NewB-verzekeringen

Het verschil zit in de:
  • eenvoudige tariefbepaling: het aantal vragen om uw tarief te berekenen, ligt veel lager dan gemiddeld. We wilden een eenvoudige, snelle en transparante tariefbepaling.
  • beperkte segmentatie: de eenvoud in de tariefstructuur en de beperkte segmentatie zorgen voor een grotere solidariteit tussen onze verzekerden.
  • beperkte uitsluitingscriteria: we kunnen de meeste van onze coöperanten een voorstel doen, omdat er weinig uitsluitingscriteria in onze inschrijvingsprocedure zitten. Leeftijd speelt bijvoorbeeld geen rol.
NewB ecv staat geregistreerd als verzekeringsagent onder het FSMA-nummer 0836324003. NewB heeft een mandaat om contracten af te sluiten en te beheren in naam van en voor de rekening van het bedrijf Monceau Générale Assurances, dat zich in Frankrijk bevindt maar in België actief is in het kader van het vrije verkeer van diensten onder het nummer 3067. Het is dus Monceau Assurances dat de risico’s draagt.
In 2015 bleek uit een peiling dat heel wat leden van NewB interesse hadden in verzekeringen die beantwoorden aan echte ethische standaarden. Bovendien is deze activiteit cruciaal om ons ethische bankproject te ondersteunen. Verzekeringsproducten die passen bij onze waarden en doelstellingen vormen een natuurlijke aanvulling op onze bank in wording.
De verkoop van verzekeringen is een eerste stap voorwaarts, vóór we de nodige toestemmingen krijgen om bankproducten te ontwikkelen. Deze nieuwe activiteit genereert niet alleen inkomsten, de lancering van nieuwe producten laat ook toe om de legitimiteit van NewB te vergroten als een volwaardige financiële speler in België.