Terug
Bérengère

Vragen & antwoorden van het maatschappelijk comité / infosessie dd. 20 maart 2021

Alle facetten van de NewB-coöperatie zijn gebaseerd op de statutaire waarden. Het is één ding om die vast te leggen, maar het is iets heel anders om ze in de praktijk om te zetten. Ons maatschappelijk comité waakt over de waarden en hun operationele vertaling in de dagelijkse werking. Het is een onafhankelijk orgaan dat alleen verantwoording aflegt aan de algemene vergadering – met andere woorden de coöperanten. Het maatschappelijk comité van NewB zoekt nieuwe leden.

Ben je geïnteresseerd om lid te worden, maar heb je de infosessie van 20 maart gemist? Geen probleem: hieronder hebben we de vragen en antwoorden voor je samengevat.  

Wil je graag lid worden van het comité? Stuur dan vóór 2 april 2021 een e-mail met motivatiebrief en cv naar [email protected]. Kandidaturen worden voorgesteld op de algemene vergadering van 12 juni.  

Werking van het maatschappelijk comité 

Hoe vaak vergaderen de leden van het comité en de werkgroepen? 

Het comité organiseert één plenaire live vergadering per maand op een zaterdag. De daaropvolgende maand is de vergadering korter en gaat ze door op een weekdag na 20u. De data worden op jaarbasis vastgelegd. De leden worden verondersteld deel te nemen aan de plenaire vergaderingen, want dan worden de beslissingen genomen. De plenaire vergaderingen vinden plaats in de kantoren van NewB (Kruidtuinstraat 75 in Brussl). Het gebouw heeft een parking voor auto’s en fietsen, maar is gemakkelijk bereikbaar voor wie met het openbaar vervoer komt (vlakbij het station Brussel-Noord).  

Wanneer en hoe vaak de werkgroepen samenkomen hangt af van hun opdracht. De vergaderingen worden vastgelegd in onderling overleg tussen de leden van de werkgroep.  

Zolang de coronamaatregelen gelden gaan de vergaderingen online door via het platform Teams. Het zou kunnen dat het comité ook na de coronacrisis blijft werken op deze manier, in het bijzonder voor de werkgroepen. De modaliteiten voor de vergaderingen worden vastgelegd in groep, om het beste evenwicht te vinden tussen hun professioneel en privéleven en het werk voor het comité.  

Hoeveel werkgroepen zijn er? 

Het aantal werkgroepen varieert in functie van de prioriteiten en de werklast die de leden kunnen dragen.  

Op dit moment zijn er vijf werkgroepen actief: 

Aan deze lijst voegen we de gerichte werkgroep ‘jaarverslag 2021’ toe, die belast is met het opstellen van het jaarverslag dat wordt voorgesteld op de algemene vergadering van juni 2021.  

Elke werkgroep bestaat uit twee ‘trekkers’ en bijdragers. Elk lid van het comité kiest zelf bij welke groep zij·hij zich wil aansluiten volgens haar·zijn mogelijkheden of interesses.  

Krijgen de werkgroepen ondersteuning van experten? 

Het maatschappelijk comité kan beroep doen op een bepaalde expertise om zijn opdracht te vervullen. Soms kan daartoe een opleiding worden georganiseerd, maar meestal gaat het om een gerichte expertise, bijvoorbeeld voor een bepaalde technische vraag. Zo hebben we een externe partij geraadpleegd voor het uittekenen van de structuur en de modaliteiten van onze werking. 

Opdracht van het maatschappelijk comité 

Hoe zorgt het maatschappelijk comité ervoor dat de waarden worden gerespecteerd? 

Het maatschappelijk comité heeft samen met het NewB-team het handvest opgesteld dat de toepassing van de maatschappelijke en ethische waarden moet verzekeren. Via verschillende werkgroepen staat het comité permanent in dialoog met het operationele team. Het comité kan de leden van het team en de raad van bestuur interpelleren bij eventuele afwijkingen van de waarden in de praktijk.  

Aan wie legt het maatschappelijk comité verantwoording af? 

Het maatschappelijk comité legt een verslag voor aan de algemene vergadering over de toepassing van de waarden. Dit verslag vermeldt de vaststellingen van het maatschappelijk comité doorheen het jaar en formuleert aanbevelingen voor de verschillende organen binnen NewB.  

Het verslag wordt toegevoegd aan het jaarverslag van NewB en samen met de uitnodigingen voor de algemene vergadering naar de coöperanten gestuurd.  

Het maatschappelijk comité hoeft niet te rapporteren aan financiële toezichthouders.  

Gezochte profielen 

Welke profielen zoeken we? 

Het maatschappelijk comité vertegenwoordigt de diversiteit van de coöperatie en wil dat de leden elkaar aanvullen. Zo houden we een heldere blik op de verschillende waarden.  

Bij de werving van nieuwe leden kijken we naar kandidaten met verschillende vaardigheden en ervaringen.  

Het comité streeft naar een evenwicht tussen vrouwen en mannen, Nederlands- en Franstaligen en verschillende leeftijden. Dit evenwicht indachtig, zoekt het comité op dit moment vooral Nederlandstalige vrouwen.  

De jury kijkt ook naar de computervaardigheden (een basiskennis is noodzakelijk om te kunnen werken met Microsoft en de verschillende online communicatiemiddelen).  

We willen kandidaten er wel op attent maken dat lidmaatschap van het comité een behoorlijke tijdsinvestering vergt. Reken op minimaal anderhalf uur per week.  

De selectiejury neemt bovenstaande elementen als richtlijn bij de evaluatie van de kandidaturen.  

Vereist lidmaatschap van het comité tweetaligheid?  

Vergaderingen en werk voor het maatschappelijk comité gebeuren in het Nederlands en het Frans. Tijdens vergaderingen spreekt iedereen haar·zijn eigen taal en er is geen vertaling voorzien. Een passief (luisterend) begrip van de andere taal is dus nodig om gesprekken te volgen en documenten te lezen.  

Vereist lidmaatschap van het comité technische vaardigheden of ervaring in de financiële sector?  

Nee, je hoeft geen technische bancaire kennis te hebben. Het comité werkt op basis van complementariteit van de leden. Iedereen heeft zo haar·zijn eigen expertise.  

Elke kandidaat duidt op het inschrijvingsformulier aan waar haar·zijn sterke punten liggen of welke bepaalde kennis zij·hij meebrengt. Je hoeft niet alles op te schrijven.  

Hoe verloopt de selectieprocedure? 

Kandidaten hebben tot 2 april middernacht om hun kandidatuur in te dienen via dit formulier. Vul het duidelijk in en voeg de bijlagen toe.  

Drie leden van het comité nemen alle kandidaturen door. Zij sturen alle kandidaturen en een eerste analyse naar een jury samengesteld uit coöperanten of oud-leden van het comité, organisaties van het A-college en twee huidige leden van het maatschappelijk comité. Deze jury selecteert de kandidaturen die worden voorgelegd aan de algemene vergadering.  

Niemand van het operationele team van NewB neemt deel aan de selectieprocedure. Dit om de onafhankelijkheid van het maatschappelijk comité te vrijwaren.  

Blijf op de hoogte

Onze maandelijkse nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel. We informeren je en raadplegen je via enquêtes. Je blijft betrokken bij het reilen en zeilen van de coöperatie.

Inschrijven kan hier