De kapitaalcampagne van NewB is afgesloten
Bedankt aan iedereen die samen met ons
de bank VOORGOED verandert
We hebben € 35.000.000 opgehaald !
71.162 investeerders hebben deelgenomen aan de campagne
Bericht van promotionele aard

De teller wordt minstens twee keer per dag bijgewerkt en het weergegeven bedrag omvat enkel de effectief overgeschreven bedragen die ontvangen werden op de rekeningen van de campagne, en houdt rekening met de bedragen die zullen worden terugbetaald na de uitoefening van het herroepingsrecht, in overeenstemming met de bijlage van 26/11/2019 bij ons Prospectus. Het aanbod is nu gesloten, het is niet meer mogelijk om nog in te tekenen. De bedragen waarvoor reeds werd ingetekend kunnen nog tot vrijdag 06/12 om 12 uur ’s middags op de rekeningen van de campagne terechtkomen, dus het bedrag van deze teller zal waarschijnlijk nog stijgen. Aangezien het prospectus voorziet in een maximumbedrag dat kan worden opgehaald via het aanbod van 35.000.000 euro, zullen de de deelbewijzen aan de investeerders worden toegewezen in de chronologische volgorde van de ontvangen betalingen op de rekeningen van de campagne. Intekeningen boven dit bedrag worden geweigerd en terugbetaald. Voor meer informatie lees het Prospectus en deze Aanvulling van 26/11/2019

Wat is NewB?

NewB is een Belgische coöperatie die bouwt aan een ethische en duurzame bank ten dienste van een samenleving die de planeet en de mensenrechten respecteert.

Waarom willen we een nieuwe bank oprichten?

Zodat het geld op onze bankrekening de lokale economie financiert en het verschil maakt voor duurzame projecten met echte toegevoegde waarde voor onze samenleving.

 • Investeer in een betere wereld

  Investeer in een betere wereld picto

  U geeft mee financiële zuurstof aan sociale en duurzame projecten die van de wereld een mooiere plaats maken.

 • Wees altijd helemaal op de hoogte

  Wees altijd helemaal op de hoogte picto

  Het gaat om uw geld. Dus bent u de eerste persoon die we op de hoogte houden van alles wat we doen.

 • Beslis mee

  Beslis mee picto

  Eén persoon, één stem.
  Zo eenvoudig is het. Iedereen krijgt evenveel inspraak om de bank van morgen vorm te geven.

 • Bankier veilig

  Bankier veilig picto

  We investeren samen op een eerlijke en professionele manier. Uw spaargeld is dus op elk moment veilig.

Wij hebben u nodig om de bank van morgen op te richten

Ons project werkt nu al!

Dankzij mensen zoals u gaan we stap voor stap op ons doel af.

Vanaf dit moment, krijgen de toezichthouders 12 maanden de tijd om zich uit te spreken over de eventuele toekenning van een banklicentie. Tientallen organisaties uit het maatschappelijk middenveld hebben zich al verenigd om hun steun uit te spreken voor onze toekomstige bank. Ze roepen alle burgers op om zich aan te sluiten bij NewB voor 20 euro, want alleen de kracht van het collectief kan ervoor zorgen dat dit cruciale jaar een succes wordt.
Met meer dan 50.000 burgers, 150 middenveldorganisaties en 3 institutionele investeerders is NewB de grootste sociale beweging van het land.
... en de lancering van een nieuwe GoodPay-kaart (in samenwerking met Velt). Bovendien versterkt een nieuwe CEO het project.
Zo neemt ze meteen een unieke positie in. Intussen sluiten 100 middenveldorganisaties zich aan en schaart de Franse mutualistische verzekeraar Monceau Assurances zich achter het project als institutionele investeerder.
... aan meer dan 100 steden en gemeenten om het project en zijn ambities voor te stellen.
Daarna nemen de lidorganisaties 8 deelthema's onder de loep. Tot slot stemmen de leden over het plan van aanpak. De participatiegraad ligt enorm hoog, ook al is de oprichting van een bank een traag proces. In juni beslissen de coöperanten om een reeks producten te ontwikkelen ter ondersteuning van het bankproject.
Amper 4 maanden later telt de coöperatie maar liefst 43.000 burgers onder haar leden. NewB is een hot topic in het hele land, onder andere dankzij tientallen infoavonden in alle uithoeken van België.
De bankencrisis raakt de Belgische financiële sector in het hart en verarmt het bancaire landschap. Overheidsbanken en kleinere banken verdwijnen. Het is tijd voor een nieuwe aanpak: op 6 mei 2011 schiet de coöperatie NewB uit de startblokken.
En dankzij u … hebben we morgen een ethische bank die helemaal van ons is.

Wie zijn we?

NewB wil het goede voorbeeld geven. We bouwen aan een coöperatieve, participatieve, professionele bank die zijn sociale en ecologische verantwoordelijkheid neemt. Zo bewijzen we dat het anders kan, dat duurzamer bankieren mogelijk is in België.

Hoe NewB steunen?

De kapitaalcampagne van NewB is nu afgesloten en we wachten momenteel op het bericht van beslissing van de ECB om ons al dan niet een banklicentie toe te kennen. Wil u ondertussen NewB steunen, ga dan een kijkje nemen bij onze verzekeringsproducten.