Vacatures

 

NewB zoekt nieuwe collega’s :

 

Verantwoordelijke "Coöperatief leven"

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging en wilt u zich professioneel inzetten voor een Belgisch alternatief in het hart van ons financieel systeem? Actief bijdragen aan de uitdagingen van het lanceren van een nieuwe ethische, coöperatieve bank? Bent u vertrouwd met het maatschappelijk middenveld? 
NewB is er eind 2019 in geslaagd om haar startkapitaal te verzamelen door middel een enorme fondsenwervingscampagne en heeft vervolgens in 2020 een licentie gekregen van de toezichthouders om een coöperatieve, ethische en duurzame bank op te richten. Onze missie: terugkeren naar de fundamenten van het bankwezen (sparen, lenen, betalen) door ethiek centraal te stellen in het bankwezen. 

Wat zijn de volgende stappen? Onze infrastructuur en bankproducten op punt zetten om effectief de bank te lanceren. We wensen boven alles om de coöperanten en alle Belgen zo veel mogelijk te betrekken en hen blijvend warm maken voor het project. Hiervoor is NewB op zoek naar een nieuwe collega om zich aan te sluiten bij de afdeling "Coöperatief leven" (Mobilisatie). Uw rol zal er vooral uit bestaan om de ambassadeurs (vrijwilligers) en de 340 maatschappelijke organisaties die lid zijn van NewB te mobiliseren, te informeren en te betrekken bij het project om de inbedding van NewB te bevorderen in de Belgische maatschappelijke omgeving. U sluit zich aan bij een team van 2 enthousiaste en vastberaden collega’s waarmee u op een niet-hiërarchische manier zal samenwerken.

Als kandidaat/kandidate moet u:

 • een goede teamgeest hebben, oplossingsgericht werken en beschikken over goede organisatorische capaciteiten;

 • in het openbaar kunnen spreken voor een publiek van 10 tot 300 personen;

 • een synthetische geest en een goed argumentatievermogen hebben;

 • een vlotte en creatieve pen hebben;

 • in staat zijn om in een groep te werken om campagnes te ontwikkelen en hun inhoud en strategie te bepalen;

 • een goed zicht hebben op het Belgisch maatschappelijk middenveld en ervaring met het werken in deze omgeving is een pluspunt;

 • belangstelling hebben voor economische en financiële thema’s is een meerwaarde;

 • voldoende tweetalig (Nederlands & Frans) zijn om een nationale werking te dragen (minimum C1); 

 • vanuit Brussel werken en beschikbaar zijn voor occasioneel avond- en weekendwerk;

 • vanuit een empathische ingesteldheid de tevredenheid van de coöperanten centraal plaatsen in uw aanpak.

Uw verantwoordelijkheden:

 • U bent medeverantwoordelijk voor de werking van de afdeling “Coöperatief leven” en stemt af met de andere diensten en collega’s; samen met uw ploeg rapporteert u rechtstreeks aan één van de leden van het directiecomité waarmee u in contact staat;

 • U bent met uw ploeg de contactpersoon bij uitstek voor de coöperanten en initiatiefnemers: burgercoöperanten, maar vooral de maatschappelijke lidorganisaties; u zorgt ervoor dat ze zich thuis voelen in de coöperatie en op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van de nieuwe bank.  U werkt mee aan de campagnes die voor hen bestemd zijn; 

 • U staat in voor het dynamiseren van de interactie met - en de betrokkenheid van - huidige en toekomstige coöperanten; u bent medeverantwoordelijk voor het organiseren en het vlot verloop van de algemene vergaderingen, de lokale fora en andere participatieve activiteiten over heel het land; met uw ploeg bepaalt u de inhoudelijke, dynamiserende en creatieve invulling hiervan;

 • U bent medebewaker van de waarden van de coöperatie, met bijzondere aandacht voor het participatieve karakter van de werking.

