Vacatures

 

NewB zoekt nieuwe collega’s :

Kredietmanager

Wilt u meewerken aan de oprichting van een gloednieuwe bank? U inzetten voor een duurzamere financiële sector? Werken voor een coöperatie met waarden ten dienste van onze samenleving? Vervoeg ons team en zet uw schouders mee onder een uniek en positief project.

NewB in enkele woorden

NewB is een coöperatie (ECV) actief in de sector van de financiële diensten en de verzekeringsdiensten met duurzame en ethische waarden. Vandaag telt de coöperatie meer dan 116.000 leden, waaronder particulieren, kmo's, maatschappelijke organisaties en institutionele beleggers.

Wie zoeken we?

Een hoger opgeleid profiel met een stevige ervaring in kredieten (LOA en professionele) in de banksector, in contacten met het cliënteel, (o.a. met professionelen) en met incasso. De kandidaat/kandidate heeft ten minste 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur in kleine of middelgrote bankinstellingen.

Deze functie vereist zeer goede vaardigheden in financiën en boekhouding, een goede kennis van de reglementering, (cf. consumentenkrediet, wetgeving op het bankwezen in het algemeen, en idealiter ook van nalatenschappen) en ervaring in projectmanagement.

De ideale kandidaat/kandidate moet bovendien:

 • zich professioneel opstellen, het overzicht kunnen bewaren, maar ook vertrouwd zijn met de operationele aspecten van de functie

 • autonoom kunnen werken, met goede organisatorische vaardigheden teneinde verschillende dossiers, onderwerpen en problemen tegelijkertijd te kunnen volgen en deze reactief te kunnen behandelen

 • vertrouwd zijn met de ontwikkeling van informatiesystemen en middelen voor besluitvorming

 • doeltreffende werkrelaties kunnen uitwerken met alle teamleden, en op die manier bijdragen aan een positieve, motiverende sfeer

 • vlot overkomen aan de telefoon en snel inzicht kunnen verwerven in de verschillende situaties van klanten

 • diplomatisch en empathisch, maar ook vastberaden omgaan met klanten

 • zich thuis voelen in een ‘startup’ en een kleine onderneming – en alert en vindingrijk zijn

 • creatief en proactief zijn, initiatief nemen, ideeën voorstellen, de tijd nemen om na te denken over nieuwe werkwijzen

 • beschikken over een zakelijke taalvaardigheid in het Frans en het Nederlands (mondeling en schriftelijk- met een bijzondere aandacht voor contracten)

Uw  verantwoordelijkheden:

Als Kredietmanager:

 • Bent u verantwoordelijk voor de volgende activiteiten:

  • Transacties met betrekking tot de kredietactiviteit

  • De terugvorderingen (tot aan de aangifte)

 • U implementeert en zorgt ook voor de naleving van beleidslijnen, interne procedures en professionele en commerciële kredietpraktijken die de risico- en ontwikkelingsdoelstellingen van de bank strategisch ondersteunen. Dit in een specifieke context van een onderneming in de opstartfase

Uw opdracht:

 • U organiseert de kredietactiviteiten op elk niveau van het proces:

  • Onderhandeling (alleen professionele kredieten), voorbereiding en controle van bewijsstukken, analyse van de economische en financiële situatie, voorbereiding van kredietcomités

  • Monitoring van terugbetalingen en, indien nodig, contact opnemen met klanten om achterstallige betalingen op te volgen en naar oplossingen te zoeken

  • U werkt samen met de verschillende afdelingen in het kader van nieuwe projecten voor de ontwikkeling van kredietproducten en -diensten voor het cliënteel dat zowel uit particulieren als uit professionelen bestaat

 • U helpt het Middle office met vragen van klanten die een specifieke expertise vereisen en waarop het Middle office niet alleen kan antwoorden

 • U stelt de interne controlesystemen in en maakt deze vervolgens betrouwbaarder. U zorgt voor naleving van de regelgeving

 • U stelt normen voor en implementeert deze voor risicometing

Wat bieden wij?

 • Een salaris in lijn met uw profiel

 • Flexibele werktijden als onderdeel van een goede balans tussen werk en privéleven

 • Een spannend en intens ondernemersavontuur met de unieke mogelijkheid om een nieuwe bank van nul op te bouwen

 • Persoonlijke ontwikkeling binnen een kleine structuur, evenals binnen een grote coöperatieve beweging

 • De kans om betrokken te worden bij de verschillende aspecten van de coöperatie

 • Betrokkenheid bij een project in het hart van de ingrijpende transformatie van de banksector waar ethiek en duurzaamheid de grondslag vormen.

NewB wil dat de samenstelling van haar team de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Het is daarom erg belangrijk voor ons om een genderevenwichtig team samen te stellen. Wij verwelkomen vanzelfsprekend alle kandidaturen, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, filosofische overtuigingen of beperking.

Hoe solliciteren?

Stuur ons uw CV en een motivatiebrief, hetzij per e-mail naar jobs@newb.coop, hetzij per post naar NewB ECV, Personeelsdienst, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel. Vermeld het nummer van deze advertentie in de titel van je e-mail of brief : 202007012.