Vacatures

NewB zoekt nieuwe collega’s

Compliance Officer

Wilt U zich inzetten voor een zinvol project met een echte meerwaarde voor onze maatschappij? Rechtstreeks bijdragen aan een meer ethische en duurzame financiële wereld? Vervoeg dan snel ons gemotiveerde team en grijp de unieke kans om mee een nieuwe bank op te richten die jouw waarden respecteert.

Wie zijn wij?

NewB is een Belgische coöperatieve organisatie, die werkt aan de oprichting van een bank met de nadruk op ethiek en duurzaamheid.

Wij zoeken een gemotiveerde Compliance Officer om ons team te versterken.

Wat is uw taak?

Als Compliance Officer zorgt u ervoor dat de organisatie alle nationale en internationale wettelijke regels met betrekking tot de financiële diensten naleeft. U zorgt er eveneens voor dat alle interne beleidslijnen en procedures, de professionele standaarden en gangbare gebruiken, alsook de internationale standaarden strikt worden nageleefd.

 Uw taak vormt een onderdeel van de 2e verdedigingslijn en  U bent verantwoordelijk voor het uitbouwen een geschikt beheerskader om de integriteit van de bank te bewaken.  U zorgt er eveneens voor dat de bank beschikt over een gepast kader om zich te beschermen tegen witwaspraktijken en daden van financiering van terrorisme.

 U rapporteert aan de Chief Risk Officer.

Wat houdt uw rol in?

Als Compliance Officer neemt   u volgende taken op:

 • Het ontwikkelen, initiëren, opvolgen en herzien van alle procedures en beleidslijnen, die betrekking hebben op het compliance kader om onethisch, onwettig of onaangepast gedrag te vermijden. Hieronder valt ook het uitbesteden van diensten aan derden;
 • In overleg met Personeelszaken, trainingsprogramma’s organiseren met als doel de personeelsleden bewust te maken en in te lichten over de voordelen en de gevolgen van het al dan niet navolgen van de externe en/of interne regelgeving;
 • Wijzigingen aan bestaande beleidslijnen en procedures formuleren om de compliance risico’s zo beperkt mogelijk te houden, in lijn met de bedrijfstrategie. ,;
 • Monitoren van de dagelijkse activiteiten om de non-compliance van deze activiteiten te minimaliseren;
 • Regelmatig evaluaties uitvoeren met betrekking tot Compliance risico’s, geïdentificeerde risico’s herzien en toezicht houden op de identificatie en de implementatie van passende maatregelen om deze risico’s te verminderen;
 • Kennis onderhouden, met betrekking tot gespecialiseerde en algemene beleidslijnen over de bedrijfsvoering, om een daadwerkelijk risicobeheer te kunnen voeren;
 • Contact onderhouden met de autoriteiten en experten om Compliance standaarden te analyseren en te ontwikkelen;
 • Deelname aan vormingsprogramma’s en conferenties om op de hoogte te blijven van de wetgevende projecten;
 • Zorg voor een adequaat kader voor de interne controle van Compliance gerelateerde aangelegenheden;
 • Voorbereiding van schema’s en tijdschema’s voor de inspectie van de bedrijsfactiviteiten;
 • Periodieke beoordelingen van de bedrijfsactiviteiten uitvoeren om zich ervan te verzekeren dat deze in lijn zijn met de externe regelgeving en met de interne beleidslijnen en procedures;
 • Monitoren van de controles van Compliance risico’s met het doel afwijkingen te identificeren en hieromtrent aanbevelingen te formuleren aan het management;
 • Inspectierapporten maken en interpreteren en informatie verzamelen, die bruikbaar is om bedrijfsbeslissingen te nemen;
 • Bij het voeren van Compliance inspecties, technische tests uitvoeren met producten, uitrusting of omgeving;
 • Bijzondere aandacht voor alle aspecten van Witwassen en financiering van terroristische activiteiten, van de aanvaarding van de klant tot het monitoren van transacties, met het oog op de volledige naleving van de desbetreffende regelgeving;
 • Voorbereiding van externe audits door interne audits uit te voeren waarbij wordt nagetrokken of alle wetgevende vereisten vervuld zijn.

Wie zoeken wij ?

 • Opleiding en ervaring:
  • U heeft minstens een bachelor diploma in de Rechten;
  •  U beschikt over een FSMA Compliance certificaat;
  •  U heeft tussen 3 en 5 jaar ervaring opgedaan in de Compliance functie binnen de financiële sector.
 • Analytische vaardigheden:
  • U beschikt over de bekwaamheid om inspecties en audits uit te voeren en  te bepalen of de activiteiten al dan niet conform zijn met de internationale en nationale regelgeving, alsook met de interne beleidslijnen en procedures;
  • U beschikt over de vaardigheid om acties uit te werken, die geïdentificeerde zwakheden moeten oplossen.
 • Communicatieve vaardigheden:
  • U bent in staat de bevindingen van de inspectierapporten te interpreteren en de gepaste oplossingen te formuleren en voor te leggen aan senior management voor een beslissing.
 • Talenkennis:
  • U praat vloeiend nederlands en frans, en hebt een goede kennis van het engels.
 • Ethische Normen:
  • Als lid van NewB staan ethiek en integriteit hoog in het vaandel bij de uitvoering van jouw functie.

Dit bieden wij u:

 • een voltijdse job;
 • een contract van onbepaalde duur;
 • de unieke kans om u professioneel in te zetten voor de lancering van een nieuwe financiële instelling in België;
 • een verrijkende en gevarieerde job in een jonge, dynamische organisatie met een platte structuur, omringd door open en sympathieke collega’s
 • verloning die overeenstemt met uw profiel;
 • ecocheques;
 • terugbetaling van uw abonnement voor het openbaar vervoer;
 • flexibele werkplekken en -tijden voor een gezond evenwicht tussen werk en privé;

NewB wil dat haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt, zeker op het vlak van gender. We moedigen vrouwen dus aan om zich kandidaat te stellen.

Uiteraard verwelkomen we alle kandidaten, ongeacht hun origine, huidskleur, leeftijd, seksuele geaardheid, filosofische overtuiging of beperking.

Interesse?

Contacteer ons op het adres hr@newb.coop Indien u verdere toelichting wenst en om te solliciteren (CV + motivatiebrief).