Is een andere bank mogelijk?

€ 1.918.180 (intekeningen sinds 13/12/14)

48.485 coöperanten

Mag uw spaargeld worden uitgeleend voor de financiering van nucleaire technologie?

Waar staan we met NewB?

In de lente van 2013 heeft NewB zich bekendgemaakt bij het brede publiek. We vatten even samen wat we sindsdien hebben verwezenlijkt.

Lees meer

Hoe aandelen kopen?

Alles wat u moet weten over de aankoop van uw eerste aandelen en de aankoop van bijkomende aandelen.

Lees meer

Waarom coöperant worden?

Je legt een steentje om de nieuwe bank te bouwen, en van dat steentje blijf je eigenaar. Ontdek hier welke voordelen daaraan verbonden zijn.

Lees meer

Welke bank bouwen we?

Op basis van de waarden en het manifest hebben we in 2013 uitgetekend welke bank we willen maken. Het is de identiteitskaart of ID van NewB.

Lees meer

Maak NewB bekend

Hoe groter de achterban, hoe sterker we in onze schoenen zullen staan bij de aanvraag van onze banklicentie.

Help mee met de campagne

Waarom doen deze mensen mee?

De Noose Chris - CEO European Savings Banks Group

Erik Paredis - Centrum voor Duurzame Ontwikkeling Univ. Gent

Peter Bosmans - Febecoop

Daarom doen deze burgers mee

Dorian van der Brempt

Ethisch bankieren was een modewoord, een marketingterm, een verpakking van een klassiek product, misschien zelfs een contradictio in terminis. De echte coöperatieve Bank is vandaag de enige garantie om op termijn anders te gaan bankieren.

Marleen Temmerman, Prof. UGent

Een coöperatieve bank van en voor mensen. Dat steun ik. Omdat het nodig is te evolueren naar een meer divers en pluralistisch bancair landschap.

Dirk Van der Maelen, SP.A

Als lid van drie parlementaire commissies die de bankencrisis onderzocht hebben heb ik mijn vertrouwen in de banksector verloren. Mijn spaargeld krijgen ze niet meer. Ik wil een coöperatieve bank die ons spaargeld op een maatschappelijk verantwoorde wijze inzet voor de versterking van onze samenleving.

Dirk Holemans, Oikos

Geld is macht over de toekomst  In een samenleving waar de financiële wereld het voor het zeggen heeft, betekent geld macht. Daarom mogen we geld, en vooral ons geld, niet langer uit handen geven. Want wie het geld beheert beslist welke investeringen er gebeuren, of niet gebeuren. En die keuzes bepalen of we ons voorbereiden op een duurzame toekomst, of niet. En dat laatste kunnen we niet laten gebeuren.

Lidorganisaties