De coöperatie NewB

NewB is een Belgische coöperatie die werkt aan de oprichting van een ethische en duurzame bank.

Onze missie: met het geld op uw rekening de lokale, reële economie financieren en het verschil maken voor projecten met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde.

Vandaag mobiliseert NewB al:

  • meer dan 50.000 leden
  • meer dan 150 middenveldorganisaties
  • 3 institutionele investeerders

NewB is op dit moment nog geen bank. Het is dus nog niet mogelijk om er een bankrekening te openen of om geld te lenen.

Een coöperatie is een ondernemingsvorm die zich vooral onderscheidt door haar democratische karakter: alle leden (de coöperanten) beschikken over dezelfde beslissingsmacht (‘1 lid = 1 stem’), los van het aantal aandelen dat ze individueel aan het kapitaal bijdragen.

Concreet zijn alle leden tegelijk klant en aandeelhouder van de coöperatie, zodat ze hun mening kunnen geven en zich ervan kunnen verzekeren dat de strategische keuzes van de organisatie overeenstemmen met hun persoonlijke overtuigingen.

Om met het geld op uw rekening de lokale, reële economie te financieren en het verschil te maken voor duurzame projecten met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde.

NewB heeft beslist om zich te registreren als een coöperatie (coöperatieve vennootschap met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid, om precies te zijn) om al haar leden inspraak te geven in de grote beslissingen van de toekomstige bank.

Vandaag telt NewB onder haar coöperanten meer dan 150 lidorganisaties uit het maatschappelijke middenveld (de A-coöperanten), meer dan 50.000 burgers (de B-coöperanten) en 3 institutionele investeerders (de C-coöperanten).

Deze 3 types coöperanten zijn aanwezig op de algemene vergadering en bepalen dus mee welke richting de coöperatie uitgaat. Ze verkiezen bijvoorbeeld de leden van de raad van bestuur en van het maatschappelijk comité.

Daarnaast heeft NewB ambassadeurs. Dat zijn B-coöperanten die zich vrijwillig inzetten voor de coöperatie en NewB vertegenwoordigen op het lokale niveau. Ze organiseren onder andere evenementen in hun regio en ze helpen het kernteam een handje tijdens drukke periodes voor de coöperatie en op de algemene vergaderingen.

Tot slot beschikt NewB over een vast team. Zij zijn de medewerkers van NewB die elke dag werken aan onze toekomstige bank.

Europa telt honderden coöperatieve banken. Frankrijk en Oostenrijk zijn de landen waar de coöperatieve banken het grootste marktaandeel in handen hebben, wanneer we kijken naar balanstotaal. Maar niet alle coöperatieve banken leggen het accent op de ethische dimensie. We moeten dus het onderscheid maken tussen degenen die zich echt inzetten voor het algemeen belang, en degenen die al in de ‘val’ van de traditionele bedrijfslogica zijn getrapt.

NewB laat zich vooral inspireren door coöperatieve bankprojecten die ook vertrekken vanuit sterke ethische waarden.

Enkele voorbeelden: Banca Popolare Etica in Italië, Crédit Coopératif in Frankrijk, GLS in Duitsland, Ekobanken in Zweden, de Caisses Desjardins in Canada en La Nef in Frankrijk.

Ook andere ethische banken die geen coöperatie zijn beïnvloeden NewB. Denk bijvoorbeeld aan de Nederlandse banken Triodos en ASN Bank, de Banque Alternative Suisse of JAK in Zweden. Zulke banken zijn vaak ook lid van FEBEA (European Federation of Ethical and Alternative Banks) of GABV (Global Alliance for Banking on Values).