Een project dat tijd nodig heeft

Er moeten nog een aantal belangrijke stappen worden gezet vóór de bank NewB kan worden opgericht. De belangrijkste uitdaging blijft natuurlijk het verkrijgen van een licentie als kredietinstelling, wat noodzakelijk is om de geplande bankproducten te mogen aanbieden. Een tweede belangrijke stap wordt het ophalen van het vereiste kapitaal. Als we aan alle vereisten voldoen binnen de huidige planning, hopen we dat de bank NewB in de loop van 2020 van start zal kunnen gaan.
De voorwaarden waaraan we in België moeten voldoen om een nieuwe bank te mogen oprichten zijn bijzonder strikt, en ze werden nog verstrengd na de financiële crisis van 2008. Op dit moment werkt NewB intensiever dan ooit samen met de Nationale Bank van België (NBB) om te beantwoorden aan alle vereisten zodat onze ethische en coöperatieve bank werkelijkheid wordt. Opmerking: er werd in België al tientallen jaren geen nieuwe bank meer opgericht en enkele andere coöperatieve bankprojecten hebben tot 10 jaar nodig gehad voor ze de nodige toestemmingen kregen. In die zin is de vertraging bij de oprichting van de bank NewB dus niet abnormaal.
De licentievoorwaarden staan opgesomd in artikels 16 tot 44 van de ‘Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen’ van 25 april 2014. Ze gaan over:
 • de ondernemingsvorm (het moet een commerciële onderneming zijn, met uitsluiting van een eenmans-bvba)
 • het minimumkapitaal (minstens 6,2 miljoen euro)
 • de aandeelhouders
 • de directie
 • de organisatie
 • de hoofdzetel (die moet in België liggen)
 • de depositobescherming
 1. Informele fase van de indiening van een licentieaanvraag: uitwerking van de verschillende onderdelen van het bankdossier, in overleg met de controle-autoriteiten.
 2. Formele licentieaanvraag (begin 2019): officiële indiening van het bankdossier, waarna de controle-autoriteiten verplicht zijn om binnen de 6 tot 12 maanden een antwoord te formuleren.
 3. Groen licht voor de kapitaalronde: Indien het dossier voldoet en alle voorwaarden vervuld zijn, kan NewB een nieuwe ophaalronde organiseren om de noodzaklijke fondsen te genereren voor de oprichting van onze bank.
 4. Kapitaalronde: Grootschalige inzameling van bijkomende fondsen  nodig voor de feitelijke lancering van NewB als bank.
 5. Controle van het operationele raamwerk door een erkende revisor.
 6. Uitreiking van de licentie: de definitieve toestemming van de toezichthoudende overheden om onze bankactiviteiten op te starten.
Nee. NewB heeft vandaag nog geen toestemming om zo’n financieel product aan te bieden. Ook goed om te weten: de aankoop van één of meerdere coöperatieve aandelen betekent niet dat er automatisch een NewB-bankrekening op uw naam wordt geopend zodra de coöperatie de nodige toestemmingen krijgt om een bank te worden.
Nee. In eerste instantie zal de toekomstige bank NewB alleen een onlinebank zijn, om de kosten te beperken en meteen producten te kunnen aanbieden in heel België. We zullen daarbij natuurlijk wel alles in het werk stellen om de NewB-waarden van nabijheid, inclusie en participatie waar te maken in onze dienstverlening.