Terug
Nicolas

Deze zomer betaal je met je NewB-kaart!

Trompetgeschal is aan de orde, want de NewB-betaalkaart zal weldra beschikbaar zijn! De eerste klanten die een kaart kunnen aanschaffen zijn zij die al over een NewB-rekening beschikken. Zij zullen nog deze zomer een uitnodiging krijgen om hun kaart te bestellen.

Coöperanten met een bankrekening bij NewB zullen geleidelijk de uitnodiging in hun mailbox ontvangen om een kaart te bestellen die ze kunnen koppelen aan een van hun zichtrekeningen. De bestelling verloopt via de online bankomgeving vanop om het even welke computer. Met vragen kunnen klanten zoals altijd terecht bij onze klantendienst.

Eigenschappen van de NewB-betaalkaart

Een vrije bijdrage voor jouw kaart

Net als voor de zichtrekeningen werken we voor de kaart met het systeem van de vrije bijdrage. De vrije bijdrage zorgt ervoor dat iedereen zelf kan beslissen hoeveel zij of hij maandelijks betaalt, in overeenstemming met haar of zijn middelen en in de wetenschap wat het product NewB werkelijk kost. Zo zorgen we voor inclusie: mensen met meer middelen kunnen ervoor kiezen om een beetje meer te betalen, zodat minder bemiddelde klanten een lager bedrag kunnen kiezen of zelfs helemaal niets hoeven te betalen.

De richtprijs voor de kaart is 3 euro. Samen met de richtprijs van 2 euro per maand voor het gebruik van de zichtrekening komt dat neer op een totaal van 5 euro. Voor geldopnames bij de geldautomaat wordt 0,70 euro per opname aangerekend maar geldopnames bij een aankoop in een winkel zijn gratis!

Deze tarieven zijn conform de markt. NewB kiest ervoor om de werkelijke prijs op haar producten te plakken in plaats van ze kunstmatig laag te houden, maar de meerkost door te rekenen in andere producten, wat in een deel van de sector wel gebruikelijk is.

Wij willen hierover transparant communiceren en factureren. We blijven zo dicht mogelijk bij de werkelijke kost van elk product en elke dienst in ons aanbod.

In tegenstelling tot grote financiële instellingen heeft NewB als nieuwe bank nog geen grote reserves aan eigen middelen. De richtprijs kan in de toekomst veranderen naargelang het onze coöperatie voor de wind gaat, het aantal klanten en de evoluties van de markt. En het is een richtprijs, je kan dus altijd kiezen om minder (of meer) te betalen.

Net wat onze bank nog nodig had

Met de komst van de kaart heeft onze coöperatieve bank nu een basisaanbod van bankproducten en -diensten. We zijn stellig zinnens om dat aan de grote klok te hangen. In september treden we naar buiten met onze boodschap. Voel je gerust vrij om er met zoveel mensen over te praten.

Onze coöperatie kan er maar door groeien. Hou onze kanalen zeker in het oog!

Blijf op de hoogte

Onze maandelijkse nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel. We informeren je en raadplegen je via enquêtes. Je blijft betrokken bij het reilen en zeilen van de coöperatie.

Inschrijven kan hier