De raad van bestuur

De raad van bestuur van NewB verfijnt en valideert de strategie van de coöperatie. De leden worden verkozen door de algemene vergadering en zien erop toe dat de genomen beslissingen goed worden uitgevoerd door de vaste ploeg.

De raad van bestuur bestaat uit minstens 7 leden. Het zijn fysieke personen, al dan niet aandeelhouders, die worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de vorige raad van bestuur. De verkozenen krijgen een hernieuwbaar mandaat van 6 jaar, maar dat kan ook worden stopgezet door de algemene vergadering.

Bestuurders moeten hun expertise en professionele integriteit individueel aantonen. Als groep moeten ze beschikken over de nodige kennis, ervaring en vaardigheden om te beantwoorden aan de maatschappelijke en economische vereisten en om de diversiteit van de coöperanten te weerspiegelen.

Ze nemen hun mandaat vrijwillig op. Alleen een speciale en welomlijnde opdracht kan leiden tot een verloning (die uiteraard in overeenstemming moet zijn met het loonbeleid van NewB).

Bekijk de huidige samenstelling van de raad van bestuur.

U stelt u kandidaat door dit formulier ingevuld te bezorgen aan de volgende personen: