Vacatures

 

NewB zoekt nieuwe collega’s :

 

Secretaris van het maatschappelijk comité

Het maatschappelijk comité wil via een extern selectieproces een secretaris van het maatschappelijk comité aanwerven, onafhankelijk van het NewB-team en de leden van het maatschappelijk comité.

De Secretaris zal de volgende functies vervullen:

 • Het modereren van de debatten binnen het maatschappelijk comité:

  • Waken over de toepassing van de interne  regels van het Maatschappelijk Comité en toezien op de goede werking van het comité door iedereen de gelegenheid te geven vrijuit te spreken en bij te dragen aan het debat ;

  • Uitwisselingen modereren om een open debat en collectief werk op te bouwen.

 • De vergaderingen van het maatschappelijk comité te organiseren

  • De agenda voor de vergadering voorbereiden;

  • Coördineren met het NewB-team voor de logistieke aspecten van de vergaderingen;

  • Uitnodigingen uitsturen en bevestigingen opvolgen;

  • Ervoor zorgen dat voorbereidende nota's en documenten tijdig onder de leden worden verspreid ter voorbereiding van de vergaderingen;

  • De CEO informeren over de vergaderingen en NewB teamleden of leden van de Raad van Bestuur uitnodigen voor vergaderingen, in functie  van de besproken onderwerpen;

  • Opstellen en archiveren van de verslagen van de vergadering

  • Alle documenten van het comité archiveren

 • Coördinatie en follow-up van de werkzaamheden van het maatschappelijk comité

  • Coördinatie van de evaluatie van het Charter van de waarden door het maatschappelijk comité ;

  • Het opstellen van analyses of evaluaties van thema's of dossiers die door het comité worden bepaald, eventueel op verzoek van het NewB-team of de coöperanten;

  • Waken over de deadlines van de werkzaamheden van het maatschappelijk comité;

  • De opvolging van de besluiten coördineren, eventueel door delegatie aan de leden van het comité: hetzij in contact met het NewB-team, hetzij in contact met de leden van het maatschappelijk comité;

  • Contact opnemen met externe deskundigen indien  nodig;

  • In overleg met de leden, één of meer taken delegeren die moeten worden uitgevoerd om de goede werking van het comité te waarborgen.

 • Om de verbinding met de coöperanten te waarborgen:

  • De door het maatschappelijk comité ontvangen vragen behandelen of eventueel doorsturen naar de betreffende afdeling binnen NewB ;

  • Ontwerp-antwoorden opstellen op vragen die binnen de bevoegdheid van het maatschappelijk comité vallen;

  • Antwoorden opragen opvolgen en archiveren.

Verplichte vaardigheden

 • De waarden van NewB onderschrijven en toepassen

 • Goede beheersing van het Nederlands en Frans (gesproken en geschreven)

Gewenste vaardigheden

 • Vaardigheden rond collaboratieve projectcoördinatie 

 • Monitoring en evaluatie vaardigheden

 • Passieve kennis van het Engels

Voorwaarden

 • Een NewB-coöperant zijn

 • Flexibel werk dat maximaal 20% van een voltijds equivalent vertegenwoordigt, deels  s’avonds of in het weekend beschikbaar zijn.

 • Verloning in lijn met de loonspanning van NewB.

 • Vergoeding van verplaatsingskosten

Hoe solliciteren?

Stuur ons uw CV en een motivatiebrief, hetzij per e-mail naar jobs@newb.coop, hetzij per post naar NewB ECV, Personeelsdienst, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel.

 

Verantwoordelijke afdeling financiën

Wilt u deelnemen aan de oprichting van een gloednieuwe bank? U inzetten voor een duurzamere financiering? Werken voor een coöperatie met waarden ten dienste van onze samenleving? Vervoeg ons team en neem deel aan een uniek en stimulerend project.

NewB in enkele woorden

NewB is een coöperatie (ECV) actief in de sector van de financiële diensten en de verzekeringsdiensten met duurzame en ethische waarden. Vandaag verzamelt de coöperatie meer dan 112.000 coöperatieve leden, waaronder particulieren, kmo's, maatschappelijke organisaties en institutionele beleggers.

