Help NewB vooruit in 4 minuten 06/11/2018 . Nicolas

image that represent Help NewB vooruit in 4 minuten

We werken aan de laatste documenten van het licentiedossier dat we willen indienen bij de controle-autoriteiten. In die documenten gaan we ervan uit dat verzekeringen een belangrijke inkomstenpost van onze coöperatie vormen, zowel voor als na de eventuele oprichting van de bank. Die hypothese willen we verifiëren door te peilen naar uw motivatie om verzekeringen af te sluiten bij NewB.

Klik hier om de enquête in te vullen

Onze coöperatieve bank kan er alleen komen als we ook van onze verzekeringen een succesverhaal maken. In ‘Spaarstem’, een enquête uit 2015, toonden de coöperanten van NewB interesse in een hele reeks verzekeringen. Met deze nieuwe enquête willen we nagaan of die cijfers nog steeds kloppen, of misschien zelfs zijn gestegen. Help ons alstublieft om dit aan te tonen door de enquête in te vullen.

Alvast bedankt om het banklandschap in België samen met ons te hertekenen.

Het NewB-team
(gemotiveerder dan ooit)

 

NewB ECV is ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nummer FSMA 0836.324.003 en treedt op als tussenpersoon voor Monceau Générale Assurances SA, met maatschappelijke zetel in 1 Avenue des Cités Unies d'Europe 1, 41103 Frankrijk en ingeschreven in het Franse handelsregister onder nummer B 414.086.355. Monceau Générale Assurances SA handelt in België onder VDV-nummer 3067 en staat en onder toezicht staat van de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, gevestigd in de 61, rue Taitbout 61, 75436 Paris cedex 09.