Wij bieden u:

 • Een voltijdse of 4/5 job, naargelang uw wensen;

 • Een contract van onbepaalde duur;  

 • De unieke kans om u professioneel in te zetten voor de opstart en uitbouw van een nieuwe financiële instelling in het Belgische bankenlandschap;

 • Een verrijkende, veelzijdige en gevarieerde job in een dynamisch opstartend bedrijf omringd door toffe collega’s in een horizontale werkomgeving;

 • De mogelijkheid om uw kennis over financiële en bancaire thema’s te verruimen;

 • Een salaris in overeenstemming met uw profiel;

 • Maaltijdcheques en Ecocheques ;

 • 100% terugbetaling van uw abonnementskosten voor gebruik van het openbaar vervoer;

 • Flexibiliteit i.v.m. werkuren en werkplaats voor een goed evenwicht tussen uw privé- en werkleven.

NewB wenst dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt. Een team opbouwen met een taal- en genderevenwichtig is daarom dan ook één van de prioriteiten. In die zin moedigen we in het bijzonder Nederlandstalige vrouwen aan om zich kandidaat te stellen. Uiteraard verwelkomen we alle kandidaten, ongeacht hun origine, huidskleur, sekse, leeftijd, seksuele geaardheid, filosofische overtuiging of handicap. 

Interesse?

Indien u verdere toelichting wenst of om te solliciteren, gelieve uw kandidaatstelling (CV + motivatiebrief) te mailen naar jobs@newb.coop waarbij u ook de functie vermeldt waarvoor u solliciteert in het onderwerp van uw mail.
U kan zich kandidaat stellen tot 19 april 2020 om middernacht. De geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden op een sollicitatiegesprek op 27, 28 of 29 april. Deze gesprekken kunnen ook doorgaan via videoconferentie, indien de maatregelen met betrekking tot het coronavirus tot dan blijven duren. Een tweede gesprek kan plaats vinden van zodra de afzonderingsmaatregelen afgelopen zijn.
Idealiter zijn we op zoek naar iemand die kan beginnen vanaf begin juni.
 

Secretaris van de maatschappelijk comité

Het maatschappelijk comité wil via een extern selectieproces een secretaris van het maatschappelijk comité aanwerven, onafhankelijk van het NewB-team en de leden van het maatschappelijk comité.

De Secretaris zal de volgende functies vervullen:

 • Het modereren van de debatten binnen het maatschappelijk comité:

  • Waken over de toepassing van de interne  regels van het Maatschappelijk Comité en toezien op de goede werking van het comité door iedereen de gelegenheid te geven vrijuit te spreken en bij te dragen aan het debat ;

  • Uitwisselingen modereren om een open debat en collectief werk op te bouwen.

 • De vergaderingen van het maatschappelijk comité te organiseren

  • De agenda voor de vergadering voorbereiden;

  • Coördineren met het NewB-team voor de logistieke aspecten van de vergaderingen;

  • Uitnodigingen uitsturen en bevestigingen opvolgen;

  • Ervoor zorgen dat voorbereidende nota's en documenten tijdig onder de leden worden verspreid ter voorbereiding van de vergaderingen;

  • De CEO informeren over de vergaderingen en NewB teamleden of leden van de Raad van Bestuur uitnodigen voor vergaderingen, in functie  van de besproken onderwerpen;

  • Opstellen en archiveren van de verslagen van de vergadering

  • Alle documenten van het comité archiveren

 • Coördinatie en follow-up van de werkzaamheden van het maatschappelijk comité

  • Coördinatie van de evaluatie van het Charter van de waarden door het maatschappelijk comité ;

  • Het opstellen van analyses of evaluaties van thema's of dossiers die door het comité worden bepaald, eventueel op verzoek van het NewB-team of de coöperanten;

  • Waken over de deadlines van de werkzaamheden van het maatschappelijk comité;

  • De opvolging van de besluiten coördineren, eventueel door delegatie aan de leden van het comité: hetzij in contact met het NewB-team, hetzij in contact met de leden van het maatschappelijk comité;

  • Contact opnemen met externe deskundigen indien  nodig;

  • In overleg met de leden, één of meer taken delegeren die moeten worden uitgevoerd om de goede werking van het comité te waarborgen.

 • Om de verbinding met de coöperanten te waarborgen:

  • De door het maatschappelijk comité ontvangen vragen behandelen of eventueel doorsturen naar de betreffende afdeling binnen NewB ;

  • Ontwerp-antwoorden opstellen op vragen die binnen de bevoegdheid van het maatschappelijk comité vallen;

  • Antwoorden opragen opvolgen en archiveren.

