Job - Bank in wording zoekt CRO 06/05/2019 . NewB jobs

image that represent Job - Bank in wording zoekt CRO

U weet al dat de komende maanden beslissend worden voor ons project. Nu al moeten we een CRO (Chief Risk Officer) aanwerven, met het oog op de mogelijke start van onze bankactiviteiten in 2020. Zin in dit avontuur?

Wil u zich inzetten voor een zinvol project met een echte meerwaarde voor onze maatschappij? Bijdragen aan een meer ethische en duurzame financiële wereld? Vervoeg dan snel ons gemotiveerde team en grijp die enige kans om deel te nemen aan de oprichting van een nieuwe bank die onze waarden respecteert. 

De komende maanden zijn beslissend voor NewB en we willen nu een CRO aanwerven voor de mogelijke lancering van onze bankactiviteiten in 2020.
Bent u klaar om mee te stappen in dit avontuur?    

NewB in enkele woorden

NewB is een coöperatieve (SCE) die financiële dienstverlening en duurzame en ethische verzekeringen aanbiedt. Vandaag telt ze meer dan 51.000 leden, waaronder particulieren, KMO’s, organisaties uit het maatschappelijk middenveld en 3 institutionele beleggers.

Begin dit jaar heeft NewB officïeel een vergunningsaanvraag ingediend als kredietinstelling. De toezichthouder heeft nu een termijn van 12 maanden om zich uit te spreken over de eventuele uitreiking van een banklicentie.

Waaruit bestaat de job?

De CRO (Chief Risk Officer) maakt deel uit van het Directiecomité en dus ook de Raad van Bestuur, en houdt toezicht op alle risico-gerelateerde taken en op compliance. Hij of zij zorgt voor een cultuur van risicobeheer in de organisatie zodat iedereen coherent handelt binnen de risicolimieten die NewB wil hanteren. Enkele verantwoordelijkheden:

 • Ontwikkeling en invoering van een krachtig risicobeheerkader en een risicostrategie;
 • Evaluatie en beheer van risico’s in de hele organisatie;
 • Lid van het Directiecomité en van de Raad van Bestuur, belast met de risicoaangelegenheden.
 • Onderhouden van doeltreffende relaties met partners en met de toezichthoudende autoriteiten.

Wie zoeken wij?

Onze ideale kandidaat:

 • Beschikt over een aanzienlijke ervaring in de bancaire secor, zowel op technisch als managementvlak, alsook ervaring in de uitoefening van verantwoordelijkheden op hoog beslissingsniveau. (Bijvoorbeeld: gezeteld hebben in bestuursorganen of in gespecialiseerde comités of er regelmatig voor uitgenodigd geweest zijn).
 • Doorgedreven kennis en comptenties in het identificeren, evalueren en beheren van risico’s.
 • Een Compliance Officer certificaat is een troef.
 • Zeer goede analytische en probleemoplossende competenties.
 • Vermogen om beslissingen te nemen en blijk geven van het nodige leiderschap om deze efficiënt toe te passen.
 • Ethische standaarden:  het NewB project onderschrijven en dus ook zijn waarden, geloofwaardigheid uitstralen en zich inzetten om op dat vlak juist te handelen.
 • Opmerking: bij NewB gebruiken we zowel het Nederlands als het Frans en het komt voor dat documentatie in het Engels geschreven moet worden.

NewB wenst dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt. Een ploeg opbouwen met een genderevenwichtig ligt ons dan ook nauw aan het hart.  In die zin moedigen we heel in het bijzonder vrouwen aan om zich kandidaat te stellen. 

Uiteraard verwelkomen we alle kandidaten, ongeacht hun origine, huidskleur, sekse, leeftijd, seksuele geaardheid, filosofische overtuiging of handicap. 

Wat bieden we u?

Bij NewB krijgt u als werknemer verantwoordelijkheden, uitdagingen en kansen om te innoveren op het vlak van duurzaamheid en ethiek. U verrijkt ons team in een boeiende en leerrijke job. Samen leggen we de fundamenten voor een nieuwe, coöperatieve bank.
Daarbovenop bieden we u:

 • verloning volgens uw profiel
 • flexibele werktijden én -plekken voor een gezonde balans tussen werk en privé

Hoe solliciteren?

Stuur ons uw cv en een motivatiebrief ofwel per mail naar hr@newb.coop, ofwel per post naar
NewB SCE, Dienst human resources, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel.

 

Vertrouwelijkheid en privacy.

Uw kandidatuur wordt 100 % vertrouwelijk behandeld.
Wij:

 • bellen u enkel op het telefoonnummer dat u ons bezorgt en op de tijdstippen die u bepaalt;
 • zenden u enkel e-mails op het adres dat u ons bezorgt;
 • zullen u niet thuis aanschrijven indien u dat niet wenst;
 • contacteren in geen geval uw huidige werkgever;

U zal altijd een antwoord ontvangen, ook al bent u niet weerhouden. We sturen u, na aanvraag, een feedback met uitleg waarom u (niet) weerhouden bent.