4 lidorganisaties rond vrouwenrechten in de kijker – Maart 2019 28/02/2019 . Judith & Sieglinde

image that represent 4 lidorganisaties rond vrouwenrechten in de kijker – Maart 2019

Met de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw in het vooruitzicht, wil NewB graag de aandacht vestigen op 4 lidorganisaties die de belangen van vrouwen verdedigen. De Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw is ontstaan in de twintigste eeuw doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op gebied van arbeid en kiesrecht. Nog steeds staat deze dag elk jaar in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld en herdenkt men zo de eerste staking van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie, die plaatsvond op 8 maart 1908 in New York.

Maar dit jaar is extra belangrijk, want voor het eerst wordt er op 8 maart een nationale vrouwenstaking gehouden, georganiseerd door Collecti.e.f 8 Maart, en aangezegd door CNE, de grootste vakbondscentrale van Franstalig België. Met de stakingsactie willen vrouwen aantonen dat hun plaats in de maatschappij essentieel is, ondanks hun strijd voor gelijkheid, die nog steeds niet gewonnen is. Op die manier maken ze hun slogan hard: ‘Als de vrouwen stoppen, stopt de wereld met draaien’. De eisen raken uiteenlopende thema’s aan, van werkomstandigheden tot onderwijs, emotionele steun, racisme, maar ook bescherming tegen vrouwengeweld.

De vrouwenbeweging Femma bouwt aan een wereld waarin elke vrouw zich ontplooit. De vzw schept ontmoetingskansen, beweegt vrouwen en verdedigt hun belangen. Kwetsbare groepen zoals alleenstaande moeders of eenzame vrouwen worden extra gesteund. Femma telt 60.000 leden in 800 groepen in Vlaanderen en Brussel en organiseert jaarlijks met haar vrijwilligers meer dan 30.000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten. De strijd voor gelijkheid, tijd en geluk voor vrouwen en mannen staat centraal bij deze organisatie.

Femma benadrukt dat 8 maart, naast het in de verf zetten van de gemeenschappelijke strijdpunten van vrouwen, ook een reden tot feest is: het is belangrijk om de reeds verworven rechten te vieren.

Bezoek de website van Femma.

Vzw Payoke is een erkend opvang- en begeleidingscentrum voor slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel. Empowerment, samenwerking en sensibilisering zijn hun werktuigen om dit maatschappelijk doel te bereiken. Slachtoffers van mensenhandel zijn vaak vrouwen, maar ook mannen en kinderen worden geronseld met het oog op uitbuiting in de prostitutie, economische exploitatie, bedelarij, gedwongen criminele feiten en orgaanhandel.

Payoke werd opgericht in 1987 en streed oorspronkelijk voor de rechten van prostituees in het Antwerpse schipperskwartier. Later kreeg de vzw een meer internationaal karakter en dankzij Patsy Sörensen, de bezielster van Payoke, werd de term ‘Human Trafficking’ een begrip.

De vzw biedt juridische ondersteuning aan de slachtoffers via advies en begeleiding bij gerechtelijke procedures. Ze brengt ook slachtoffers in contact met de politiediensten en advocaten en treedt op tegen criminele organisaties, om zo op lange termijn mensenhandel te bestrijden. Daarnaast zorgt Payoke voor residentiële opvang, administratieve ondersteuning, informatie en vorming, en psychologische en ambulante begeleiding.

Patsy Sörensen is ook lid van het maatschappelijk comité van NewB sinds de algemene vergadering van juni 2017.

Bezoek de website van Payoke.

Arche d'Alliance de Namur is een moederhuis dat deel uitmaakt van de vzw Les Trois Portes. De organisatie vangt een dertigtal vrouwen op, soms met hun kind(eren), wanneer ze tijdelijk fysieke, psychologische of sociale moeilijkheden hebben.

De vrouwen krijgen een luisterend oor, begeleiding en ondersteuning. Het doel van de opvang en de psychosociale begeleiding is om die vrouwen hun zelfstandigheid te laten herwinnen en hen opnieuw te integreren in het maatschappelijke weefsel.

Arche d'Alliance de Namur richtte een ook coöperatief opvangcentrum op. Mama’s kunnen er in een serene, warme omgeving samen met hun kinderen spelen en praten over hun bezorgdheden rond de opvoeding van hun kind. Iedere moeder draagt haar steentje bij aan deze gedeelde dienst.

Arche d'Alliance de Namur is lid van onze coöperatie sinds 2016.

Bezoek de website van Arche d'Alliance de Namur.

Het CNE is één van de vakcentrales van het ACV, de koepel van christelijke vakbonden in België. Met 1,6 miljoen leden is het     ACV de grootste vakbondsorganisatie van ons land.

Het CNE vertegenwoordigt werknemers in paritaire comités, bestudeert professionele problemen, de werkomstandigheden, de economische situatie van ondernemingen en de tewerkstellingsgraad, en werkt samen met beroepsverenigingen, vakbondsafgevaardigden en syndicale delegaties. Tot slot vertegenwoordigt de organisatie haar leden binnen het ACV.

Het CNE telt meer dan 170.000 leden (vrouwen zijn er in de meerderheid en één derde is jonger dan 35 jaar). Daarmee is het de grootste vakbond in Franstalig België.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn vrouwen meer dan thuis bij het CNE. Ze bekleden de helft van de mandaten in de belangrijkste beslissingsorganen, vormen meer dan 40% van de vaste medewerkers dankzij een vooruitstrevend aanwervingsbeleid, en hebben een eigen orgaan dat hun belangen behartigt en acties en opleidingen organiseert, Action Femmes CNE.

Het CNE diende ook een stakingsaanvraag in voor de vrouwenstaking op 8 maart. Zo zijn de leden beschermd.

Bezoek de website van het CNE.