Verzekeringen centraal in het financiële plan van NewB 05/05/2020 . Tom

image that represent Verzekeringen centraal in het financiële plan van NewB

"Maar waarom wil NewB mij verzekeringen verkopen terwijl de eerste bankproducten zelfs nog niet gelanceerd zijn?"

 

Dat lijkt een terechte vraag voor iedereen die onze coöperatieve pas onlangs heeft ontdekt en niet de moed heeft gehad om het prospectus van de campagne van 2019 te lezen. Om die vraag te beantwoorden, gaan we in eerste instantie naar een andere vraag die in deze campagne steeds terugkeert: "Hoe is het mogelijk om een bank op te richten in zo’n moeilijke context? "

Ondanks de enorme motivatie in het hele team lijkt de huidige omgeving ons inderdaad complex om een nieuwe bank te lanceren. Een van de basisberoepen van de bank is transformatie: het geld dat klanten op hun rekeningen zetten, dient om vervolgens kredieten toe te kennen aan mensen die een project willen financieren. Momenteel zijn de rentevoeten echter bijzonder laag. Dat betekent dat mensen geld kunnen lenen tegen een aantrekkelijke rentevoet terwijl de rente die ze krijgen op hun spaarrekening heel beperkt is (0 % bij NewB, 0,11% voor de meeste spaarboekjes bij andere banken). Het verschil tussen die twee rentevoeten wordt de intermediatiemarge genoemd. Die garandeert aan de banken traditioneel een groot deel van hun inkomsten. Door de lage rentevoeten is deze bron van inkomsten vandaag heel laag en dat dreigt nog een hele tijd zo te blijven.

Er bestaan uiteraard andere bezoldigingsmogelijkheden voor een bank. Bij NewB betreft het de winst die wordt gemaakt in het kader van de betalingsactiviteiten en de verdeling van ethische en duurzame fondsen. Zullen die drie bronnen samen volstaan om NewB een goede rentabiliteit te garanderen?

Neen.

Om NewB een kans te geven om in de huidige financiële context te overleven, is een andere bron van inkomsten noodzakelijk. En daar treedt de verkoop van verzekeringsoplossingen op de voorgrond.

In 2015, 5 jaar geleden al, heeft de algemene vergadering gestemd voor de commercialisering van verzekeringsoplossingen. Het doel dat we toen voor ogen hadden, was dat onze coöperatieve zichzelf zou kunnen onderhouden met de verdeling van die eerste producten. Daarna zouden er twee enquêtes worden afgenomen bij de coöperanten van NewB om hun verwachtingen over die producten beter af te bakenen. Op basis van de tweede enquête in november 2018, waaraan meer dan 5.000 coöperanten hebben deelgenomen, hebben we onze ramingen op het vlak van verkoop en inkomsten in verband met verzekeringen vastgesteld. De ramingen werden vervolgens opgenomen in het financiële plan dat aan de NBB werd voorgelegd. Dat heeft ons in staat gesteld om een banklicentie te verkrijgen dankzij de massale steun van de burgers.

De verkoop van verzekeringsproducten bleek dus essentieel voor het welslagen van onze bank. Zo niet zou onze coöperatieve een bron van inkomsten missen waardoor ze zou verzwakken. Aangezien veiligheid een van onze waarden is, was deze optie in geen geval te overwegen.

In 2020 is het de bedoeling dat de verkoop van verzekeringen het grootste deel van de inkomsten van onze bank uitmaakt en over de eerste vijf jaar zouden de inkomsten uit verzekeringen bijna 40% van de inkomsten van NewB moeten uitmaken.

Verzekeringen die stroken met het DNA van NewB 

De autoverzekering en de woningverzekering werden ontwikkeld met de Groupe Monceau om aan te sluiten bij wat wij nodig achten voor onze verzekeringsproducten. Eenvoud, transparantie en de grootst mogelijke solidariteit tussen de verzekerden in het belang van iedereen. Voor de Fietsverzekering+ konden we rekenen op de expertise van onze collega’s van Aedes om een volledig product te ontwikkelen dat beantwoordt aan de uitdagingen die de ontwikkeling van de zachte mobiliteit met zich meebrengt.

Tot slot voegen we eraan toe dat de verkoop van verzekeringsoplossingen een praktijk is die heel courant is in de banksector. Onze coöperatieve moet met gelijke wapens kunnen strijden op een competitieve markt. Daarom willen we verzekeringen aanbieden die overeenstemmen met de waarden die onze coöperatieve aanhangt.

Daarom moeten we onszelf de middelen geven om onze gezamenlijke ambitie waar te maken. Zonder verzekeringen zou de toekomst van onze bank wel eens in gevaar kunnen komen.