De volgende stappen 05/12/2019 . Team NewB

image that represent De volgende stappen

Na 6 weken vol spanning en emotie beëindigen we een kapitaalcampagne die veelbelovend is voor onze coöperatie. Wij willen nogmaals alle coöperanten, ambassadeurs en sympathisanten bedanken. Met het risico in herhaling te vallen: het is aan ons allemaal te danken dat onze lokale, ethische en duurzame bank in 2020 kan worden opgericht.

 

De stappen voor NewB om een vergunning als kredietinstelling te krijgen :

1) 28 november 2019: een installatierapport* werd naar de Nationale Bank van België (NBB) gestuurd.  

2) overgangsperiode: terwijl NewB zich voorbereidt op de mogelijke start van haar bankactiviteiten, zal de NBB een beslissing moeten nemen over de vergunningsaanvraag van NewB als kredietinstelling, hetgeen tot uiting komt in de toezending door de NBB aan de Europese Centrale Bank (ECB) van een ontwerpbesluit.  

3) uiterlijk 24 Februari 2020: NewB wordt in kennis gesteld van het besluit van de ECB om al dan niet een bankvergunning te verlenen aan NewB.

- Indien NewB een bankvergunning krijgt, zal de kapitaalverhoging worden uitgevoerd en zullen de in het kader van het aanbod geïnde bedragen worden omgezet in coöperatieve aandelen van NewB. Deze aandelen zullen worden uitgegeven op de werkdag volgend op de ontvangst door NewB van de kennisgeving van het besluit van de ECB om aan NewB een vergunning als kredietinstelling te verlenen (uiterlijk op 16 maart). U ontvangt dan een bevestiging van inschrijving.  

- Als NewB geen banklicentie heeft verkregen, krijgt u binnen 3 werkdagen na de mededeling van de beslissing het volledige bedrag gratis teruggestort.

4) na de goedkeuring als kredietinstelling kan NewB eindelijk de laatste stappen zetten om de eerste bankproducten in de komende maanden aan te bieden (rekening-courant voor particulieren, spaarrekening voor particulieren en leningen op middellange termijn voor particulieren).

Voor meer informatie kunt u het Prospectus raadplegen.

 

Nogmaals heel erg bedankt voor jullie ongelooflijke steun.

We houden jullie op de hoogte! 


* Een installatierapport is een document geschreven door een erkend en onafhankelijk accountantskantoor. Het rapport geeft een advies over bepaalde aspecten van de coöperatie: de administratieve en boekhoudkundige organisatie van NewB, haar financiële situatie, de uitvoering van het IT-actieplan, de bepalingen voor een bedrijfscontinuïteitsplan (hoe kan worden gewaarborgd dat NewB in geval van een ramp of grote crisis naar behoren kan blijven functioneren), een noodherstelplan (hoe kan NewB haar systemen na een ramp of grote crisis herbouwen en herstarten) en de richtlijn betalingsdiensten.