Algemene vergadering van NewB 2020 29/06/2020

image that represent Algemene vergadering van NewB 2020

Bij NewB hebben we de gewoonte om bij de algemene vergadering ook het coöperatieve leven te vieren. Het zijn altijd gezellige, informatieve momenten in het teken van debat en cohesie. De coronacrisis verplicht ons dit jaar tot een andere formule. 

De omstandigheden verplichtten ons tot een andere werkwijze dan gewoonlijk. De algemene vergadering voorziet de mogelijkheid om elektronisch of per brief te stemmen, vanaf vandaag tot 29 juni om 12u. De algemene vergadering zelf zal doorgaan op 29 juni 2020 achter gesloten deuren. Deze datum wijkt uitzonderlijk af van de datum voorzien in de statuten van NewB.
Om u zo goed mogelijk te informeren hebben we een aantal instructiefilmpjes gemaakt en teksten opgesteld met meer uitleg. U vindt die terug op de pagina over de algemene vergadering op onze website. Zo kan u met kennis van zaken uw stem uitbrengen. U hebt ook de kans om vragen te stellen. Wij sturen u dan zo snel mogelijk een antwoord, zoals hierna wordt uitgelegd.

Informatie

Vanaf vandaag kan u de agenda en de documenten voor de algemene vergadering raadplegen op www.newb.be/nl/avag/info. Sommige onderwerpen worden verder toegelicht in de video’s. Zo krijgt u de nuttigste informatie duidelijk gepresenteerd.

Op deze pagina vindt u:

  • de agendapunten voor de algemene vergadering;

  • de notulen van de algemene vergaderingen van september 2019;

  • het jaarverslag voor 2019, inclusief het verslag van de raad van bestuur;

  • het verslag van het maatschappelijk comité;

  • de jaarrekening voor het boekjaar 2019;

  • het verslag van de commissaris over de jaarrekening voor het boekjaar 2019;

  • de begroting voor 2020;

  • het verslag van de commissaris over de redenen voor zijn ontslag;

  • de voorstelling van de kandidaten voor het maatschappelijk comité;

  • het project rond de reglementering van deelname op afstand aan de algemene vergadering.

U kan met uw vragen bij ons terecht tot donderdag 25/06

Hebt u vragen over de agenda? Mail ze naar info@newb.coop , met als onderwerp ‘Vragen AV 2020’. We groeperen de vragen en zullen regelmatig antwoorden publiceren op onze website. Wacht niet te lang. Hoe sneller we uw vraag ontvangen, hoe sneller we antwoorden kunnen formuleren die voor iedereen toegankelijk zijn, in twee talen.

Stemmen kan tot 29 juni 12u

U kan stemmen vanaf nu tot maandag 29 juni om 12u. U kunt vanaf nu tot maandag 29 juni om 12.00 uur stemmen. Elke coöperant of lidorganisatie heeft een e-mail ontvangen met praktische informatie over deelname aan de stemming. Heb je niets ontvangen? Controleer eerst de verschillende mappen in uw e-mailbox en de rubriek "junkmail".

Neem uw tijd om de pagina www.newb.be/nl/avag/info te lezen vooraleer u gaat stemmen. U vindt er de antwoorden op heel wat vragen.

Hoe ziet de dag van de AV eruit?

Op maandag 29 juni om 16u houden we een korte zitting zonder de coöperanten om het resultaat van de stemming vast te stellen. De resultaten worden vervolgens gecommuniceerd per e-mail en gepubliceerd op onze website.

We hopen u terug te zien tijdens een nieuwe algemene vergadering vóór het einde van 2020. Dank voor uw deelname en tot gauw!

Coöperatieve groet,

Het NewB-team