Handleiding om te veranderen van autoverzekering 21/02/2019 . Stephan

image that represent Handleiding om te veranderen van autoverzekering

Waarom veranderen van autoverzekering?

De aankoop van een nieuwe auto, te hoge premies, een slechte klantenervaring, … redenen genoeg om van verzekeraar te willen veranderen. En de belangrijkste reden om dat toch niet te doen? Een gebrek aan heldere procedures en soms – laat ons eerlijk zijn – wat luiheid die ons verhindert om zo’n overstap in orde te brengen. Daarom maken we u het leven vandaag gemakkelijk!

De basis

In België gelden er regels voor verzekeringscontracten: u kunt alleen in een aantal specifieke gevallen veranderen van verzekering. De wet schrijft voor dat de duur van uw contract, op enkele uitzonderingen na, niet langer mag zijn dan één jaar, maar dat het contract wel stilzwijgend jaarlijks mag worden verlengd. Wilt u uw contract opzeggen? Dan moet u aan enkele voorwaarden voldoen om geen heel jaar te moeten wachten voor u van verzekering kunt veranderen.

Hoe uw autoverzekering opzeggen?

Om uw autoverzekering op te zeggen moet u via een aangetekende brief aan uw verzekeringsmaatschappij expliciet laten weten dat u uw contract wilt opzeggen op de eerstkomende vervaldatum.
Goed om te weten: een aantal verzekeraars, waaronder NewB, brengen zulke formaliteiten gratis voor u in orde wanneer u uw huidige verzekeringscontract wilt opzeggen.

Wanneer uw autoverzekering opzeggen?

De aangetekende brief over uw opzegging is alleen geldig als ze minstens 3 maanden en 1 dag vóór de jaarlijkse vervaldag van uw contract werd verzonden. Dat is de dag waarop uw contract vernieuwd wordt of, anders gezegd, de dag waarop uw contract verjaart.
Goed om te weten: de vervaldag van uw contract is altijd één specifieke datum in het jaar. Zelfs als u uw verzekeringspremie in verschillende keren betaalt (per maand, per trimester of per semester) kan de stopzetting van uw contract pas ingaan op de jaarlijkse vervaldag!

Maak gebruik van de uitzonderingen!

Wat vaak wordt vergeten, is dat er specifieke gevallen zijn die het mogelijk maken om af te wijken van die regel van 3 maanden en 1 dag. Dit zijn 5 andere situaties die u toelaten om uw autoverzekering op te zeggen:

1) Juist na de ondertekening van een verzekeringscontract voor uw auto. Ondertekende u net een nieuw contract maar hebt u daarna spijt van die beslissing? U mag de overeenkomst annuleren tot 14 dagen na ontvangst van de verzekeringsdocumenten.

2) Na een tariefwijziging. Verhoogde uw verzekeraar het tarief van uw verzekering? Dan hebt u het recht om de prijsstijging niet te accepteren en om de stopzetting van uw contract te eisen. Tot 3 maanden na ontvangst van die boodschap mag u een stopzettingsbrief naar uw verzekeraar sturen.
Goed om te weten: dit geldt ook wanneer de algemene voorwaarden van uw contract wijzigen.

3) Na elk schadegeval. Hebt u een ongeval gehad (al dan niet in fout)? Dat is natuurlijk niet fijn, maar het vormt tegelijk een kans om uw contract stop te zetten, zeker als de behandeling van uw dossier te wensen overlaat. In dat geval mag u uw aanvraag tot opzegging als een aangetekende brief versturen, uiterlijk 1 maand na de datum van terugbetaling en/of weigering van terugbetaling van schade door uw verzekeraar.

4) Na de verdwijning van het risico. Hebt u uw auto verkocht en meteen ook uw nummerplaat opgezegd ? Als u uw auto niet wilt vervangen, kan u de stopzetting van uw verzekeringscontract aanvragen. Deze stopzetting gaat meestal in vanaf de dag van de schrapping van uw nummerplaat.

5) … en indien u verandert van voertuig ? Sinds het jaar 2018 geldt een verandering van voertuig ook als reden om een einde te maken aan uw bestaand contract. Vanaf de datum waarop u verandert van voertuig, beschikt u over een periode van 3 maanden om de offerte van uw bestaande verzekeraar, met het tarief voor uw nieuw voertuig, te weigeren.

Samengevat: denk er op tijd aan om uw verzekeringscontract op te zeggen!

Zoals u hierboven al las, wordt uw autoverzekering elk jaar automatisch vernieuwd. Het is dus van belang om meer dan 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag te denken aan de opzegging, als u van verzekeraar wil veranderen.

Kies nu voor de Autoverekering NewB en wij doen de rest.

Ons team houdt zich bezig met alle administratie om een einde te maken aan uw huidig contract en zorgt voor een soepele overgang naar de autoverzekering van NewB. Koppel het nuttige aan het ethische : maak nu een offerte en laat uw verzekering uw waarden tegemoetkomen. 

Een simulatie maken

 

Bang dat u te laat aan uw vervaldag zult denken? Magali, Jürgen en Stephan van ons verzekeringsteam herinneren u daar graag op tijd aan. We stellen voor dat we u een mailtje sturen wanneer het tijd wordt om uw contract op te zeggen. 

Ik wil een herinnering

 

NewB Autoverzekering: verzekering volgens uw waarden

Als u kiest voor een autoverzekering bij NewB, dan stelt u uw premie ten dienste van een zinvol project. Naast onze betrouwbare producten maakt onze coöperatie er ook een erezaak van om onze waarden altijd voorop te stellen.
 

Aanbieding onder voorwaarden. Voor meer informatie kunt u onze algemene voorwaardende technische fiche (IPID) en onze precontractuele informatie raadplegen. Voor een offerte kunt u de offerte procedure volgen. Op deze dekkingen is het Belgische recht van toepassing.

Deze contracten zijn jaarlijkse contracten die elk jaar stilzwijgend worden verlengd, tenzij ze ten minste drie maanden voor de vervaldatum worden opgezegt.

NewB SCE is ingeschreven als verzekeringsagent onder nummer FSMA 0836.324.003 en treedt op als verzekeringstussenpersoon voor Monceau Générale Assurances SA.

Klachten kunnen worden gericht aan de klachtendienst van NewB via 02/486.29.99 of klachten@newb.coop  of aan de Ombudsman van de Verzekeringen, Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, tel: 02/547.28.71 of via www.ombudsman.as .

Verzekeringsagent - Inschrijving FSMA nr. 0836.324.003 - T : +32 2 486 29 99 - E: verzekeringen@newb.coop

Verzekeraar: Monceau Générale Assurances - 1 Avenue des Cités Unies d’Europe CS 10217 - 41103 Vendôme cedex - France - RCS B 414.086.355 – LPS nr. 3067