Terug
Nicolas

Een drukke agenda voor de komende maanden

"Na de overhandiging van het bankdossier zal het kalmer worden"

"We zullen eens een goede slaapbehandeling plannen van zodra de Prospectus is goedgekeurd"

"Nee maar, echt, nu de campagne is geslaagd, kunnen we het tempo wat verlagen tot de ECB haar besluit neemt"

... en toen kwam plots de bevestiging dat we een bankvergunning krijgen, net zoals een lenteseizoen dat wat te vroeg komt. We wachten nog even vooraleer we ons hoofd te ruste leggen, maar het is voor het goede doel!

 

Zoals u zich wel kan voorstellen hebben onze leidinggevende collega’s die verantwoordelijk zijn voor de lancering van de bank een bijzonder druk schema: het kiezen van partners en technologieën, het opzetten en het testen van interfaces voor het internetbankieren en de toepassing ervan, “onboarding” (wettelijk identificatieproces om onder andere toegang te krijgen tot de eigen bankrekeningen), het uitwerken van de regelgevende controles en procedures ... Niet eenvoudig om de logistiek van elk van de lopende projecten op te sommen en gemeengoed te maken, gezien de overvloed aan acroniemen in het domein. Aarzel dus niet om een ​​aanvraag in te dienen indien u hen een helpende hand wilt bieden. Noteer eveneens dat u binnenkort een enquête zou moeten ontvangen over de tarifering van onze toekomstige bankproducten. Houd dus zeker uw e-mailbox in de gaten en meldt u aan voor onze nieuwsbrief indien u dit nog niet hebt gedaan!

 

 

 

Maar het is niet om een bank zoals elke andere te bekomen dat we hebben gekozen om NewB te ondersteunen. Om dit verschil zo duidelijk mogelijk weer te geven, zijn we een Handvest aan het opstellen, gebaseerd op de waarden van NewB. Hierin worden de door onze coöperatie genomen verbintenissen op een transparante en meetbare manier hernomen. Dit handvest wordt opgesteld in samenwerking met ons maatschappelijk comité, met als doel dit document tijdens de algemene vergadering van juni ter goedkeuring te kunnen voorleggen.

 

In dit verband zijn onze collega's, verantwoordelijk voor het Coöperative Leven, de formule van onze algemene vergaderingen volledig aan het heroverwegen. Met 116.000 potentiële deelnemers·sters, is dit geen kleine uitdaging (een beetje zoals een zaal zoeken voor 13 juni). Terzelfdertijd werken onze collega’s aan een reeks projecten om alle coöperatieve leden te dynamiseren. Cocreatie, herzien van het programma voor onze ambassadeurs·rices, lokale fora: het doel is om onze bank levendig te houden en ze allen samen steeds te blijven vormgeven en te laten evolueren.

 

Om dit te doen, proberen we u eveneens op een zinvolle manier te informeren (een beetje zoals met dit artikel). Ons communicatie-”team” zal binnenkort overigens een tweede persoon verwelkomen om u met name een rijkere inhoud, een herziene website en een optimale communicatie in het Nederlands te kunnen aanbieden. Het zal uiteraard ook nodig zijn om de lanceringscampagne voor onze toekomstige bankproducten voor te bereiden, evenals de communicatie rond onze verzekeringsoplossingen die een belangrijke rol zullen spelen in de levensvatbaarheid van onze bank.

 

Onze collega's Stephan en Jürgen werken reeds keihard om uw vragen te beantwoorden, zowel voor onze autoverzekering als voor onze woningverzekering,  maar ook om u een bredere waaier aan oplossingen te kunnen bieden en om de huidige onderschrijvingsprocedures te verbeteren.

 

Last but not least, onze IT-afdeling blijft niet achter. Rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bij de verschillende vernoemde projecten, moeten onze digitale talenten ook de volledige bankinfrastructuur uitbouwen en zorgen voor een harmonieuze integratie van alle partners waarmee we samenwerken.

 

Kortom, eens de bank gelanceerd is gaan we uitrusten (Ja, ja...)

Blijf op de hoogte

Onze maandelijkse nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel. We informeren je en raadplegen je via enquêtes. Je blijft betrokken bij het reilen en zeilen van de coöperatie.

Inschrijven kan hier