Een maatschappelijk comité ten dienste van onze waarden 27/02/2020 . Nicolas

image that represent Een maatschappelijk comité ten dienste van onze waarden

NewB draait in de eerste plaats om waarden en om de wil om ons geld ten dienste te kunnen stellen van een betere samenleving. Maar hoe zorgen we ervoor dat deze mooie woorden geen holle woorden worden? Dat leggen we u hieronder beknopt uit.

 

Gemakkelijk gezegd?

Hoeveel ethische projecten raakten er al niet afgeleid van hun nobele doelen door compromissen en vriendendiensten? Sommige schandalen herinneren ons eraan dat, zelfs met de beste bedoelingen ter wereld, misbruik op lange termijn altijd mogelijk is.

 

Vastbesloten om niet af te wijken van haar eigen goede bedoelingen, besliste NewB al bij de oprichting om enkele kernwaarden rechtstreeks te verankeren in de statuten van de coöperatie. En in plaats van de controle op het respect voor die waarden alleen over te laten aan de democratische stem van haar leden, besliste NewB ook om een onafhankelijk comité op te richten dat er specifiek over waakt dat NewB trouw blijft aan haar oorspronkelijke project.

 

Het maatschappelijk comité brengt verslag uit

Vandaag bestaat het maatschappelijk comité uit zes vrijwilligers die werden verkozen op de algemene vergadering van 2018. Als onafhankelijken hebben zij het recht om er op alle niveaus in de organisatie op toe te zien dat de waarden van NewB worden gerespecteerd.

 

Op de jaarlijkse algemene vergadering brengt het comité verslag uit over de vastgestelde verbeteringen of net verbeterpunten met betrekking tot de verschillende waarden. Zo kunnen coöperanten geïnformeerde beslissingen nemen en er mee op letten dat de toekomstige bank hun waarden blijft onderschrijven.

Op dit ogenblik werkt het maatschappelijk comité aan de definitie van een op onze waarden gebaseerd ethisch Handvest. Dit zal toelaten om de verbintenissen in de verschillende domeinen van NewB nauwkeurig te definiëren. Het Handvest zal aldus een reeks sleutelindicatoren inhouden die alle coöperatieve leden de waarborg zullen geven dat onze waarden op alle niveaus van de coöperatie worden gerespecteerd.

Het maatschappelijk comité rekruteert

Het maatschappelijk comité is op zoek naar nieuwe leden om vanaf juni 2020 haar team te vervoegen.

De lancering van de bank in de loop van 2020, houdt nieuwe uitdagingen in voor het maatschappelijke comité. Het zal haar rol van onafhankelijk beschermer van de waarden van NewB ten volle moeten opnemen. Een versterking van het huidige team is noodzakelijk om deze missie te vervullen.

Praktische info :

  • U moet coöperant van NewB zijn om lid van het maatschappelijk comité te worden

  • De leden nemen deel aan het comité op vrijwillige basis en in eigen naam

  • De commissie komt één keer per maand bijeen (maar soms vaker indien nodig)

  • De aanstelling geld voor 3 jaar en kan worden verlengd

  • De vergaderingen worden meestal gehouden in de kantoren van NewB in Brussel, maar er kunnen ook teleconferenties worden georganiseerd.

Heeft u interesse? Aarzel dan niet om vóór 6 april 2020, middernacht, een aanvraag in te dienen via het sollicitatieformulier.

Opgelet: het is niet nodig om het hele formulier in te vullen. Er wordt gevraagd om de motivatie en de sterke punten van het profiel te benadrukken.

Een jury, bestaande uit de huidige leden van het comité, uit vertegenwoordigers van de coöperatieve leden en uit het NewB-team, zal op basis van de ontvangen aanvragen een selectie maken. Hierbij zal de jury rekening houden met een representativiteit van de coöperatieve leden en met de complementariteit van de vaardigheden binnen het comité.

De door de jury weerhouden kandidaten zullen worden geïntroduceerd op de algemene vergadering van 13 juni 2020.

Meer informatie / vragen: mcs@newb.coop