Het vragenvuur van het eerste uur: hoe werkt de NewB-bank? 04/11/2020 . NewB-team

image that represent Het vragenvuur van het eerste uur: hoe werkt de NewB-bank?

Jullie zijn fantastisch! 

De uitnodiging voor deelname aan de lanceringsfase vertrok eergisteren en vandaag hebben al meer dan 4.000 mensen ingeschreven. Dat is geweldig. Met zowel de opening van de eerste rekeningen als de algemene vergadering van 21 november in het vooruitzicht, staat de mailbox van onze helpdesk ook op springen. Door de drukte is het moeilijk voor ons om iedereen persoonlijk een antwoord te sturen. Wel zetten we hieronder de meest gestelde vragen over de bankproducten en -diensten tot nu toe samen en voorzien ze van een antwoord.  

We zullen dit artikel in de loop van de komende weken aanvullen.  

1. Wanneer kan ik een rekening openen?  

Als je coöperant bent en je bent ingeschreven op onze nieuwsbrief, heb je normaal gezien in de week van 2 november jl. een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de lanceringsfase. Uit de mensen die zich hebben ingeschreven voor deze lanceringsfase loten we elke week een nieuwe groep klanten. Zo kunnen we de eerste klanten van heel dichtbij opvolgen. (Het gaat hier niet langer om een testfase.) Vanaf het vroege voorjaar 2021 zetten we de deuren voor iedereen open

2. Is er een betaalkaart? 

Zoals eerder aangekondigd zal de betaalkaart die gekoppeld wordt aan de NewB-zichtrekening pas over een aantal maanden, in juni 2021, beschikbaar zijn. De reden daarvoor is een technische beperking die wij niet kunnen verhelpen. Tot dan kan je geen geld afhalen van je NewB-rekening, noch van je rekening betalen in winkels. Wel kan je alle andere dagelijkse verrichtingen vanuit je online bank doen zoals overschrijvingen, bestendige opdrachten en domiciliëringen. Voor gebruikers van de Goodpay-kaart verandert er voorlopig niets.  

3. Kan ik een spaarrekening openen zonder een zichtrekening? 

Neen, dat kan niet. De spaarrekening van NewB is verbonden aan een NewB-zichtrekening. Vanaf je spaarrekening kan je alleen overschrijvingen doen naar je eigen zichtrekeningen. Vanaf die zichtrekening kan je overschrijvingen doen in de hele SEPA-zone (EU-landen + Andorra, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino en Zwitserland).  

4. Wat is de rente op de spaarrekening? 

De NewB-spaarrekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening. Dat wil zeggen dat ze niet gebonden is aan een minimale rentevoet. De rentevoet op de spaarrekening van NewB is momenteel 0%. De rente staat laag, wat bij alle banken te merken is. Maar bij NewB heb je de garantie dat je geld alleen wordt gebruikt om projecten te financieren die de transitie naar een meer duurzame en ethische economie vooruit helpen. Je spaargeld is gewaarborgd tot 100.000 EUR (per persoon) in het geval NewB in financiële moeilijkheden zou komen. 

5. Zal NewB zoals sommige andere banken werken met een negatieve rente? 

NewB is dat niet van plan en zal er alles aan doen om het te vermijden. Wat er op macro-economisch niveau gebeurt kunnen we niet voorspellen. Als het bankproject staat of valt met een dergelijke beslissing zullen we het op dat moment moeten bekijken. Zoals altijd zal dit nooit onverwacht en zonder voorafgaande communicatie gebeuren. Maar voorlopig is daar geen sprake van.  

6. Hoeveel zullen de bankproducten en –diensten van NewB kosten?  

Uit een bevraging bij de coöperanten kwam naar voren dat zij de voorkeur geven aan een vrije bijdrage voor het gebruik van de NewB-bankdiensten en -producten. Elke coöperant kiest wat zij of hij betaalt, in overeenstemming met haar of zijn middelen en met de kennis van wat de dienst NewB werkelijk kost. De richtprijs voor de maandelijkse kosten van een zichtrekening is 2 euro. Wie wil, betaalt iets meer zodat mensen die het financieel moeilijker hebben minder hoeven te betalen. De maandelijkse kost is de enige terugkerende kost die zal worden aangerekend.  

Wanneer later geldafhalingen mogelijk zijn, zullen die de klant gemiddeld nooit meer kosten dan wat ze NewB werkelijk kosten. NewB maakt dus geen winst op geldafhalingen. De spaarrekening is gratis.  

7. Wie mag een rekening openen? 

Vanaf het vroege voorjar 2021 kan iedereen een rekening openen, ook wie op dat moment nog geen coöperant is (zie vraag 8). De enige vereisten zijn dat de rekeninghouder beschikt over een door de Belgische staat uitgegeven identiteits- of verblijfsdocument en officieel in België woont, dat zij of hij geen fiscale woonplaats buiten de EU heeft en dat zij of hij geen Amerikaans staatsburger of ingezetene is.  

8. Moet ik coöperant zijn om een rekening te openen?  

Vanaf het vroege voorjaar 2021 zetten we de deuren voor iedereen open. Vanaf dat moment kunnen mensen ook weer deelbewijzen van de coöperatie kopen. Mensen die nog geen coöperant zijn, kunnen vanaf dan klant worden op voorwaarde dat zij binnen de twee maanden na de opening van hun NewB-rekening coöperant worden. De prijs van een coöperatief aandeel was altijd 20 EUR en dat blijft voorlopig zo.  

Bij opening van een gemeenschappelijke rekening moet ten minste één van de rekeninghouders coöperant zijn. 

9. Wanneer kan ik weer coöperatieve aandelen kopen?  

Deelbewijzen van de coöperatie zijn weer te koop vanaf het vroege voorjaar van 2021. De prijs van een coöperatief aandeel is altijd 20 EUR geweest en dat blijft voorlopig zo.  

10. Welke producten biedt NewB aan?  

In de eerste maanden kan je een individuele en/of gemeenschappelijke zichtrekening en spaarrekening openen. Rekeningen voor minderjarigen en professionelen / bedrijven volgen over een aantal maanden. Ook biedt NewB nog in 2020 de eerste termijnkredieten aan. Het gaat om kredieten voor projecten die de transitie vooruithelpen, zoals aankopen van voertuigen in de zachte mobiliteit of de ecologische renovatie van je huis.  

Hypothecaire kredieten zijn nog niet meteen beschikbaar. Dit om ervoor te zorgen dat NewB genoeg liquide middelen ter beschikking blijft hebben. Hypothecaire leningen zijn meestal voor grote bedragen en voor langere termijnen. Als alle liquide middelen daarin opgaan, hebben we die niet ter beschikking als dat nodig zou blijken (als bijvoorbeeld veel mensen tegelijk veel geld opvragen).  

In de loop van 2021 zal NewB starten met beleggingsfondsen. Daarover kunnen we nu nog niet meer vertellen. 

We blijven verzekeringen aanbieden en werken voortdurend aan de verbetering van ons aanbod. De verzekeringen zijn erg belangrijk voor NewB en we nodigen je graag uit om te kijken of er iets voor jou bij zit. 

 

Het NewB-team heeft veel werk op dit moment. We doen ons best om zo veel mogelijk updates van deze vragen te vinden en we zullen binnenkort ook onze FAQ-pagina vernieuwen. Niettemin nodigen we je uit om je bijkomende vragen te sturen naar [email protected] .