De producten van de toekomstige bank

De specifieke kenmerken van de producten die NewB wil aanbieden zodra het een bank is, zijn nog niet definitief bepaald. Maar NewB zal er in elk geval over waken dat elk product zo eenvoudig mogelijk is en de waarden van de coöperatie respecteert.
 • Zichtrekening
  Samen met een bijbehorende bankkaart zal een zichtrekening van NewB nuttig zijn voor dagelijkse transacties (huishouduitgaven, loondomiciliëring, Europese overschrijvingen, …). Het zal gaan om een duurzame en ethische zichtrekening die beschikbaar is in België en die het mogelijk maakt om uw geld ten dienste te stellen van een andere financiële wereld.
 • Spaarrekening
  De spaarrekening van NewB zal iedereen de kans bieden om te sparen met de zekerheid dat het spaargeld zal dienen om projecten met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde te financieren.
 • Leningen
  In eerste instantie zal NewB alleen leningen aanbieden die de ecologische transitie financieren (renovaties die uw energieprestaties verbeteren of investeringen in de zachte mobiliteit). Later kan de bank ook andere soorten kredieten ontwikkelen, maar altijd met respect voor de 13 waarden.
 • Beleggingsfondsen
  NewB-klanten die hun geld op een verantwoorde manier willen beleggen zullen de kans krijgen om te investeren in beleggingsfondsen met een positieve impact op de samenleving. Zulke fondsen zouden kunnen worden opgebouwd rond een specifiek thema, zoals de energietransitie of inclusie en duurzame ontwikkeling. Zo kan iedereen ervoor kiezen om te investeren volgens zijn of haar eigen voorkeuren.
 • Zichtrekening
  Samen met een bijbehorende bankkaart zal een zichtrekening van NewB nuttig zijn voor dagelijkse transacties. Het zal gaan om een duurzame en ethische zichtrekening die beschikbaar is in België en die het mogelijk maakt om het geld van uw organisatie ten dienste te stellen van een andere financiële wereld. Op dit moment voeren we gesprekken met verschillende spelers om de kenmerken van dit product concreter te maken.
 • Kaskrediet
  Via een kaskrediet van NewB willen we organisaties en bedrijven kredietmogelijkheden aanbieden om subsidies te prefinancieren of investeringen te doen met het oog op de ecologische transitie (bijvoorbeeld renovaties om energieprestaties verbeteren). Dit type krediet zal worden gekoppeld aan de zichtrekening van die organisaties of bedrijven bij NewB.
We hebben ervoor gekozen om het aantal producten te beperken zodat de activiteiten van NewB dicht bij de kerntaak van een bank blijven, namelijk: kredieten aanbieden dankzij verzamelde deposito’s. Zo wordt ook het model van onze toekomstige bank niet complexer en optimaliseren we onze kansen om een banklicentie te verkrijgen. Het is uiteraard niet uitgesloten dat NewB op termijn nog andere producten ontwikkelt.