Het maatschappelijk comité

Het maatschappelijk comité ziet erop toe dat de 13 waarden van NewB worden gerespecteerd. Om die taak goed uit te voeren, werkt het comité volledig onafhankelijk en mag het op elk niveau van de organisatie tussenbeide komen. Het comité komt minstens 4 keer per jaar samen in een plenaire vergadering.

Het maatschappelijk comité wordt verkozen voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar op de algemene vergadering in juni. Daar brengt het comité ook elk jaar verslag uit. Het gaat om een unieke instantie voor het project van NewB. Het is een belangrijk instrument om de toekomstige bank op het spoor van onze 13 kernwaarden te houden.

Het maatschappelijk comité bestaat uit vrijwilligers met expertise in uiteenlopende domeinen zoals management, communicatie, mensenrechten, het verenigingsleven, financiën, het milieu, bedrijfsethiek, enzovoort.

Bekijk de huidige samenstelling van het maatschappelijk comité.

Het huidige team van het maatschappelijk comité werd verkozen op de algemene vergadering van 9 juni 2018. Op dit moment zijn er dus geen vrije stoelen.

Zou u zich graag later aansluiten bij het maatschappelijk comité? Bezorg uw kandidatuur via dit formulier dan alvast aan het huidige maatschappelijk comité, waarvan u de contactgegevens op deze pagina terugvindt.