Vacatures

 

NewB zoekt nieuwe collega’s :

Wilt u meewerken aan de oprichting van een gloednieuwe bank? U inzetten voor een duurzamere financiële sector? Werken voor een coöperatie met waarden ten dienste van onze samenleving? Vervoeg ons team en zet uw schouders mee onder een uniek en positief project.

NewB in een notendop

NewB is een Europese coöperatieve vennootschap (ECV) actief in de sector van de financiële diensten en de verzekeringsdiensten met duurzame en ethische waarden. Vandaag telt de coöperatie meer dan 116.000 leden, waaronder particulieren, kmo's, maatschappelijke organisaties en institutionele beleggers.

Kredietmanager

Wil je meewerken aan de uitbouw van een gloednieuwe bank? Je inzetten voor een duurzamere financiële sector en werken voor een coöperatie met waarden ten dienste van onze samenleving? Kom bij ons team!

NewB in enkele woorden

NewB is een coöperatie (ECV) met duurzame en ethische waarden in de sector van de financiële en verzekeringsdiensten. Vandaag telt de coöperatie meer dan 116.000 leden, waaronder particulieren, kmo's, maatschappelijke organisaties en institutionele beleggers.

Wie zoeken we?

Een hoger opgeleid profiel met een stevige ervaring in kredieten (LOA en professionele) in de banksector, in contacten met het cliënteel, (o.a. met professionelen) en met incasso. De kandidaat/kandidate heeft ten minste 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur in kleine of middelgrote bankinstellingen.

Deze functie vereist zeer goede vaardigheden in financiën en boekhouding, een goede kennis van de reglementering, (cf. consumentenkrediet, wetgeving op het bankwezen in het algemeen, en idealiter ook van nalatenschappen) en ervaring in projectmanagement.

De ideale kandidaat/kandidate moet:

 • zich professioneel opstellen, het overzicht kunnen bewaren, maar ook vertrouwd zijn met de operationele aspecten van de functie

 • autonoom kunnen werken, met goede organisatorische vaardigheden teneinde verschillende dossiers, onderwerpen en problemen tegelijkertijd te kunnen volgen en deze reactief te kunnen behandelen

 • vertrouwd zijn met de ontwikkeling van informatiesystemen en middelen voor besluitvorming

 • doeltreffende werkrelaties kunnen uitwerken met alle teamleden, en op die manier bijdragen aan een positieve, motiverende sfeer

 • vlot overkomen aan de telefoon en snel inzicht kunnen verwerven in de verschillende situaties van klanten

 • diplomatisch en empathisch, maar ook vastberaden omgaan met klanten

 • zich thuis voelen in een ‘startup’ en een kleine onderneming – en alert en vindingrijk zijn

 • creatief en proactief zijn, initiatief nemen, ideeën voorstellen, de tijd nemen om na te denken over nieuwe werkwijzen

 • beschikken over een zakelijke taalvaardigheid in het het Nederlands en Frans (mondeling en schriftelijk- met een bijzondere aandacht voor contracten)

Jouw  verantwoordelijkheden:

Als Kredietmanager:

 • Ben je verantwoordelijk voor de volgende activiteiten:

  • Transacties met betrekking tot de kredietactiviteit

  • De terugvorderingen (tot aan de aangifte)

 • Je implementeert en zorgt voor de naleving van beleidslijnen, interne procedures en professionele en commerciële kredietpraktijken die de risico- en ontwikkelingsdoelstellingen van de bank strategisch ondersteunen. Dit in een specifieke context van een onderneming in de opstartfase

Jouw opdracht:

 • Je organiseert de kredietactiviteiten op elk niveau van het proces:

  • Onderhandelingen, voorbereiding en controle van bewijsstukken, analyse van de economische en financiële situatie, voorbereiding van de dossiers voor het kredietcomité

  • Monitoring van terugbetalingen en, indien nodig, contact opnemen met klanten om achterstallige betalingen op te volgen en naar oplossingen te zoeken

  • Je werkt samen met de verschillende afdelingen in het kader van nieuwe projecten voor de ontwikkeling van kredietproducten en -diensten voor het cliënteel dat zowel uit particulieren als uit professionelen bestaat

 • Je helpt het Middle Office met vragen van klanten die een specifieke expertise vereisen en waarop het Middle Office niet alleen kan antwoorden

 • Je stelt de interne controlesystemen in en maakt deze vervolgens betrouwbaarder. Je zorgt voor naleving van de regelgeving

 • Je stelt normen voor risicometing voor en implementeert deze

Wat bieden wij?

 • Een salaris in lijn met jouw profiel

 • Flexibele werktijden als onderdeel van een goede balans tussen werk en privéleven

 • Een spannend en intens ondernemersavontuur met de unieke mogelijkheid om een nieuwe bank mee vorm te geven

 • Persoonlijke ontwikkeling binnen een kleine structuur, evenals binnen een grote coöperatieve beweging

 • De kans om betrokken te worden bij de verschillende aspecten van de coöperatie

 • Betrokkenheid bij een project in het hart van de ingrijpende transformatie van de banksector waar ethiek en duurzaamheid de grondslag vormen.

NewB wil dat de samenstelling van haar team de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Het is daarom erg belangrijk voor ons om een genderevenwichtig team samen te stellen. Wij verwelkomen vanzelfsprekend alle kandidaturen, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, filosofische overtuigingen of beperking.

Hoe solliciteren?

Stuur ons je CV en een motivatiebrief, per e-mail [email protected]   of per post naar NewB ECV, Personeelsdienst, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel. Vermeld het nummer van deze advertentie in de titel van je e-mail of brief : 20210101.

Chief Information Security Officer 

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar een Chief Information Security Officer. De kandidaat genoot een opleiding van langere duur en heeft ten minste 10 jaar ervaring op het gebied van beveiliging van informatiesytemen, bij voorkeur in de bankensector.

De ideale kandidaat

 • heeft een brede en actuele informaticakennis in verschillende deelgebieden: netwerkcomponenten, Unix- en Windowssystemen, cloud, cryptografie, enz.

 • beschikt over een uitstekende kennis van de informatieveiligheidsnormen ISO27001 en NIST en kent de aanbevelingen in SSDLC en OWASP.

 • heeft parate kennis van de bankenwetgeving (PSD2, outsourcing, financiële diensten via internet, beveiliging van betaalsystemen, verschillende richtlijnen van de EBA en de GDPR).

 • beheerst feilloos het Nederlands of Frans en kan zich vlot uitdrukken in de andere taal.

 • kan zich uitstekend en professioneel uitdrukken in het Engels.

 • heeft een goede algemene kijk op systemen, een synthetische manier van denken en kan snel reageren bij beveiligingsproblemen.

 • is nauwkeurig, georganiseerd en efficiënt.

 • houdt ervan om in team te werken en heeft uitstekende interpersoonlijke vaardigheden.

 • onderschrijft de waarden van NewB.

Jouw verantwoordelijkheden

Je staat in voor de veiligheid, de beveiliging en de betrouwbaarheid van de netwerken en communicatie- en informatiesystemen.

 • Je zorgt ervoor dat het informatiesysteem van NewB altijd beschikbaar is.

 • Je bewaakt zijn vertrouwelijkheid en integriteit.

 • Je garandeert de veiligheid van alle elektronische verrichtingen.

Om dat te kunnen doen:

 • teken je het algemene veiligheidsbeleid uit voor het informatiesysteem en garandeer je de operationele werking via degelijke procedures,

 • stel je de nodige evoluties voor en handhaaft zo een uitstekend niveau van beveiliging, dankzij voortdurend toezicht,

 • adviseer, help, informeer, instrueer en waarschuw je de directie van NewB vanuit je rol,

 • evalueer je de zwakke punten in het NewB-informatiesysteem en sta je in voor een afdoend niveau van veiligheid in overleg met de departementen die instaan voor de ontwikkeling en gebruik van dat systeem,

 • verhinder je inbraakpogingen in de informatiesystemen door digitale piraten en virussen ,

 • ontwerp en leid je de aanpak voor de beveiliging van de informatiesystemen en zorg je ervoor dat het beveiligingsniveau in overeenstemming is met de risicobereidheid van het bedrijf, de interne normen en de regelgeving,

 • werk je mee bij alle ontwikkelingen die te maken hebben met de informatiesystemen,

 • vervul je ook een pedagogische rol en sensibiliseer je jouw NewB-collega’s omtrent veiligheidsrisico’s. In het kader van die sensibilisering werk je rapportagetools uit waarmee de directie op de hoogte kan worden gebracht.

 • beheer je het veiligheidsbudget,

 • actualiseer je de inventaris van sterktes en zwaktes,

 • maak je regelmatig een risicoanalyse,

 • beheer je het risicobehandelingsplan (Risk Treatment Plan) en de verklaring van toepasselijkheid (Statement of Applicability),

 • hou je het implementatieplan actueel en zorg je voor de uitvoering ervan,

 • zorg je ook voor de veiligheidsaspecten die nodig zijn voor de naleving van de GDPR,

 • zorg je ervoor dat de IT-ontwikkelingen voldoen aan een adequaat niveau van SSDLC en OWASP,

 • zorg je ook voor de aspecten die verband houden met de fysieke veiligheid,

 • zorg je voor de implementatie van een adequate registratie op alle informatiesystemen,

 • zorg je voor de uitvoering van een adequaat toezicht op de werking van de verschillende onderdelen van het informatiesysteem,

 • zorg je voor de uitvoering van een correct controlespoor,

 • zorg je voor de implementatie van een passend kader voor het beheer van incidenten met betrekking tot identificatie, bescherming, opsporing, reactie en herstel.

Wat bieden wij?

 • Een salaris in overeenstemming met jouw profiel

 • Flexibele werktijden als onderdeel van een goede balans tussen werk en privéleven

 • Een spannend en intens ondernemersavontuur met de unieke mogelijkheid om een nieuwe bank van nul op te bouwen

 • Persoonlijke ontwikkeling binnen een kleine structuur, evenals binnen een grote coöperatieve beweging

 • De kans om betrokken te worden bij de verschillende aspecten van de coöperatie

 • Betrokkenheid bij een project in het hart van de ingrijpende transformatie van de banksector waar ethiek en duurzaamheid de grondslag vormen.

NewB wil dat de samenstelling van haar team zo goed mogelijk de diversiteit in de samenleving weerspiegelt. We verwelkomen de kandidaten zonder onderscheid op basis van afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, levensbeschouwelijke overtuiging of beperking.

Hoe solliciteren?

Stuur ons uw CV en een motivatiebrief, hetzij per e-mail naar [email protected], hetzij per post naar NewB ECV, Personeelsdienst, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel. Vermeld het nummer van deze advertentie in de titel van je e-mail of brief : 20200911.

_ _ _