Naar wie zijn we op zoek?

Een hoger opgeleid profiel met aantoonbare ervaring in de banksector in het aansturen van activiteiten en controlebeheer alsook in het beheer van de activa/passiva balans inclusief de portefeuille. De kandidaat/kandidate heeft 10 tot 15 jaar ervaring (waaronder ten minste 5 jaar in een vergelijkbare functie), bij voorkeur in een kleine of middelgrote bankinstellingen.
Deze functie vereist zeer goede vaardigheden in BGAAP-boekhouding en in financiën, evenals een effectieve beheersing van de prudentiële voorschriften, fiscale reglementering en ervaring in projectmanagement.

De ideale kandidaat/kandidate moet bovendien:

 • een "zakelijke" benadering hanteren, afstand kunnen nemen en vertrouwd zijn met de erg operationele aspecten van de functie
 • zelfstandig kunnen handelen, met goede organisatorische vaardigheden teneinde verschillende dossiers, onderwerpen en problemen tegelijkertijd te kunnen volgen en deze reactief te kunnen behandelen
 • vertrouwd zijn met informaticasystemen en hulpmiddelen nodig voor de besluitvorming, de aansturing en rapportering
 • zorgen voor een positieve interactie en het ontwikkelen van van een doeltreffende werkrelatie met zowel de teamleden als met de vertegenwoordigers van partners belast met het uitbesteden van bepaalde activiteiten
 • zich goed voelen binnen een "startup" of micro-onderneming; reactief en vindingrijk zijn
 • creatief en proactief zijn, initiatief nemen, ideeën voorstellen, de tijd nemen om na te denken over nieuwe werkwijzen
 • beschikken over een "professionele" taalvaardigheid in het Frans en het Nederlands (mondeling en schriftelijk- met een bijzondere aandacht voor contracten)

Uw verantwoordelijkheden:

Als verantwoordelijke van de financiële afdeling bent u verantwoordelijk voor de volgende activiteiten:

 • Boekhouding en beheerscontrole
 • Prognose en budgetbeheer
 • Regelgevende rapportering
 • Interne rapportering: financieel en commercieel
 • Beheer van het activa/passiva
 • Beheersactiviteiten bankportefeuille en van de kasmiddelen

U werkt onder toezicht van de CFO/COO en wordt in uw taken bijgestaan door een collega. Bij aanvang, in het bijzonder voor boekhoudkundige activiteiten en wettelijke rapportering, wordt u ondersteund door externe structuren.

Uw missies:

 • het voeren van de boekhouding door operationeel toezicht te houden op de gehele financiële productie van de organisatie (balansen, winst- en verliesrekening en belastingaangiften) in relatie tot de externe dienstverlener
 • Het ontvouwen van het volledige budget- en prognoseproces waarbij u zorgt dat de activiteiten en de coördinatie ervan voor alle bijdragende partijen vlot verloopt
 • Het analyseren van de prestaties en de resultaten per bankactiviteit
 • Het organiseren van het informatie- en rapporteringssysteem:
  • Het aanpassen van betrouwbare werkmiddelen en procedures voor het Financieel management
  • Ontwikkelen van financiële modellen en het industrialiseren van beheerinformatiesystemen
 • Beheer van het de actief/passief:
  • Instellen van hulpmiddelen voor de besluitvorming
  • Berekenen van  indicatoren voor regelgeving,  prestaties en risicometing
  • Beheren van de portefeuille en de kaspositie van de bank
 • Het opzetten van kwaliteitscontrole- en data-kwalificatieprocessen
 • Zorgen voor naleving van de regelgeving en de implementatie van de interne controle   
 • Het beheren van veranderingsprojecten (change management) 
 • Het verzorgen van relaties met derden: partners, bankrelaties, belastingadministratie

Wat bieden wij?

