Terug
Stephan

Zo verander je van autoverzekering

Je hebt net een nieuwe auto gekocht, je tarief is te hoog of je hebt een vervelende ervaring achter de rug met je makelaar – het zijn maar enkele van vele redenen om op zoek te gaan naar een andere verzekeraar. Toch zetten we die stap meestal niet, omdat de procedures een troebele soep lijken of omdat we er simpelweg tegenop zien. Veranderen van verzekeraar is echter helemaal niet moeilijk en het kan veel vaker dan je zou denken.

De basis

In België zijn verzekeringscontracten gereglementeerd. Je kan alleen onder welbepaalde voorwaarden van verzekeraar veranderen. Volgens de wet mag een verzekeringscontract behoudens uitzonderingen niet langer duren dan een jaar, maar het mag wel elk jaar stilzwijgend worden verlengd. Als je je contract wilt stopzetten, moet je dus aan bepaalde voorwaarden voldoen, anders moet je weer een jaar wachten voor je je verzeraar kan inruilen voor een andere.

Hoe zeg je je autoverzekering op? 

Om je autoverzekering op te zeggen, moet je een aangetekend schrijven richten aan je verzekeringsmaatschappij. In de brief zet je dat je de overeenkomst wilt stopzetten bij het verstrijken van het lopende jaar. Goed om te weten: bepaalde actoren nemen de afhandeling van de verschillende formaliteiten voor hun rekening bij de stopzetting van je lopende contract. Ook bij NewB zorgt het team voor een vlotte overgang zonder al te veel administratieve rompslomp.

Wanneer zeg je je autoverzekering op? 

Om geldig te zijn moet je aangetekende brief met de vraag om het contract stop te zetten minimaal drie maanden en één dag voor de jaarlijkse vervaldag worden verzonden. De vervaldag is de dag waarop het contract normaal gezien stilzwijgend wordt verlengd.

Goed om weten: de jaarlijkse vervaldag van het contract slaat op een precieze dag en maand in het jaar. Zelfs als je de premie voor de verzekering in termijnen van een maand of een trimester betaalt, kan het contract alleen op die jaarlijkse vervaldag worden opgezegd.

De kleine lettertjes in je voordeel 

Wat veel mensen niet weten, is dat je in bepaalde gevallen geen rekening hoeft te houden met de regel van drie maanden en één dag. Hieronder vind je vijf situaties waarin het contract voor je autoverzekering mag worden opgezegd:

1) Net na de ondertekening van een autoverzekering: je hebt net een nieuwe autoverzekering genomen, maar je hebt je bedacht. Je hebt dan een termijn van 14 dagen, geteld vanaf de dag dat je de documenten ontvangt, om de overeenkomst op te zeggen.

2) Na een wijziging in de voorwaarden van de verzekering, de premie of de vrijstelling: als je verzekeringsmaatschappij het tarief van je verzekeringen verhoogt, heb je het recht om die verhoging niet te aanvaarden en de opzegging van je contract te eisen. In dit geval heb je daarvoor drie maanden de tijd, geteld vanaf de dag dat je kennisgeving over de verhoogde tarieven ontvangt. Hetzelfde geldt bij de wijziging van de algemene voorwaarden van je contract of van de vrijstelling.

3) Na elke aangifte van een schadegeval: heb je een ongeval gehad, dan kan je van die tegenvaller gebruik maken om je contract op te zeggen, zeker als de behandeling van je dossier te wensen overlaat. In dit geval moet de opzegging aangetekend gebeuren, ten laatste één maand na de terugbetaling of weigering tot terugbetaling van de kosten door je verzekeraar.

4) Na een verlaging van het risico. Ga je bijvoorbeeld van een professioneel naar een particulier gebruik van de wagen, of van 45.000 km per jaar naar 11.000 km per jaar, dan vraag je aan je verzekeraar of de premie kan worden herzien. Als jullie het niet eens geraken over de nieuwe premie binnen de maand nadat je de aanvraag voor een verlaging deed, mag je de overeenkomst opzeggen.

5) Als het risico ophoudt te bestaan. Je verkoopt je wagen en verwijdert meteen je kentekenplaat. Als je niet van plan bent om een nieuwe auto te kopen, mag je het contract opzeggen. De stopzetting vindt dan meestal ingang op de dag dat je je kenteken verwijdert.

6) En wat als je wel een nieuwe wagen neemt? Sinds 2018 mag je je contract opzeggen als je een andere wagen neemt. Vanaf de dag dat je jouw wagen verruilt voor een andere heb je 30 dagen om het tariefvoorstel van de polis voor de nieuwe wagen te weigeren.

Niet vergeten: zeg je contract op tijd op!

Zoals gezegd wordt je contract elk jaar automatisch verlengd en moet je het meer dan drie maanden voor de vervaldag opzeggen als je van verzekeraar wilt veranderen. Leg een knoop in je zakdoek of doe het gewoon vandaag al!

Als je nog vragen hebt of graag meer te weten komt, contacteer dan ons verzekeringsteam op 02 486 29 15 of verzekeringen@newb.coop

Meer over de autoverzekering

Doe hier een snelle simulatie en vergelijk met je huidige contract

 

 

NewB SCE is ingeschreven als verzekeringsagent onder het FSMA-nummer 0836.324.003 en treedt op als makelaar voor Monceau Générale Assurances SA.

Als u een klacht hebt, kan u terecht bij de klachtendienst van NewB op het nummer 02/486 29.29 of via klachten@newb.coop of bij de Ombudsman van de Verzekeringen. Meeûsquare 35 1000 Brussel. Tel: 02 547 28 71 M: www.ombudsman.as

Verzekeringsagent – Inschrijving FSMA n' 0836324003 - T : +32 2 486 29 15 - E : verzekeringen@newb.coop

Verzekeraar: Monceau Générale Assurances SA - 1 Avenue des Cités Unies d'Éurope CS 10217 - 41103 Vendôme cedex - France - Rcs B 414.086.355 - ups 3067

Blijf op de hoogte

Onze maandelijkse nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel. We informeren je en raadplegen je via enquêtes. Je blijft betrokken bij het reilen en zeilen van de coöperatie.

Inschrijven kan hier