Verplichte vaardigheden

 • De waarden van NewB onderschrijven en toepassen

 • Goede beheersing van het Nederlands en Frans (gesproken en geschreven)

Gewenste vaardigheden

 • Vaardigheden rond collaboratieve projectcoördinatie 

 • Monitoring en evaluatie vaardigheden

 • Passieve kennis van het Engels

Voorwaarden

 • Een NewB-coöperant zijn

 • Flexibel werk dat maximaal 20% van een voltijds equivalent vertegenwoordigt, deels  s’avonds of in het weekend beschikbaar zijn.

 • Beloning in lijn met de loonspanning van NewB.

 • Vergoeding van verplaatsingskosten

Hoe solliciteren?

Stuur ons uw CV en een motivatiebrief, hetzij per e-mail naar jobs@newb.coop, hetzij per post naar NewB ECV, Personeelsdienst, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel.

 

Verantwoordelijke afdeling financiën

Wilt u deelnemen aan de oprichting van een gloednieuwe bank? U inzetten voor een duurzamere financiering? Werken voor een coöperatie met waarden ten dienste van onze samenleving? Vervoeg ons team en neem deel aan een uniek en stimulerend project.

NewB in enkele woorden

NewB is een coöperatie (ECV) actief in de sector van de financiële diensten en de verzekeringsdiensten met duurzame en ethische waarden. Vandaag verzamelt de coöperatie meer dan 112.000 coöperatieve leden, waaronder particulieren, kmo's, maatschappelijke organisaties en institutionele beleggers.

Naar wie zijn we op zoek?

Een hoger opgeleid profiel met aantoonbare ervaring in de banksector in het aansturen van activiteiten en controlebeheer alsook in het beheer van de activa/passiva balans inclusief de portefeuille. De kandidaat/kandidate heeft 10 tot 15 jaar ervaring (waaronder ten minste 5 jaar in een vergelijkbare functie), bij voorkeur in een kleine of middelgrote bankinstellingen.
Deze functie vereist zeer goede vaardigheden in BGAAP-boekhouding en in financiën, evenals een effectieve beheersing van de prudentiële voorschriften, fiscale reglementering en ervaring in projectmanagement.

De ideale kandidaat/kandidate moet bovendien:

 • een "zakelijke" benadering hanteren, afstand kunnen nemen en vertrouwd zijn met de erg operationele aspecten van de functie
 • zelfstandig kunnen handelen, met goede organisatorische vaardigheden teneinde verschillende dossiers, onderwerpen en problemen tegelijkertijd te kunnen volgen en deze reactief te kunnen behandelen
 • vertrouwd zijn met informaticasystemen en hulpmiddelen nodig voor de besluitvorming, de aansturing en rapportering
 • zorgen voor een positieve interactie en het ontwikkelen van van een doeltreffende werkrelatie met zowel de teamleden als met de vertegenwoordigers van partners belast met het uitbesteden van bepaalde activiteiten
 • zich goed voelen binnen een "startup" of micro-onderneming; reactief en vindingrijk zijn
 • creatief en proactief zijn, initiatief nemen, ideeën voorstellen, de tijd nemen om na te denken over nieuwe werkwijzen
 • beschikken over een "professionele" taalvaardigheid in het Frans en het Nederlands (mondeling en schriftelijk- met een bijzondere aandacht voor contracten)

Uw verantwoordelijkheden:

Als verantwoordelijke van de financiële afdeling bent u verantwoordelijk voor de volgende activiteiten:

 • Boekhouding en beheerscontrole
 • Prognose en budgetbeheer
 • Regelgevende rapportering
 • Interne rapportering: financieel en commercieel
 • Beheer van het activa/passiva
 • Beheersactiviteiten bankportefeuille en van de kasmiddelen

U werkt onder toezicht van de CFO/COO en wordt in uw taken bijgestaan door een collega. Bij aanvang, in het bijzonder voor boekhoudkundige activiteiten en wettelijke rapportering, wordt u ondersteund door externe structuren.

Uw missies:

 • het voeren van de boekhouding door operationeel toezicht te houden op de gehele financiële productie van de organisatie (balansen, winst- en verliesrekening en belastingaangiften) in relatie tot de externe dienstverlener
 • Het ontvouwen van het volledige budget- en prognoseproces waarbij u zorgt dat de activiteiten en de coördinatie ervan voor alle bijdragende partijen vlot verloopt
 • Het analyseren van de prestaties en de resultaten per bankactiviteit
 • Het organiseren van het informatie- en rapporteringssysteem:
  • Het aanpassen van betrouwbare werkmiddelen en procedures voor het Financieel management
  • Ontwikkelen van financiële modellen en het industrialiseren van beheerinformatiesystemen
 • Beheer van het de actief/passief:
  • Instellen van hulpmiddelen voor de besluitvorming
  • Berekenen van  indicatoren voor regelgeving,  prestaties en risicometing
  • Beheren van de portefeuille en de kaspositie van de bank
 • Het opzetten van kwaliteitscontrole- en data-kwalificatieprocessen
 • Zorgen voor naleving van de regelgeving en de implementatie van de interne controle   
 • Het beheren van veranderingsprojecten (change management) 
 • Het verzorgen van relaties met derden: partners, bankrelaties, belastingadministratie

Wat bieden wij?

•    Een salaris in lijn met uw profiel
•    Flexibele werktijden als onderdeel van een goede balans tussen werk en privéleven
•    Een spannend en intens ondernemersavontuur met de unieke mogelijkheid om een nieuwe bank van nul op te bouwen
•    Een persoonlijke ontwikkeling binnen een kleine structuur, evenals binnen een grote coöperatieve beweging
•    De mogelijkheid om betrokken te raken bij de verschillende aspecten van de coöperatie
•    Betrokkenheid bij een project in het hart van de ingrijpende transformatie van de banksector waar ethiek en duurzaamheid de grondslag vormen

NewB wil dat de samenstelling van haar team de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Het is daarom erg belangrijk voor ons om een genderevenwichtig team samen te stellen. Wij verwelkomen vanzelfsprekend alle kandidaturen, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, filosofische overtuigingen of beperking.

Hoe solliciteren?

Stuur ons uw CV en een motivatiebrief, hetzij per e-mail naar jobs@newb.coop, hetzij per post naar NewB ECV, Personeelsdienst, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel.
 

Klantenadviseur verzekeringen (BOAR)

Wilt u deelnemen aan de oprichting van een gloednieuwe bank? U inzetten voor een duurzamere financiering? Werken voor een coöperatie met waarden ten dienste van onze samenleving? Vervoeg ons team en neem deel aan een uniek en stimulerend project.

NewB in enkele woorden

NewB is een coöperatie (ECV) actief in de sector van de financiële diensten en de verzekeringsdiensten met duurzame en ethische waarden. Vandaag verzamelt de coöperatie meer dan 112.000 coöperatieve leden, waaronder particulieren, kmo's, maatschappelijke organisaties en institutionele beleggers.

Naar wie zijn we op zoek?

Onze ideale kandidaat/kandidate moet:

 • Een afdoende ervaring kunnen aantonen in de verschillende schadeverzekeringen.
 • Tegemoetkomen aan de wetgeving met betrekking tot verzekeringsbemiddeling (voldoen aan de PCP + MiFID-voorwaarden) − zoniet, bereid zijn om het opleidingstraject te volgen.
 • Blijk geven van een uitstekende administratieve en organisatorische bekwaamheid.
 • Oplossingsgericht zijn en over een zakelijk inzicht beschikken.
 • Klanttevredenheid in elke handeling centraal stellen.
 • Over een hoog ontwikkelde teamgeest beschikken.
 • Zeer goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het Nederlands en het Frans.

Uw verantwoordelijkheden:

 • Je bent verantwoordelijk voor een groot aantal gevarieerde taken. U sluit en beheert schadeverzekeringscontracten (ondertekenen van nieuwe zaken, contracten, bijvoegsels, enz.);
 • U positioneert uzelf als een bevoorrechte partner en vertrouwenspersoon bij onze coöperatieve klanten;
 • U biedt een onberispelijke kwaliteitsservice;
 • U zorgt voor een correcte interpretatie van de aanvragen, stelt oplossingen voor die zijn aangepast aan de behoeften van onze coöperatieve klanten;
 • U neemt initiatieven en beslissingen in real time ten aanzien van de klanten om een nauwkeurige, snelle en efficiënte verwerking van de dossiers te waarborgen;

Wat bieden wij?

•    Een salaris in lijn met uw profiel
•    Flexibele werktijden als onderdeel van een goede balans tussen werk en privéleven
•    Een spannend en intens ondernemersavontuur met de unieke mogelijkheid om een nieuwe bank van nul op te bouwen
•    Een persoonlijke ontwikkeling binnen een kleine structuur, evenals binnen een grote coöperatieve beweging
•    De mogelijkheid om betrokken te raken bij de verschillende aspecten van de coöperatie
•    Betrokkenheid bij een project in het hart van de ingrijpende transformatie van de banksector waar ethiek en duurzaamheid de grondslag vormen.

NewB wil dat de samenstelling van haar team de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Het is daarom erg belangrijk voor ons om een genderevenwichtig team samen te stellen. Wij verwelkomen vanzelfsprekend alle kandidaturen, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, filosofische overtuigingen of beperking.

Hoe solliciteren?

Stuur ons uw CV en een motivatiebrief, hetzij per e-mail naar jobs@newb.coop, hetzij per post naar NewB ECV, Personeelsdienst, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel.
 

Beheerder rekeningen en betaalmiddelen

Wilt u deelnemen aan de oprichting van een gloednieuwe bank? U inzetten voor een duurzamere financiering? Werken voor een coöperatie met waarden ten dienste van onze samenleving? Vervoeg ons team en neem deel aan een uniek en stimulerend project.

NewB in enkele woorden

NewB is een coöperatie (ECV) actief in de sector van de financiële diensten en de verzekeringsdiensten met duurzame en ethische waarden. Vandaag verzamelt de coöperatie meer dan 112.000 coöperatieve leden, waaronder particulieren, kmo's, maatschappelijke organisaties en institutionele beleggers.

Naar wie zijn we op zoek?

Een ervaren hoger opgeleid profiel met een aangetoonde ervaring van ongeveer 10 tot 15 jaar in betalings- en elektronische bankverkeer, bij voorkeur in een backoffice, en idealiter in kleine of middelgrote banken. De positie vereist goede competenties in de werking van de beveiligde communicatieprotocollen EBICS en SWIFT.

De ideale kandidaat/kandidate moet:

 • zich kunnen integreren in een intens en fascinerend ondernemersavontuur met een unieke kans om een nieuwe bank te helpen opbouwen
 • vertrouwd zijn met de ontwikkeling van informatiesystemen en hulpmiddelen
 • zorgen voor positieve interactie en efficiënte werkrelaties met vertegenwoordigers van partners die belast zijn met het uitbesteden van bepaalde activiteiten, evenals met de teamleden
 • gemotiveerd en veelzijdig zijn. Uw analytische geest, uw reactiviteit, gecombineerd met uw vermogen om in teamverband te werken, staan garant voor uw succes binnen onze organisatie
 • streng en methodisch zijn, gericht op klantenservice en met goede interpersoonlijke vaardigheden
 • zich goed voelen binnen een "startup" of micro-onderneming; reactief en vindingrijk zijn
 • creatief en proactief zijn, initiatief nemen, ideeën voorstellen, de tijd nemen om na te denken over nieuwe werkwijzen
 • beschikken over een vlotte "professionele" taalvaardigheid in het Frans en het Nederlands (mondeling en schriftelijk)

Uw verantwoordelijkheden:

Als Beheerder “rekeningen en betaalmiddelen”, neemt u de volgende verantwoordelijkheden:

 • Verwerking van interbancaire betalingstransacties (SCT, SDD, IP, TARGET2, enz.);
 • Verwerking van elektronische betalingstransacties (betaalkaart);
 • Controle en analyse met betrekking tot de acceptatie van klanten in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld (AML/CTF);
 • U neemt deel aan het opzetten en voortdurend verbeteren van werkzaamheden die betrekking hebben op de activiteiten van de “rekeningen en betaalmiddelen”

Uw missies:

 • Verwerking van interbancaire transacties (SCT, SDD, IP, TARGET2, ...):
  • Zorgen voor de verwerking van alle bestellingen die door klanten werden doorgegeven of ontvangen via uitwisselingssystemen binnen de toegekende strikte sluitingstermijnen (cut-off van de transacties) en zorgen voor een soepele afwerking
  • Opvolgen en verwerken van openstaande zaken.
  • Zorgen voor de controles en de analyses als onderdeel van de strijd tegen fraude en het witwassen van geld
  • De leiding nemen, klachten en vragen afkomstig van klanten en banken (emitterende of ontvangende) snel analyseren en behandelen
 • Verwerking van elektronische betalingstransacties (debetkaart):
  • Zorgen voor de verwerking van alle bestellingen van de betalingsproviders binnen de gegeven strikte termijnen (cut-off) en zorgen voor een soepele afwerking ervan
  • Analyseren en opvolgen van klachten en fraude die door het Middle Office of een serviceprovider naar voren zijn gebracht
  • Analyseren van de gegenereerde AML/CTF-waarschuwingen en deze doorzenden naar de afdeling Compliance in geval van verdenking.
  • regelmatig contact houden met de Middle Office en de uitvoerders
 • Controle en analyse tijdens klantenacceptatie
  • Als eerste verdedigingslinie voert u controles en analyses uit i.v.m. de klantacceptatie als onderdeel van de strijd tegen het witwassen van geld (AML/CTF)
  • U staat in contact met de afdeling Compliance voor klantanalyse en -acceptatie en stuurt verdachte en/of specifieke gevallen naar hen door
 • De implementatie en voortdurende verbetering van activiteiten met betrekking tot rekeningen en betaalmiddelen
  • U speelt een sturende rol als specialist in de betalingsactiviteit
  • zorgt voor de totstandkoming en ontwikkeling van het assortiment van producten en diensten voor de rekeningen en betaalmiddelen onder de verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd
  • Als veelzijdig persoon bent u in staat om, indien nodig, uw hiërarchische manager te vervangen

Wat bieden wij?

 • Een salaris in lijn met uw profiel
 • Flexibele werktijden als onderdeel van een goede balans tussen werk en privéleven
 • Een spannend en intens ondernemersavontuur met de unieke mogelijkheid om een nieuwe bank van nul op te bouwen
 • Een persoonlijke ontwikkeling binnen een kleine structuur, evenals binnen een grote coöperatieve beweging
 • De mogelijkheid om betrokken te raken bij de verschillende aspecten van de coöperatie
 • Betrokkenheid bij een project in het hart van de ingrijpende transformatie van de banksector waar ethiek en duurzaamheid de grondslag vormen.

NewB wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Het is daarom erg belangrijk voor ons om een genderevenwichtig team samen te stellen. Wij verwelkomen vanzelfsprekend alle kandidaturen, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, filosofische overtuigingen of beperking.

Hoe solliciteren?

Stuur ons uw CV en een motivatiebrief, hetzij per e-mail naar jobs@newb.coop, hetzij per post naar NewB ECV, Personeelsdienst, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel.

 

Verantwoordelijke afdeling kredieten

Wilt u deelnemen aan de oprichting van een gloednieuwe bank? U inzetten voor een duurzamere financiering? Werken voor een coöperatie met waarden ten dienste van onze samenleving? Vervoeg ons team en neem deel aan een uniek en stimulerend project.

NewB in enkele woorden

NewB is een coöperatie (ECV) actief in de sector van de financiële diensten en de verzekeringsdiensten met duurzame en ethische waarden. Vandaag verzamelt de coöperatie meer dan 112.000 coöperatieve leden, waaronder particulieren, kmo's, maatschappelijke organisaties en institutionele beleggers.

Naar wie zijn we op zoek?

Een hoger opgeleid profiel met een stevige ervaring in kredieten (LOA en professionelen) in de banksector, in contacten met het cliënteel, (o.a. met professionelen) en in het incasso. De kandidaat/kandidate heeft ongeveer 10 tot 15 jaar ervaring (waaronder ten minste 5 jaar in een vergelijkbare functie), bij voorkeur in kleine of middelgrote bankinstellingen.
Deze functie vereist zeer goede vaardigheden in financiën en boekhouding, een goede kennis van de reglementering, (cf. Consumentenkrediet, wetgeving op het bankwezen in het algemeen, bij voorkeur nalatenschappen), reglementeringen alsook ervaring in projectmanagement.

De ideale kandidaat/kandidate moet bovendien:

 • een "zakelijke" benadering hanteren, afstand kunnen nemen en vertrouwd zijn met de erg operationele aspecten van de functie
 • autonoom zijn met goede organisatorische vaardigheden teneinde verschillende dossiers, onderwerpen en problemen tegelijkertijd te kunnen volgen en deze reactief te kunnen behandelen
 • vertrouwd zijn met de ontwikkeling van informatiesystemen en middelen voor besluitvorming
 • het uitwerken van doeltreffende werkrelaties met alle teamleden teneinde een positieve uitstraling en motivatie te ontwikkelen
 • vlot overkomen aan de telefoon en een stapje terug kunnen zetten met betrekking tot de verschillende klantensituaties
 • diplomatisch en empathisch tewerk kunnen gaan, echter zonder het zelfvertrouwen en de vereiste aanhoudendheid te verliezen
 • zich goed voelen binnen een "startup" of micro-onderneming; alert en vindingrijk zijn
 • creatief en proactief zijn, initiatief nemen, ideeën voorstellen, de tijd nemen om na te denken over nieuwe werkwijzen
 • kunnen delegeren, motiveren, competenties doen ontwikkelen
 • beschikken over een "professionele" taalvaardigheid in het Frans en het Nederlands (mondeling en schriftelijk- met een bijzondere aandacht voor contracten)

Uw  verantwoordelijkheden:

Als hoofd van de kredietafdeling:

 • Bent u verantwoordelijk voor de volgende activiteiten:
  • Transacties met betrekking tot de kredietactiviteit
  • De terugvorderingen (tot de aangifte ervan) 
  • De ontwikkeling van producten en diensten
 • U implementeert en zorgt ook voor de naleving van beleidslijnen, interne procedures en professionele en commerciële kredietpraktijken die de risico- en ontwikkelingsdoelstellingen van de bank strategisch ondersteunen in een specifieke context van het opstarten van activiteiten.
 • U maximaliseert de kwaliteit van de kredietportefeuille en de winstgevendheid ervan.
 • U ontwikkelt oplossingen die aan de behoeften van de klant voldoen, met inachtneming van het kredietwaardigheidsraamwerk van de bank en door het toepassen van een best practice beleid.

Uw missies:

 • U organiseert de kredietactiviteiten op elk niveau van het proces:
  • Onderhandeling (alleen professionele kredieten), voorbereiding en controle van bewijsstukken, analyse van de economische en financiële situatie, voorbereiding van kredietcomités
  • Monitoring van terugbetalingen en, indien nodig, contact opnemen met klanten om achterstallige betalingen op te volgen en naar oplossingen te zoeken
  • U stelt geleidelijk de backoffice samen en de daarvoor nodige werktuigen
  • U werkt samen met de verschillende afdelingen in het kader van nieuwe projecten voor de ontwikkeling van kredietproducten en -diensten voor het cliënteel dat zowel uit particulieren als uit professionelen bestaat
 • U helpt het Middle office met vragen van klanten die een specifieke expertise vereisen en waarop het Middle office niet alleen kan antwoorden
 • U stelt de interne controlesystemen in en maakt deze vervolgens betrouwbaarder. U zorgt voor naleving van de regelgeving
 • U stelt normen voor en implementeert deze voor risicometing
 • Wat bieden wij?
 • Een salaris in lijn met uw profiel
 • Flexibele werktijden als onderdeel van een goede balans tussen werk en privéleven
 • Een spannend en intens ondernemersavontuur met de unieke mogelijkheid om een nieuwe bank van nul op te bouwen
 • Een persoonlijke ontwikkeling binnen een kleine structuur, evenals binnen een grote coöperatieve beweging
 • De mogelijkheid om betrokken te raken bij de verschillende aspecten van de coöperatie
 • Betrokkenheid bij een project in het hart van de ingrijpende transformatie van de banksector waar ethiek en duurzaamheid de grondslag vormen.

NewB wil dat de samenstelling van haar team de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Het is daarom erg belangrijk voor ons om een genderevenwichtig team samen te stellen. Wij verwelkomen vanzelfsprekend alle kandidaturen, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, filosofische overtuigingen of beperking.

Hoe solliciteren?

Stuur ons uw CV en een motivatiebrief, hetzij per e-mail naar jobs@newb.coop, hetzij per post naar NewB ECV, Personeelsdienst, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel.

 

Medewerker·ster communicatie

Wilt u deelnemen aan de oprichting van een gloednieuwe bank? U inzetten voor een duurzamere financiering? Werken voor een coöperatie met waarden ten dienste van onze samenleving? Vervoeg ons team en neem deel aan een uniek en stimulerend project.

NewB in enkele woorden

NewB is een coöperatie (ECV) actief in de sector van de financiële diensten en de verzekeringsdiensten met duurzame en ethische waarden. Vandaag maken meer dan 116.000 coöperatieve leden, waaronder particulieren, kmo's, maatschappelijke organisaties en institutionele beleggers, er deel van uit.

Naar wie zijn we op zoek?

De ideale kandidaat·te

 • Heeft minstens twee jaar ervaring in een vergelijkbare functie;H
 • Heeft een perfecte beheersing van het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk, evenals een goede kennis van het Frans. Engels is een pluspunt;
 • Bezit een goede algemene kennis van de digitale en traditionele media;
 • Is vertrouwd met de belangrijkste sociale netwerken (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), hun codes en hun specifieke kenmerken;
 • Heeft aanleg voor grafische vormgeving en beheerst mogelijk bepaalde werkmethoden (Photoshop, InDesign, Illustrator ...);
 • Neemt een proactieve, vindingrijke en oplossingsgerichte houding aan;
 • Waardeert teamwerk en beschikt over goede organisatorische vaardigheden;
 • Plaatst de tevredenheid van onze coöperatieve leden in het centrum van haar/zijn acties door een empathische houding aan te nemen;
 • Beschikt over een eerste ervaring in de financiële sector;
 • Deelt de NewB-waarden

Uw missie:

 • U werkt nauw samen met de huidige communicatieverantwoordelijke en helpt bij het definiëren van de communicatiestrategie voor NewB (en van haar verschillende producten).
 • U zorgt voor de kwaliteit en algemene consistentie van de communicatie via de verschillende kanalen waarover de coöperatie beschikt (sociale netwerken, nieuwsbrieven, website, enz.).
 • U begeleidt mede in de kwaliteit en de coherentie van de inhoud, de zichtbaarheid en het discours van NewB en zorgt ervoor dat deze overeenstemmen met de bestaande communicatiestrategie en de waarden van NewB.
 • U werkt aan de ontwikkeling van communicatie- en marketingcampagnes voor de verschillende NewB-producten.
 • U bent diplomatisch bij het beheren en beantwoorden van berichten in het Nederlands, via de verschillende communicatiekanalen van de coöperatie. 
 • U draagt bij aan de transversale projecten (CRM, klantenservice ...)

Wat bieden wij?

 • Een salaris in lijn met uw profiel
 • Flexibele werktijden als onderdeel van een evenwicht tussen werk en privéleven
 • Een spannend en intens ondernemersavontuur met de unieke mogelijkheid om een nieuwe bank van nul op te bouwen
 • Een evolutie binnen een kleine structuur, zowel autonoom als aanleunend bij een sterke coöperatieve beweging
 • Gevarieerd werk met de mogelijkheid betrokken te raken bij de talrijke vakgebieden van de coöperatie
 • Betrokkenheid bij een project in het hart van een ingrijpende transformatie van de banksector waar ethiek en duurzaamheid de grondslag vormen en gebaseerd zijn op het digitale

NewB wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Het is daarom erg belangrijk voor ons om een genderevenwichtig team samen te stellen. Wij verwelkomen vanzelfsprekend alle kandidaten·tes, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, filosofische overtuigingen of handicap.

Hoe solliciteren?

Stuur ons uw CV en een motivatiebrief per e-mail naar jobs@newb.coop met vermelding van de titel van de functie, of per post naar NewB ECV, Personeelsdienst, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel.