Participatie bij NewB

De participatie van de coöperanten is essentieel in het project van NewB. Door zo veel mogelijk leden te betrekken, vermijden we dat de macht geconcentreerd raakt bij een handvol personen. Daarom houdt de coöperatie alle leden van NewB open en helder op de hoogte via nieuwsbrieven, lokale bijeenkomsten en de algemene vergaderingen. Zo willen we coöperanten alle informatie aanreiken om geen passieve klanten, maar actieve coöperanten te zijn.

Participatie is één van de 13 kernwaarden van NewB. Die waarden brengen we onder andere op de volgende manieren in de praktijk:

  • De stemming op de algemene vergaderingen verloopt volgens het principe ‘1 lid = 1 stem’.
  • We werken op basis van cocreatie (= producten en diensten ontwikkelen in samenwerking met coöperanten). Denk daarbij aan participatieve lokale vergaderingen, online-enquêtes, panelgesprekken met coöperanten die werden uitgeloot, enzoverder.
  • We livestreamen de algemene vergaderingen.

Doe mee en word coöperant van NewB. Daarvoor moet u een aandeel van de coöperatie kopen. Dat lukt in enkele minuten online op deze pagina. Zodra u lid bent, krijgt u uitnodigingen om deel te nemen aan algemene vergaderingen, enquêtes en lokale fora.

Bent u al coöperant en wilt een groter steentje bijdragen aan de coöperatie? Dan is het ambassadeursprogramma misschien iets voor u. Zo wordt u helemaal een woordvoerder voor het project van NewB. Lees hoe u ambassadeur wordt.

Als u zich actiever wilt inzetten in de coöperatie, dan kunt u ambassadeur worden. Die rol kunt u op verschillende manieren invullen:

  • helpen bij de organisatie van een activiteit (een conferentie, een film met debat, een lokaal forum, een thema-vergadering, noem maar op)
  • NewB laten leven in uw regio
  • als vertegenwoordiger van NewB deelnemen aan activiteiten van partners
  • gezellig samenwerken met de andere ambassadeurs en met hen de prioriteiten van jullie vrijwilligerswerk bepalen

Wilt u ambassadeur worden of hebt u vragen hierover? Neem dan contact op met Matthias via 02/486 29 32 of [email protected].

De leden krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan de algemene vergaderingen waarin de strategische beslissingen worden genomen die de raad van bestuur en de vaste ploeg daarna uitvoeren. Het principe ‘1 coöperant = 1 stem’ is verankerd in de statuten en houdt in dat elk lid één stem krijgt op de algemene vergadering, los van het aantal aandelen dat hij of zij bezit. We zoeken voortdurend naar manieren om de algemene vergaderingen zo interactief mogelijk te maken. Zo verloopt de participatie van de coöperanten zo efficiënt en verrijkend mogelijk.