Bankieren voorgoed veranderen!

Word coöperant

Waarom willen we een nieuwe bank oprichten?

Zodat het geld op onze bankrekening de lokale economie financiert en het verschil maakt voor duurzame projecten met echte toegevoegde waarde voor onze samenleving.

 • Investeer in een betere wereld

  Investeer in een betere wereld picto

  U geeft mee financiële zuurstof aan sociale en duurzame projecten die van de wereld een mooiere plaats maken.

 • Wees altijd helemaal op de hoogte

  Wees altijd helemaal op de hoogte picto

  Het gaat om uw geld. Dus bent u de eerste persoon die we op de hoogte houden van alles wat we doen.

 • Beslis mee

  Beslis mee picto

  Eén persoon, één stem.
  Zo eenvoudig is het. Iedereen krijgt evenveel inspraak om de bank van morgen vorm te geven.

 • Bankier veilig

  Bankier veilig picto

  We investeren samen op een eerlijke en professionele manier. Uw spaargeld is dus op elk moment veilig.

Samen de bank van morgen bouwen

Al meer dan 50.000 burgers en 150 organisaties zijn ervan overtuigd dat België nood heeft aan een ethische bank met sterke positieve waarden.

Die bank wordt realiteit als ook u zich aansluit bij onze burgerbeweging. Hoe meer mensen dat doen, hoe breder ons draagvlak om een banklicentie te krijgen. En hoe sneller we het goede voorbeeld kunnen geven in duurzaam en transparant bankieren.

Wij hebben u nodig om de bank van morgen op te richten

Ons project werkt nu al!

Dankzij mensen zoals u gaan we stap voor stap op ons doel af.

De bankencrisis raakt de Belgische financiële sector in het hart en verarmt het bancaire landschap. Overheidsbanken en kleinere banken verdwijnen. Het is tijd voor een nieuwe aanpak: op 6 mei 2011 schiet de coöperatie NewB uit de startblokken.
Amper 4 maanden later telt de coöperatie maar liefst 43.000 burgers onder haar leden. NewB is een hot topic in het hele land, onder andere dankzij tientallen infoavonden in alle uithoeken van België.
Daarna nemen de lidorganisaties 8 deelthema's onder de loep. Tot slot stemmen de leden over het plan van aanpak. De participatiegraad ligt enorm hoog, ook al is de oprichting van een bank een traag proces. In juni beslissen de coöperanten om een reeks producten te ontwikkelen ter ondersteuning van het bankproject.
... aan meer dan 100 steden en gemeenten om het project en zijn ambities voor te stellen.
Zo neemt ze meteen een unieke positie in. Intussen sluiten 100 middenveldorganisaties zich aan en schaart de Franse mutualistische verzekeraar Monceau Assurances zich achter het project als institutionele investeerder.
... en de lancering van een nieuwe GoodPay-kaart (in samenwerking met Velt). Bovendien versterkt een nieuwe CEO het project.
Met meer dan 50.000 burgers, 150 middenveldorganisaties en 3 institutionele investeerders is NewB de grootste sociale beweging van het land.
En dankzij u … hebben we morgen een ethische bank die helemaal van ons is.

Wie zijn we?

NewB wil het goede voorbeeld geven. We bouwen aan een coöperatieve, participatieve, professionele bank die zijn sociale en ecologische verantwoordelijkheid neemt. Zo bewijzen we dat het anders kan, dat duurzamer bankieren mogelijk is in België.

Samen vooruitgaan

Laten we onze ideeën bij elkaar leggen en nagaan hoe we samen bouwen aan een betere bank.