•    Een salaris in lijn met uw profiel
•    Flexibele werktijden als onderdeel van een goede balans tussen werk en privéleven
•    Een spannend en intens ondernemersavontuur met de unieke mogelijkheid om een nieuwe bank van nul op te bouwen
•    Een persoonlijke ontwikkeling binnen een kleine structuur, evenals binnen een grote coöperatieve beweging
•    De mogelijkheid om betrokken te raken bij de verschillende aspecten van de coöperatie
•    Betrokkenheid bij een project in het hart van de ingrijpende transformatie van de banksector waar ethiek en duurzaamheid de grondslag vormen

NewB wil dat de samenstelling van haar team de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Het is daarom erg belangrijk voor ons om een genderevenwichtig team samen te stellen. Wij verwelkomen vanzelfsprekend alle kandidaturen, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, filosofische overtuigingen of beperking.

Hoe solliciteren?

Stuur ons uw CV en een motivatiebrief, hetzij per e-mail naar jobs@newb.coop, hetzij per post naar NewB ECV, Personeelsdienst, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel.
 

Klantenadviseur verzekeringen (BOAR)

Wilt u deelnemen aan de oprichting van een gloednieuwe bank? U inzetten voor een duurzamere financiering? Werken voor een coöperatie met waarden ten dienste van onze samenleving? Vervoeg ons team en neem deel aan een uniek en stimulerend project.

NewB in enkele woorden

NewB is een coöperatie (ECV) actief in de sector van de financiële diensten en de verzekeringsdiensten met duurzame en ethische waarden. Vandaag verzamelt de coöperatie meer dan 112.000 coöperatieve leden, waaronder particulieren, kmo's, maatschappelijke organisaties en institutionele beleggers.

Naar wie zijn we op zoek?

Onze ideale kandidaat/kandidate moet:

 • Een afdoende ervaring kunnen aantonen in de verschillende schadeverzekeringen.
 • Tegemoetkomen aan de wetgeving met betrekking tot verzekeringsbemiddeling (voldoen aan de PCP + MiFID-voorwaarden) − zoniet, bereid zijn om het opleidingstraject te volgen.
 • Blijk geven van een uitstekende administratieve en organisatorische bekwaamheid.
 • Oplossingsgericht zijn en over een zakelijk inzicht beschikken.
 • Klanttevredenheid in elke handeling centraal stellen.
 • Over een hoog ontwikkelde teamgeest beschikken.
 • Zeer goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het Nederlands en het Frans.

Uw verantwoordelijkheden:

 • Je bent verantwoordelijk voor een groot aantal gevarieerde taken. U sluit en beheert schadeverzekeringscontracten (ondertekenen van nieuwe zaken, contracten, bijvoegsels, enz.);
 • U positioneert uzelf als een bevoorrechte partner en vertrouwenspersoon bij onze coöperatieve klanten;
 • U biedt een onberispelijke kwaliteitsservice;
 • U zorgt voor een correcte interpretatie van de aanvragen, stelt oplossingen voor die zijn aangepast aan de behoeften van onze coöperatieve klanten;
 • U neemt initiatieven en beslissingen in real time ten aanzien van de klanten om een nauwkeurige, snelle en efficiënte verwerking van de dossiers te waarborgen;

Wat bieden wij?

•    Een salaris in lijn met uw profiel
•    Flexibele werktijden als onderdeel van een goede balans tussen werk en privéleven
•    Een spannend en intens ondernemersavontuur met de unieke mogelijkheid om een nieuwe bank van nul op te bouwen
•    Een persoonlijke ontwikkeling binnen een kleine structuur, evenals binnen een grote coöperatieve beweging
•    De mogelijkheid om betrokken te raken bij de verschillende aspecten van de coöperatie
•    Betrokkenheid bij een project in het hart van de ingrijpende transformatie van de banksector waar ethiek en duurzaamheid de grondslag vormen.

NewB wil dat de samenstelling van haar team de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Het is daarom erg belangrijk voor ons om een genderevenwichtig team samen te stellen. Wij verwelkomen vanzelfsprekend alle kandidaturen, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, filosofische overtuigingen of beperking.

Hoe solliciteren?

Stuur ons uw CV en een motivatiebrief, hetzij per e-mail naar jobs@newb.coop, hetzij per post naar NewB ECV, Personeelsdienst, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel.