Vacatures

 

NewB zoekt nieuwe collega’s :

Wilt u meewerken aan de oprichting van een gloednieuwe bank? U inzetten voor een duurzamere financiële sector? Werken voor een coöperatie met waarden ten dienste van onze samenleving? Vervoeg ons team en zet uw schouders mee onder een uniek en positief project.

NewB in een notendop

NewB is een Europese coöperatieve vennootschap (ECV) actief in de sector van de financiële diensten en de verzekeringsdiensten met duurzame en ethische waarden. Vandaag telt de coöperatie meer dan 116.000 leden, waaronder particulieren, kmo's, maatschappelijke organisaties en institutionele beleggers.

 

Medeverantwoordelijke persoon Coöperatief leven

Onze bank zal eind dit jaar nog operationeel zijn. Bij de start van dit nieuwe hoofdstuk willen we boven alles de coöperanten zo veel mogelijk betrekken en warmmaken voor het project. Daarom is NewB op zoek naar een nieuwe collega voor de afdeling "Coöperatief Leven". Je rol zal er vooral uit bestaan om de verschillende doelgroepen van NewB (burgers, lidorganisaties, vrijwilligers, externe partners) te mobiliseren, te informeren en te betrekken bij het project. Onze bedoeling is om de inbedding van NewB in het Belgische maatschappelijke leven te bevorderen. Je sluit je aan bij een team van 2 enthousiaste en vastberaden collega’s waarmee je op een niet-hiërarchische manier zal samenwerken.

Wie zoeken wij?

Als kandidaat moet je

•    een goede teamgeest hebben en beschikken over goede organisatorische capaciteiten;
•    vlot in het openbaar kunnen spreken. Een synthetische geest en een goed argumentatievermogen hebben;
•    een vlotte en creatieve pen hebben;
•    in staat zijn om in een groep te werken om campagnes te ontwikkelen en hun inhoud en strategie te bepalen;
•    voldoende tweetalig (Nederlands & Frans) zijn om een nationale werking te dragen (minimum C1); 
•    een goed zicht hebben op het Belgisch maatschappelijk en coöperatief middenveld is een pluspunt;
•    een goed begrip hebben van bancaire en financiële thema’s is een meerwaarde;
•    vanuit Brussel werken en beschikbaar zijn voor occasioneel avond- en weekendwerk;

Jouw verantwoordelijkheden

•    Je bent medeverantwoordelijk voor de werking van de afdeling 'Coöperatief Leven' en stemt af met de andere diensten en collega’s. Samen met je ploeg rapporteer je rechtstreeks aan de CEO;
•    Je staat in voor het dynamiseren van de interactie met - en de betrokkenheid van - huidige en toekomstige coöperanten;
•    Je bent medeverantwoordelijk voor het organiseren en het vlot verloop van de algemene vergaderingen, de lokale fora en andere participatieve activiteiten over heel het land;
•    Je ontwikkelt campagnes voor verschillende doelgroepen en met verschillende oogmerken (bekendheid, klantenconversie, democratisch leven van de coöperatie,…);
•    Je bent met uw ploeg de contactpersoon bij uitstek voor de coöperanten en initiatiefnemers: burgercoöperanten, lidorganisaties, externe partners; u zorgt ervoor dat ze zich thuis voelen in de coöperatie;
•    Je bent één van NewB’s woordvoerders, zowel tijdens interne vergaderingen (algemene vergaderingen, lokale fora, vrijwilligersvergaderingen) als externe vergaderingen (lezingen, cursussen in het hoger onderwijs, vergaderingen met maatschappelijke partners);
•    Je bent medebewaker van de waarden van de coöperatie, met bijzondere aandacht voor het implementeren ervan in de executieve ploeg.

Wij bieden

•    een voltijdse of 4/5 job;
•    een contract van onbepaalde duur;  
•    een verrijkende, veelzijdige en gevarieerde job in een dynamisch bedrijf omringd door gemotiveerde collega’s;
•    de mogelijkheid om uw kennis over financiële en bancaire thema’s te verruimen;
•    een salaris in overeenstemming met uw profiel;
•    maaltijdcheques en ecocheques;
•    100% terugbetaling van uw abonnementskosten voor gebruik van het openbaar vervoer;
•    flexibiliteit i.v.m. werkuren en werkplaats voor een goed evenwicht tussen uw privé- en werkleven.
•    de unieke kans om u professioneel in te zetten voor de opstart en uitbouw van een nieuwe financiële instelling in het Belgische bankenlandschap;
 

NewB wil dat de samenstelling van haar team zo goed mogelijk de diversiteit in de samenleving weerspiegelt. We verwelkomen de kandidaten zonder onderscheid op basis van afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, levensbeschouwelijke overtuiging of beperking.

Interesse?

Contacteer ons zeker als je meer inlichtingen wenst. Om te solliciteren, stuur je jouw kandidatuur (CV + motivatiebrief) naar jobs@newb.coop . Vermeld de functie en het nummer 20200923 in het onderwerp van je e-mail. 

Je kan solliciteren tot 20 oktober 2020 om 12u. De geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden op één à twee sollicitatiegesprek(ken) tussen 27 oktober en 10 november 2020. Deze gesprekken zullen in onze kantoren plaatsvinden (Brussel) maar kunnen ook doorgaan via videoconferentie indien de maatregelen met betrekking tot het coronavirus het vereisen. 
Idealiter zijn we op zoek naar iemand die kan beginnen vanaf 16 november 2020.

Chief Information Security Officer 

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar een Chief Information Security Officer. De kandidaat genoot een opleiding van langere duur en heeft ten minste 10 jaar ervaring op het gebied van beveiliging van informatiesytemen, bij voorkeur in de bankensector.

De ideale kandidaat

 • heeft een brede en actuele informaticakennis in verschillende deelgebieden: netwerkcomponenten, Unix- en Windowssystemen, cloud, cryptografie, enz.

 • beschikt over een uitstekende kennis van de informatieveiligheidsnormen ISO27001 en NIST en kent de aanbevelingen in SSDLC en OWASP.

 • heeft parate kennis van de bankenwetgeving (PSD2, outsourcing, financiële diensten via internet, beveiliging van betaalsystemen, verschillende richtlijnen van de EBA en de GDPR).

 • beheerst feilloos het Nederlands of Frans en kan zich vlot uitdrukken in de andere taal.

 • kan zich uitstekend en professioneel uitdrukken in het Engels.

 • heeft een goede algemene kijk op systemen, een synthetische manier van denken en kan snel reageren bij beveiligingsproblemen.

 • is nauwkeurig, georganiseerd en efficiënt.

 • houdt ervan om in team te werken en heeft uitstekende interpersoonlijke vaardigheden.

 • onderschrijft de waarden van NewB.

Jouw verantwoordelijkheden

Je staat in voor de veiligheid, de beveiliging en de betrouwbaarheid van de netwerken en communicatie- en informatiesystemen.

 • Je zorgt ervoor dat het informatiesysteem van NewB altijd beschikbaar is.

 • Je bewaakt zijn vertrouwelijkheid en integriteit.

 • Je garandeert de veiligheid van alle elektronische verrichtingen.

Om dat te kunnen doen:

 • teken je het algemene veiligheidsbeleid uit voor het informatiesysteem en garandeer je de operationele werking via degelijke procedures,

 • stel je de nodige evoluties voor en handhaaft zo een uitstekend niveau van beveiliging, dankzij voortdurend toezicht,

 • adviseer, help, informeer, instrueer en waarschuw je de directie van NewB vanuit je rol,

 • evalueer je de zwakke punten in het NewB-informatiesysteem en sta je in voor een afdoend niveau van veiligheid in overleg met de departementen die instaan voor de ontwikkeling en gebruik van dat systeem,

 • verhinder je inbraakpogingen in de informatiesystemen door digitale piraten en virussen ,

 • ontwerp en leid je de aanpak voor de beveiliging van de informatiesystemen en zorg je ervoor dat het beveiligingsniveau in overeenstemming is met de risicobereidheid van het bedrijf, de interne normen en de regelgeving,

 • werk je mee bij alle ontwikkelingen die te maken hebben met de informatiesystemen,

 • vervul je ook een pedagogische rol en sensibiliseer je jouw NewB-collega’s omtrent veiligheidsrisico’s. In het kader van die sensibilisering werk je rapportagetools uit waarmee de directie op de hoogte kan worden gebracht.

 • beheer je het veiligheidsbudget,

 • actualiseer je de inventaris van sterktes en zwaktes,

 • maak je regelmatig een risicoanalyse,

 • beheer je het risicobehandelingsplan (Risk Treatment Plan) en de verklaring van toepasselijkheid (Statement of Applicability),

 • hou je het implementatieplan actueel en zorg je voor de uitvoering ervan,

 • zorg je ook voor de veiligheidsaspecten die nodig zijn voor de naleving van de GDPR,

 • zorg je ervoor dat de IT-ontwikkelingen voldoen aan een adequaat niveau van SSDLC en OWASP,

 • zorg je ook voor de aspecten die verband houden met de fysieke veiligheid,

 • zorg je voor de implementatie van een adequate registratie op alle informatiesystemen,

 • zorg je voor de uitvoering van een adequaat toezicht op de werking van de verschillende onderdelen van het informatiesysteem,

 • zorg je voor de uitvoering van een correct controlespoor,

 • zorg je voor de implementatie van een passend kader voor het beheer van incidenten met betrekking tot identificatie, bescherming, opsporing, reactie en herstel.

Wat bieden wij?

 • Een salaris in overeenstemming met jouw profiel

 • Flexibele werktijden als onderdeel van een goede balans tussen werk en privéleven

 • Een spannend en intens ondernemersavontuur met de unieke mogelijkheid om een nieuwe bank van nul op te bouwen

 • Persoonlijke ontwikkeling binnen een kleine structuur, evenals binnen een grote coöperatieve beweging

 • De kans om betrokken te worden bij de verschillende aspecten van de coöperatie

 • Betrokkenheid bij een project in het hart van de ingrijpende transformatie van de banksector waar ethiek en duurzaamheid de grondslag vormen.

NewB wil dat de samenstelling van haar team zo goed mogelijk de diversiteit in de samenleving weerspiegelt. We verwelkomen de kandidaten zonder onderscheid op basis van afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, levensbeschouwelijke overtuiging of beperking.

Hoe solliciteren?

Stuur ons uw CV en een motivatiebrief, hetzij per e-mail naar jobs@newb.coop, hetzij per post naar NewB ECV, Personeelsdienst, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel. Vermeld het nummer van deze advertentie in de titel van je e-mail of brief : 20200911.

_ _ _ 

Beheerder voor de rekeningen en betaalmiddelen 

We zijn op zoek naar een beheerder voor de rekeningen en betaalmiddelen. De kandidaat genoot een opleiding van langere duur en heeft ongeveer vijf jaar aantoonbare ervaring in het werken met betalings- en geldverkeer, liefst als lid van een back-office in een kleine of middelgrote bank of bij de financiële afdeling van een internationaal bedrijf.

De ideale kandidaat

 • wil meestappen in een spannend en intens ondernemersavontuur en heeft zin om een bank van onderuit mee uit te bouwen

 • is vertrouwd met de ontwikkeling van informatiesystemen en -tools

 • staat in voor een positieve samenwerking en efficiënte werkrelaties met de leden van het team en met de externe dienstverleners van de partners waaraan NewB sommige activiteiten uitbesteedt

 • is gemotiveerd en polyvalent, heeft een analystische geest en werkt graag in teamverband

 • werkt nauwkeurig en methodisch, maar met een gevoel voor klantenservice en goede interpersoonlijke vaardigheden

 • voelt zich thuis in een startup-omgeving en een kleine onderneming en kan autonoom werken

 • werkt proactief, neemt initiatief, stelt ideeën voor, neemt de tijd om na te denken over nieuwe manieren van werken

 • beheerst het Nederlands en het Frans en kan zich vlot en professioneel uitdrukken in beide talen, zowel schriftelijk als mondeling.

 • onderschrijft de waarden van NewB.

Je verantwoordelijkheden

Als beheerder rekeningen en betaalmiddelen heb je de volgende verantwoordelijkheden:

 • verwerking van interbancaire transacties (SCT, SDD, IP, TARGET2, enz.)

 • verwerking van geldverrichtingen (betaalkaart)

 • controle en analyse voor klantenacceptatie in het kader van de strijd tegen witwaspraktijken (AML/CTF)

 • medewerking aan de invoering en de voortdurende verbetering van activiteiten die te maken hebben met rekeningen en betaalmiddelen.

Je opdracht

 • Behandeling van interbancaire transacties (SCT, SDD, IP, TARGET2…) :

 • verwerking van alle klantenorders of orders die binnenlopen via de uitwisselingssystemen binnen de strikte termijnen (batch cut-off) en de zorg voor een goed verloop

 • opsporing en oplossing van spanningspunten

 • uitvoering van controles en analyses in het kader van de bestrijding van fraude en het witwassen van geld

 • ontvangst, analyse en vlotte afhandeling van klachten en verzoeken om informatie van klanten (doorgegeven via het middle office), opdrachtgevende en ontvangende banken.

 • Behandeling van geldtransacties (betaalkaarten):

 • verwerking van de elektronische betaalinstructies binnen de strikte termijnen (cut-off) en de zorg voor een vlot verloop ervan.

 • controle en analyse van de klachten en fraudegevallen die door het Middle Office of een dienstverlener worden gemeld

 • analyse van de AML/CFT hits en melding van de verdachte transacties aan de afdeling Compliance Regelmatig contact met het Middle Office en de aanbieders van de betaaldiensten.

 • Controle en analyse voor de klantenacceptatie

 • Als eerste verdedigingslinie in het kader van de bestrijding van witwaspraktijken (AML/CTF) voer je controles en analyses uit voor de klantenacceptatie.

 • Je staat in contact met de afdeling Compliance voor de analyse en aanvaarding van klanten en geeft verdachte of bijzondere gevallen door.

 • De uitvoering en voortdurende verbetering van activiteiten met betrekking tot rekeningen en betaalmiddelen:

  • Je staat in voor de evolutie van het producten- en dienstenaanbod voor rekeningen en betaalmiddelen onder de verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd.

  • Omdat je polyvalent bent kan je, wanneer nodig, als vervanger voor het afdelingshoofd optreden.

Wat bieden wij? 

 

 • Een salaris in overeenstemming met jouw profiel.

 • Flexibele werkuren in het kader van een gezond evenwicht tussen privéleven en werk.

 • Een intens en vurig ondernemersavontuur en de unieke kans om een bank van onderuit op te bouwen.

 • De kans om mee te evolueren met een klein bedrijf dat tegelijk onafhankelijk is en gedragen wordt door een sterke coöperatieve beweging.

 • De kans om betrokken te zijn bij verschillende aspecten van de coöperatie.

 • Betrokkenheid bij een project in het hart van de fundamentele transitie van de bankensector en dat digitaal, ethisch en duurzaam is.

NewB wil dat de samenstelling van haar team zo goed mogelijk de diversiteit in de samenleving weerspiegelt. We verwelkomen de kandidaten zonder onderscheid op basis van afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, levensbeschouwelijke overtuiging of handicap.

Hoe solliciteren?

Stuur ons je cv en een motivatiebrief via jobs@newb.coop, of met de post naar NewB SCE Personeelsdienst, Kruidtuinstraat 75, 1210 Sint-Joost-ten-Node. Vermeld alsjeblieft het nummer van dit bericht in het onderwerp van de mail of bovenaan je brief: 20200910.

 

_ _ _ 

Verantwoordelijke klantendienst

Wie zoeken we?

Een kandidaat met ervaring in klantenrelaties, idealiter in de bankenwereld, die een langere opleiding genoot (of gelijkwaardig door ervaring).

De kandidaat

 • beschikt  over goede redactionele en relationele vaardigheden, kan goed luisteren en wil oprecht coöperanten van NewB helpen.

 • kan het commercieel, administratief en budgettair beheer van het departement op zich nemen.

 • kan ervaring in management aantonen en geeft blijk van leiderschapskwaliteiten.

 • kan snel een grondige kennis opbouwen van het aanbod aan commerciële producten en diensten van NewB.

 • heeft een goede kennis van de technieken eigen aan het vak en beheerst onderhandelingstechnieken.

 • beheerst feilloos het Nederlands of het Frans en kan zich vlot uitdrukken in de andere taal.

 • heeft goede pedagogische vaardigheden en kan coachen.

 • is georganiseerd en nauwkeurig en kan goed plannen.

 • onderschrijft de waarden van NewB.

Jouw verantwoordelijkheden

Als verantwoordelijke van de klantendienst

 • installeer en structureer je de afdeling parallel en in lijn met de oprichting van de bank en haar lancering.

 • tref je de nodige maatregelen zodat de afdeling goed is uitgerust om haar taak te vervullen (klachten opvangen, vragen om bijstand, enz.).

 • zie je toe op de correcte uitvoering van de activiteiten door de managing consultants in overeenstemming met het beleid, de procedures en het ethisch en milieuhandvest van NewB.

 • sta je garant voor de kwaliteit van de antwoorden die jouw teamleden geven, in de geest van het kwaliteitsbeleid van NewB (deadlines, enz.).

 • onderhoud je goede relaties met de managing consultants en je collega’s van de andere afdelingen.

 • coördineer je de beschikbare middelen (personeel, materiaal) en neem je de verantwoordelijkheid voor alle risico’s, met name de operationele (fouten, fraude, stress van medewerkers), die zich kunnen voordoen bij de klantendienst.

 • ben je hét aanspreekpunt voor coöperanten (bijstand, dienst-na-verkoop en behandeling van klachten) en ontferm je je over mensen die graag coöperant of klant van NewB willen worden.

 • behandel je moeilijke oproepen en neem je de oproepen van tweede rang die een deskundig antwoord vereisen ook voor je rekening.

 • ben je vertrouwd met de huidige communicatietechnieken, waaronder de sociale media.

 • kan je aandachtig luisteren en stel je de juiste vragen om de coöperanten zo goed mogelijk bij te staan en zodat NewB haar productaanbod aan de noden kan aanpassen.

 • straal je het positieve imago van onze coöperatie uit.

Wat bieden wij?

 • Een salaris in overeenstemming met jouw profiel

 • Flexibele werktijden als onderdeel van een goede balans tussen werk en privéleven

 • Een spannend en intens ondernemersavontuur met de unieke mogelijkheid om een nieuwe bank van nul op te bouwen

 • Persoonlijke ontwikkeling binnen een kleine structuur, evenals binnen een grote coöperatieve beweging

 • De kans om betrokken te worden bij de verschillende aspecten van de coöperatie

 • Betrokkenheid bij een project in het hart van de ingrijpende transformatie van de banksector waar ethiek en duurzaamheid de grondslag vormen.

NewB wil dat de samenstelling van haar team zo goed mogelijk de diversiteit in de samenleving weerspiegelt. We verwelkomen de kandidaten zonder onderscheid op basis van afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, levensbeschouwelijke overtuiging of beperking.

Hoe solliciteren?

Stuur ons je CV en een motivatiebrief, hetzij per e-mail naar jobs@newb.coop, hetzij per post naar NewB ECV, Personeelsdienst, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel. Vermeld het nummer van deze advertentie in de titel van je e-mail of brief : 20200909.