Terug
Matthias

Het handvest van NewB: de waarden in de praktijk

Dit is het eerste artikel in een stevige reeks. Het onderwerp is dan ook uitermate belangrijk: het sociaal en ecologisch handvest van NewB. Het handvest zal NewB helpen om te handelen in overeenstemming met haar 13 waarden en om het echt anders aan te pakken dan de andere banken. Met het handvest verankeren we de ethische benadering die we structureel en transversaal willen toepassen op alle niveaus van de bank.

Vanaf vandaag en tot de algemene vergadering van 21 november stellen we in deze reeks de 18 thema’s van het handvest zo gedetailleerd mogelijk voor. Hoe meer mensen de inhoud van het document kennen, hoe sterker de democratische controle op de toepassing van de principes wordt.

Een handvest, is dat de laatste nieuwe mode in greenwashing?

Duurzaamheidsrapporten, RSE-rapporten en CRS-verslagen: banken slaan ons om de oren met instrumenten en documenten waarin ze zichzelf op de borst kloppen voor hun inspanningen op het vlak van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar het handvest van NewB is toch net iets anders. Het heeft met dat soort rapportering eigenlijk niets te maken. De duurzaamheidsverslagen van de grootbanken gaan er met de grove borstel door en dienen vooral om een aantal initiatieven in de goede richting uit te lichten. Die initiatieven spelen zich echter af tegen een uitgestrekte achtergrond van meer-van-hetzelfde.

Het handvest heeft een heel ander uitgangspunt. Het voorziet een zeer precies kader waarin de hele werking van de bank zit vervat en waarmee een gezonde en ethische bedrijfsvoering structureel en formeel in het DNA van de coöperatie wordt ingeschreven. De principes zijn helder en door iedereen kenbaar. De controle op de toepassing is in handen van een onafhankelijk maatschappelijk comité. We zijn overtuigd dat dit een stevige basis is voor een betrouwbare werking.

Waarin ligt de kracht van het handvest?

Het idee van het handvest is even oud als de statuten van NewB. In artikel 23 staat dat het maatschappelijk comité een handvest opstelt dat de operationele vertaalslag is van de waarden van NewB. Het comité (MCS, Maatschappelijk Comité Sociétal) legt het handvest voor aan de algemene vergadering. Het handvest legt zwart op wit de principes vast die in de praktijk moeten worden omgezet op alle niveaus van de bank.

De controle op de naleving gebeurt eveneens door het MCS. Het comité bestaat uit 15 onafhankelijke, vrijwillige en onbezoldigde coöperanten die worden verkozen door de algemene vergadering. Zij stellen een jaarverslag op over de naleving van de waarden en leggen dat voor aan de algemene vergadering. Het verslag is een van de documenten waarop de coöperanten zich kunnen baseren om al niet kwijting te verlenen aan de raad van bestuur. Het handvest is dus een uiterst belangrijk document.

Wat staat er in het handvest?

Bijna alles. Het handvest telt momenteel 18 thema’s die normaal gezien de hele werking van NewB in al haar facetten beslaan: NewB als bank en verzekeringsagent, als coöperatie en als werkgever, naast enkele meer transversale thema’s.

Onder ‘NewB als bank’ vallen de volgende thema’s:

Onder ‘NewB als coöperatie’ vallen:

Onder ‘NewB als werkgever’ vallen:

Transversale thema’s:

 

Waarden op drie niveaus

Om te begrijpen wat het handvest inhoudt moeten we kijken naar hoe de thema’s zijn opgebouwd. Elk thema vertrekt vanuit een set principes die tamelijk algemeen en vaak contextafhankelijk zijn. De principes worden verder uitgewerkt in een rubriek ‘in de praktijk’, waarin de lezer de concrete initiatieven van NewB voor de naleving van de principes in detail kan terugvinden.

De rubriek ‘in de praktijk’ schetst de invulling die het principe kan krijgen en impliceert een bepaalde graad van operationele flexibiliteit. Ten slotte worden voor elk principe indicatoren vastgelegd. Het gaat om informatie waarop het MCS zich kan baseren bij de controle op de naleving van het principe door het operationele team.

Nemen we als voorbeeld principe nummer 100 van het thema 16 (Vergoedingen): ‘NewB bewaart in haar salarisbeleid het evenwicht tussen een waardige verloning en het maatschappelijke oogmerk van de onderneming, bijvoorbeeld door een loonspanning te respecteren van maximaal 1 op 5.’ In de praktijk zal NewB in detail beschrijven hoe ze de lonen berekent en vastlegt, welke de voorwaarden zijn voor loonsverhoging en welke de beperkingen voor andere extralegale voordelen. De indicatoren zijn de elementen die meewegen in de berekening van het salaris, het remuneratiebeleid, het rooster waarbinnen de salarissen worden vastgelegd en de lijst met salarisverhogingen.

Deze elementen worden doorgegeven aan het MCS dat vervolgens zal oordelen op basis van eigen kwantitatieve doelstellingen of NewB al dan niet de concrete initiatieven voor elk principe heeft nageleefd. Belangrijk om te weten: het eerste jaar zullen niet alle principes voor 100% kunnen worden nageleefd. Voor het productaanbod vertrekken we met een schone lei, maar voor de werking zal het enige tijd kosten voor we op alle vlakken 100% in orde zijn. Denk maar aan de diversiteit onder de medewerkers waaraan nog gewerkt wordt, of procedures voor de rapportering aan het MCS die we nog aan het schrijven en testen zijn. Zeker is wel dat we over die elementen in alle transparantie zullen communiceren.

De volgende keer:

Zo, nu heb je zicht op de grote lijnen. In de volgende aflevering treden we in detail over de thema’s. Tussen nu en de algemene vergadering van 21 november behandelen we 3 tot 5 thema’s per artikel. Als je nog niet bent ingeschreven op de nieuwsbrief, doe het dan nu en mis niets van de geboorte van het handvest en jouw duurzame bank! 

Heb je een vraag of wil je ons je mening geven? Aarzel zeker niet om ons een e-mail te sturen naar [email protected] met vermelding van "handvest" in het onderwerp van je e-mail.

Blijf op de hoogte

Onze maandelijkse nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel. We informeren je en raadplegen je via enquêtes. Je blijft betrokken bij het reilen en zeilen van de coöperatie.

Inschrijven kan hier