De algemene vergadering

Op de algemene vergadering zijn alle coöperanten van NewB welkom om er samen de grote strategische beslissingen van de coöperatie te nemen. Op de algemene vergaderingen worden bijvoorbeeld de leden van de raad van bestuur, het maatschappelijk comité en de commissarissen benoemd.

De vergadering wordt minstens één keer per jaar georganiseerd, op de tweede zaterdag van juni. Er zijn 3 colleges: dat van de lidorganisaties, dat van de burgers en dat van de institutionele investeerders. Beslissingen worden genomen op basis van een absolute meerderheid van alle stemmen (aanwezigen + volmachten) in elk college. Alle colleges moeten het eens zijn over een beslissing. Om de statuten te wijzigen, wordt de absolute meerderheid opgetrokken naar een meerderheid van minstens 80% van de stemmen. Onthoudingen tellen daarbij niet mee.

Via het inschrijvingsproces voor de algemene vergadering kunt u een volmacht geven aan een andere coöperant. Kent u geen andere leden persoonlijk? Dan wijst ons systeem u automatisch een vrijwilliger toe die uw volmacht wil uitvoeren. Een lid kan zich alleen laten vertegenwoordigen door een ander lid op de gewone en de buitengewone algemene vergadering. Eén lid kan hoogstens één ander lid vertegenwoordigen.

Nee, een individuele coöperant kan geen algemene vergadering bijeenroepen. Het is wel mogelijk om een buitengewone algemene vergadering af te dwingen (in de maand van de aanvraag) als die vraag komt van een groep coöperanten die minstens tien procent (10%) van het totale aantal stemmen vertegenwoordigt.

Daarnaast kan er op de algemene vergadering worden beslist dat er een nieuwe vergadering zal komen. De datum en de agenda kunnen op hetzelfde moment worden vastgelegd door de algemene vergadering.