Veranderingen zodra onze bank is opgericht

NewB blijft voor 100% een coöperatie. Daar verandert het feit dat NewB een bank wordt niets aan.
Iedereen die zich aansluit bij NewB brengt nieuw kapitaal aan. Dat is bestemd om de toekomstige activiteiten van de coöperatie te ondersteunen, maar ook om de uitgaven te dragen die in het verleden al werden gedaan. De waarde van de coöperatieve aandelen van NewB zal dus fluctueren in functie van het gecumuleerde budgettair resultaat (ontvangsten-uitgaven) en het totale aantal aandelen (rekening houdend met hun relatieve waarde). Concreet zal de aankoop van een aandeel dus alleen op lange termijn rendabel kunnen zijn (zonder enige garantie). Onze coöperatie heeft sinds de oprichting nog geen winst gemaakt. Om de bank op te richten, zal NewB het kapitaal van de coöperatie moeten verhogen via een openbaar beroep op het spaarwezen dat strikt wordt gereglementeerd door de FSMA. De communicatie over deze kapitaalronde (timing, grootorde van het vereiste kapitaal, …) moet ook strikte regels volgen. Daarom kunnen we hierover nog geen verdere details geven.
Banken zijn aan veel regels gebonden die te maken hebben met het respect van de privacy van hun klanten. Sommigen verschuilen zich daarachter om hun gebrek aan transparantie te rechtvaardigen. Maar de wetgeving waaraan zij onderworpen zijn is eigenlijk niet strenger dan die voor andere sectoren. Er is dus geen reden waarom een bank minder transparant zou zijn dan een ander type bedrijf. Anders gezegd: NewB is niet van plan om te raken aan haar huidige transparantie als de coöperatie een bank wordt.
Deelname aan de algemene vergadering van NewB zal altijd verlopen via het principe ‘1 persoon = 1 stem’. Als lid hebt u dus altijd een stem om tijdens de algemene vergadering van u te laten horen. Het feit dat NewB een bank zou worden, verandert daar niets aan.
Ja. De personen die dat willen, zullen nog altijd ambassadeur van NewB kunnen worden en zo de coöperatie laten leven op het lokale niveau en de vaste ploeg bijstaan tijdens de grotere evenementen van de coöperatie.