Terug
L'équipe NewB-team

Zo bepalen onze coöperanten de toekomst van NewB

Verkiezingen worden weleens de hoogmis van de democratie genoemd.  NewB is een democratie waarin elke coöperant elk jaar haar of zijn stem kan doen gelden. Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering in juni sturen de coöperanten van NewB hun bank in de goede richting. Waarom is hun aanwezigheid en inspraak zo belangrijk?

NewB bestaat voor en dankzij burgers. Onze bank is gemodelleerd naar de noden en prioriteiten van de coöperanten. Zij vertegenwoordigen al 1% van de Belgische bevolking. De lidorganisaties vertolken op hun beurt de wil van hun leden en bij elkaar opgeteld loopt hun aantal in de honderdduizenden. De participatie van burgers en middenveldorganisaties deed NewB uitgroeien tot de bank die ze vandaag is. Zoals je kan lezen in het jaarverslag en op de kanalen van NewB is 2022 alweer een cruciaal jaar in de geschiedenis van onze bank. 


Ben je NewB-coöperant? De bank heeft jouw inspraak en betrokkenheid nodig, maar je krijgt daar ook veel voor terug: een bank die doet wat jij wilt, die transparant communiceert zodat je precies weet waar we staan en wat er met je geld gebeurt, en de kans om werkelijk te wegen op de evoluties in de financiële sector. 


Laten we niet uit het oog verliezen waarom NewB werd opgericht: het moest een bank worden die ten dienste staat van de samenleving en de planeet en door samenwerking is dat ook gelukt: NewB staat er als bank! Nu komt het erop aan vol te houden en massaal deel te nemen aan haar ontwikkeling. Door klant te worden, door over NewB te blijven praten, maar ook door onze kracht te tonen met een overtuigde deelname aan het democratische proces. Want onze opdracht om bankieren voorgoed te veranderen is nog niet volbracht.

Dat een bank als NewB meer dan ooit nodig is, staat buiten kijf. Een voorbeeld: sinds de financiële crisis in 2007-‘08 hebben grootbanken hun investeringen in fossiele brandstoffen nog opgedreven tot duizelingwekkende cijfers, ondanks de alarmbellen die inmiddels op het maximumvolume  afgaan. Ook de resultaten in de recente editie van Bankwijzer liegen er niet om: grootbanken blijven de klimaatcrisis financieren.  De financiële wereld gedraagt zich nog net zo roekeloos en onbekommerd als vijftien jaar geleden. Alsof de wereld niet in brand staat. Gaan we dat zomaar aanvaarden? Gaan we daarin mee? Natuurlijk niet! In 2011 niet, in 2019 niet, nu niet. En dat zullen we ook in de toekomst niet doen. Deze overtuiging duidelijk maken moet verder gaan dan enkel woorden.

Door deel te nemen aan de algemene vergadering en hun stem uit te brengen, laten coöperanten van zich horen, tonen ze hun engagement om de financiële wereld voorgoed te veranderen en stappen ze actief uit de status quo van het systeem. Als coöperant bepalen ze wat hun bank doet. Samen staan we sterker en we rekenen daarom op hun deelname aan de algemene vergadering op 11 juni 2022. Klik hier voor de agenda, de bijlagen en de besluiten die ter stemming voorliggen. Vragen beantwoorden we met plezier tijdens de online informatieavond op dinsdag 17 mei om 20u of op een lokaal forum in uw provincie vanaf 30 mei. Schrijf in via labo.newb.coop!


Als coöperant kan je digitaal meestemmen vanaf eind mei via het stemformulier dat je dan ontvangt en tot de sluiting van de stemming op 11 juni 2022 aan het einde van de vergadering. Volg de vergadering van op afstand of woon ze live bij en toon en voel hoeveel sterker we staan als we dit samen doen. Hoe onze bank eruit zal zien in de toekomst? Dat bepaal jij. Samen veranderen we bankieren. Voorgoed. 


 

Blijf op de hoogte

Onze maandelijkse nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel. We informeren je en raadplegen je via enquêtes. Je blijft betrokken bij het reilen en zeilen van de coöperatie.

Inschrijven kan hier