is er meer dan ooit ruimte voor en een behoefte aan een coöperatieve bank met ethische inslag, als valabel alternatief

Jan Rutgeerts, Global Society / PALA.be

Ook ons geld moet ingezet worden voor ons welzijn en onze projecten We zetten ons bewust en met zorg in voor ons gezin, als medewerker in ons bedrijf, als vrijwilliger in het verenigingsleven, maar ons loon laten we zomaar storten aan een anonieme bank, die het opneemt in de grote kapitaalsstroom voor speculatie en voor projecten die alleen om winst gaan en die ons herleiden van actieve burger tot louter consument (Het wordt niet gebruikt voor projecten die ons welzijn bevorderen, die de natuur beschermen, die geweld voorkomen; dus niet voor projecten waarin we onszelf kunnen terugvinden).

Freek Neirynck, theaterman

In een tijd waarin zelfs de meest sociaal geëngageerde politiek verkozenen de marionetten geworden zijn van het grootkapitaal hebben de burgers er alle baat bij om hun zuurverdiende centen zelf mee te beheren. Moge New B dat verwezenlijken.

Dirk Holemans, Oikos

Geld is macht over de toekomst  In een samenleving waar de financiële wereld het voor het zeggen heeft, betekent geld macht. Daarom mogen we geld, en vooral ons geld, niet langer uit handen geven. Want wie het geld beheert beslist welke investeringen er gebeuren, of niet gebeuren. En die keuzes bepalen of we ons voorbereiden op een duurzame toekomst, of niet. En dat laatste kunnen we niet laten gebeuren.

Lidorganisaties