Verlenging of opzegging van de kaartverzekering

De verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt stilzwijgend (automatisch) verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar, tenzij de verzekerde zich daartegen verzet ten minste 3 maanden voor het einde van het contract (jaarlijkse vervaldatum) per aangetekende brief aan NewB ECVBA / Verzekeringen- Kruidtuinstraat 75 - 1210 Sint-Joost-Ten-Node.

 De garanties komen echter automatisch te vervallen :

  • In geval van niet-verlenging of beëindiging van de verzekerde prepaid kaart.
  • In geval van niet-betaling van de aansluitingsvergoeding na schriftelijke kennisgeving aan de verzekerde.

De verzekerde kan ook zijn intekening beëindigen na elke schadevordering, uiterlijk binnen de maand na betaling van de schadevergoeding of weigering van tussenkomst door de verzekeraar. In dit geval wordt de opzegging van kracht 3 maanden na de datum van kennisgeving.

De verzekerde kan zijn intekening ook opzeggen in geval van tariefwijziging, per aangetekende brief binnen 3 maanden na de tariefwijziging.

De inschrijving op het verzekeringspakket wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt automatisch hernieuwd voor opeenvolgende periodes van één jaar. Het is natuurlijk mogelijk om van deze automatische verlenging af te zien door ten minste 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag bezwaar te maken bij aangetekend schrijven aan NewB ECVBA / Verzekeringen- Kruidtuinstraat 75 - 1210 Sint-Joost-Ten-Node.

 De garanties komen echter automatisch te vervallen :

  • In geval van niet-verlenging of beëindiging van de verzekerde prepaid kaart.
  • In geval van niet-betaling van de aansluitingsvergoeding na schriftelijke kennisgeving aan de verzekerde.

De verzekerde kan ook zijn intekening beëindigen na elke schadevordering, uiterlijk binnen de maand na betaling van de schadevergoeding of weigering van tussenkomst door de verzekeraar. In dit geval wordt de opzegging van kracht 3 maanden na de datum van kennisgeving.

De verzekerde kan zijn intekening ook opzeggen in geval van tariefwijziging, per aangetekende brief binnen 3 maanden na de tariefwijziging.