De waarden van NewB

De 13 waarden van NewB vormen het DNA van de coöperatie en van de toekomstige bank. Ze maken zelfs deel uit van de statuten. Dit zijn ze:

 • transparantie
 • duurzaamheid
 • diversiteit
 • inclusie
 • veiligheid
 • eenvoud
 • innovatie
 • participatie
 • professionalisme
 • nabijheid
 • maatschappelijke inbedding
 • eerlijkheid
 • soberheid

Meer weten over het belang van de waarden en hun concrete invulling? Ga naar deze webpagina of bekijk deze veelgestelde vraag.

De waarden van NewB bestaan niet alleen op papier. U vindt ze terug in onze dagelijkse werking en in elk project van de coöperatie en van de toekomstige bank.

Transparantie is voor ons bijvoorbeeld essentieel in de financiële sector. Elk jaar stellen we het budget van het volgende werkjaar voor op de algemene vergadering en stemmen de coöperanten daarover.

Wat eenvoud en inclusie betreft, waakt NewB erover dat alle documenten van de coöperatie en haar producten toegankelijk en begrijpelijk zijn. Zo vroegen we een aantal coöperanten om de algemene voorwaarden van onze verzekeringen na te lezen. Zo zorgen we ervoor dat die voor iedereen verstaanbaar zijn.

Qua duurzaamheid willen we een bank oprichten die niet investeert in fossiele brandstoffen. Daarnaast letten we er elke dag op dat we verantwoord omgaan met onze werkomgeving en kiezen we zo vaak mogelijk leveranciers met dezelfde instelling.

Tot slot heeft NewB haar maatschappelijk comité gevraagd om op de algemene vergadering een handvest voor te leggen over de vertaling van deze sociale en ecologische waarden naar de dagelijkse werking.

Lees meer informatie over de concrete toepassing van onze waarden.

NewB hanteert een loonvork van 1 op 5. Dat wil zeggen dat het hoogste loon niet hoger mag zijn dan een vijfvoud van het laagste salaris.

NewB keert geen individuele bonussen uit, niemand heeft een bedrijfswagen en er zijn sobere interne regels rond onkosten.

Het comité voor nominaties en vergoedingen ziet erop toe dat kandidaat-leden voor de raad van bestuur geschikt zijn en dat het loonbeleid conform de regels en waarden van NewB blijft.