Move your money ! 07/02/2019 . Greenpeace, Fairfin & Hart boven Hard

image that represent Move your money !

Hart boven Hard, Greenpeace en Fairfin lanceerden onlangs de “Move Your Money” campagne. Hun boodschap is eenvoudig: “Wij willen niet dat banken ons geld nog geven aan bedrijven die fossiele brandstoffen opgraven en verbranden. Daarmee versterken ze de klimaatopwarming.” Uit een studie van 2017 door de Klimaatcoalitie bleek dat de 4 Belgische grootbanken - Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC - in de periode 2014 tot 2016 nog €33 miljard investeerden in de fossiele industrie. Dat moet anders.

Hoe ze dat willen doen? Door samen met zoveel mogelijk mensen en organisaties de banken voor een ultimatum stellen: move your money, of wij doen het zelf. Onderteken je mee? Het is eenvoudig: (1) of je bank keurt op haar algemene vergadering in het voorjaar van 2019 een resolutie goed die haar beleid in lijn brengt met het klimaatakkoord van Parijs, (2) of alle ondertekenaars veranderen in juni 2019 samen van bank.

Een resolutie?
Wat is zo’n resolutie? Elk jaar houden banken hun algemene vergadering. Op deze algemene vergadering wordt het beleid van de bank besproken en kunnen er ook zogenaamde “resoluties” worden neergelegd. In zo’n resolutie stippelt de bank haar beleid uit voor de toekomst. Concreet vraagt de campagne:

1) Dat de bank een beleid uitstippelt waarin de CO2-uitstoot reduceert van haar eigen activiteiten, maar ook van haar financiële activiteiten. Als banken op dit moment spreken over het reduceren van hun ecologische voetafdruk, gaat dat immers over dingen als gerecycleerd papier gebruiken en zuinigere bedrijfswagens.D e fossiele brandstoffen die ze financieren blijven zo buiten schot.

2) Geen geld voor bedrijven die nieuwe fossiele brandstofreserves aanboren. De fossiele brandstofreserves die nu al uitgebaat worden bevatten genoeg CO2 om de klimaatopwarming over de 2°C te sturen. Nieuwe reserves aanboren is dus volstrekt onverantwoordelijk.

3) Geen geld voor bedrijven die nieuwe steenkoolcentrales plannen. Steenkool is veruit de meest vervuilende van alle fossiele brandstoffen. Volgens een studie in Science moet steenkool tegen 2030 weg uit onze energiemix als we een goede kans willen behouden om de klimaatopwarming onder de 2°C te houden. Nieuwe steenkoolcentrales bouwen kan dus niet meer.

4) Geen geld voor energiebedrijven die geen duidelijk stappenplan hebben hoe ze het klimaatakkoord van Parijs zullen respecteren. Veel steenkool, olie- en gasbedrijven zeggen wel dat ze met de transitie naar hernieuwbaar bezig zijn, maar wij willen een duidelijk plan op papier. Als een energiebedrijf niet kan aantonen hoe hun businessplan compatibel is met het klimaatakkoord van Parijs (en dat betekent dus o.a. geen nieuwe reserves aanboren en geen nieuwe steenkoolcentrales), dan verdienen zij ons geld niet.

5) Het geld van de banken dat nu al in die vervuilende bedrijven zit moeten ze tegen 2050 helemaal terugtrekken. Tegen 2050 zou de hele wereldeconomie klimaatneutraal moeten zijn om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Bedrijven die tegen dan hun zaken nog niet op orde hebben, mogen dus niet meer gesteund worden door onze banken.

En werkt dat?

Het is eigenlijk redelijk eenvoudig: door ons geld niet langer toe te vertrouwen aan banken die daarmee fossiele brandstoffen financieren, maken we duidelijk dat we deze industrie niet oké vinden. Zo vallen we het financiële en het sociale draagvlak aan van een industrie die de hoofdoorzaak is van de klimaatopwarming. Ben Van Beurden, de CEO van Shell, noemde zelf het slinkende sociale draagvlak voor fossiele brandstoffen een van de grootste bedreigingen voor de sector. Onze strategie werkt dus!

Ben je ondertussen overtuigd? Dan kan je hier het ultimatum tekenen. Je wordt daarna per mail op de hoogte gehouden of de banken al dan niet de resolutie hebben goedgekeurd en of je dan uiteindelijk van bank meot veranderen.