Terug
Stéphane

De verjongingskuur van NewB

"Hoe verklaart u het succes van de kapitaalcampagne? »
Dat is een vaak terugkerende vraag die wij onszelf ook hebben gesteld. Sinds het einde van de campagne hebben wij bij NewB gezocht naar inzichten en verklaringen. Als goede toekomstige bankiers verzamelden we heel wat cijfers die de campagne ons opleverde, en tekenden op basis daarvan curven, staven, taarten en andere diagrammen. Met een verrassende nieuwe ‘familiefoto’ als gevolg.
 

De ‘familiefoto’ van de NewB-coöperanten: in het groen de coöperanten die zowel vóór als tijdens de kapitaalcampagne investeerden, in het rood de mensen die tijdens de campagne een eerste maal in NewB investeerden, en in het grijs de coöperanten die niet tijdens deze kapitaalcampagne investeerden.

Als we naar deze familiefoto kijken, valt vooral de groep jonge nieuwkomers op die zich op de eerste rij een plaatsje toe-eigenen. De leeftijd die het meest vertegenwoordigd is onder deze ‘nieuwe gezichten’ is 29 jaar. Opvallend weetje: zij waren pas achttien toen de crisis van 2008 uitbrak!

Dit beeld zegt ons dat deze jonge nieuwkomers de bank voorGOED willen veranderen, en het liefst nog vandaag. Ze lijken goed te hebben begrepen wat er bij deze campagne op het spel stond: het was (en blijft) een unieke kans, en het zou zonde zijn om te wachten op een volgende generatie vooraleer deze kans zich opnieuw zou voordoen!

De explosie van de campagne (in aantal investeerder): 24 tot 27 november…

Een ander opmerkelijk gegeven dat doorheen onze cijfers aan het licht kwam: het was tijdens de laatste dagen van de campagne, toen onze teller op hol sloeg, dat vele jonge nieuwkomers, op zoek naar verandering, massaal het voortouw namen. Aan mogelijke oorzaken van dit ‘sneeuwbaleffect’ geen tekort: influencers op de sociale media, uitstelgedrag tot het einde van de campagne, massale mobilisatie bij de NewB-aanhangers o.a. aan de universiteiten … Kortom, we moeten vooral onthouden dat duizenden jonge coöperanten zich tijdens de laatste dagen van de campagne in een ongekend tempo bij NewB hebben aangesloten.

De belangrijkste conclusie uit de studie van onze cijfers, is dat het ‘typische’ profiel - en dus impliciet ook de verwachtingen - van de NewB-coöperanten sinds de oprichting van de coöperatie aanzienlijk veranderd is.

Toen NewB in 2011 ontstond, en toen in 2013 tienduizenden burgers zich achter het initiatief schaarden, werd er vaak teruggekeken naar het verleden. Een blik van verontwaardiging over de ontsporingen die tot de financiële crisis van 2008 hadden geleid, maar ook een nostalgische blik naar een bankenlandschap dat men had zien veranderen. De coöperanten, die zich in 2013 bij NewB aansloten, hadden bekende coöperatieve banken zien verdwijnen, hadden zelf nog met een "Club 001" sporttas rondgelopen, of werden emotioneel bij het vernoemen van de ASLK, het Gemeentekrediet, de BAC of de General Bank.    

Voor de nieuwe golf van coöperanten was nostalgie waarschijnlijk niet de belangrijkste drijfveer. De wereld veranderen betekent voor hen in de eerste plaats het zich ontdoen van een zwaarwegende erfenis. Zij die zijn opgegroeid en volwassen geworden in een wereld gekenmerkt door de wonden van 2008, kijken niet naar het verleden voor antwoorden, maar streven naar nieuwe oplossingen die leiden tot duurzaamheid, eenvoud en transparantie.

Jong of oud, rijk of arm, het succes van NewB ligt nu volledig in de handen van ons allemaal. Het zal worden afgemeten aan ons vermogen om onze coöperatie anders te laten werken, eenvoudig en inclusief. 
Maar we kijken vol vertrouwen naar de toekomst van NewB: er zit namelijk véél meer hersencapaciteit in 116.000 hoofden dan in 20.

Blijf op de hoogte

Onze maandelijkse nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel. We informeren je en raadplegen je via enquêtes. Je blijft betrokken bij het reilen en zeilen van de coöperatie.

Inschrijven kan hier