Over NewB

Banner
 • 352
  Middenveldorganisaties
  A-aandeelhouders
 • 116K
  Burgers
  B-aandeelhouders
 • 11
  Institutionele investeerders
  C-aandeelhouders

Een coöperatieve bank van en voor de coöperanten

Als coöperant ben je zowel klant als aandeelhouder. Elke coöperant heeft bij de algemene vergadering één stem in haar of zijn college, ongeacht het bedrag dat zij of hij heeft geïnvesteerd.
 

Een bank in dienst van de samenleving en de planeet

NewB baseert zich van bij het begin op 13 waarden die verankerd zijn in de statuten van de coöperatie: transparantie, participatie, duurzaamheid, eerlijkheid, eenvoud, soberheid, inclusie, innovatie, professionaliteit, veiligheid, integratie, diversiteit en nabijheid.

NewB zet die waarden om in de praktijk op alle niveaus van haar werking, ook de medewerkers laten zich erdoor leiden bij hun dagelijkse beslissingen. Om zeker te zijn dat de waarden worden gerespecteerd is er het sociaal en milieuhandvest. 

Het sociaal en milieuhandvest van NewB


Het handvest is opgesteld door het maatschappelijk comité en het team van NewB en daarna goedgekeurd door de algemene vergadering. Het document zal evolueren in functie van de bijdragen van de coöperanten, maar vormt nu al een stevige basis waarop onze coöperatie kan bouwen.

Ontdek onze waarden en ons handvest

Zij zijn al mee aan boord

NewB is opgericht door 24 middenveldorganisaties. Intussen is de beweging fors gegroeid en tellen we 351 organisaties onder de leden. Zij waken erover dat de belangen van NewB op één lijn blijven met die van onze samenleving en onze planeet.

Bekijk de andere organisaties

NewB onder de microscoop

Om zeker te zijn dat de coöperatie goed functioneert en onze waarden voorop blijven staan doet NewB beroep op verschillende democratische organen.

Het heldere en transparante beheer van de coöperatie is voor ons een erezaak.
 

Onze coöperatieve structuur

Algemene vergadering van NewB

De algemene vergadering bestaat uit alle coöperanten. Ze beslist welke richting de coöperatie uitgaat en wanneer. De algemene vergadering kiest de leden van de raad van bestuur en het maatschappelijk comité en kan suggesties doen aan de raad van bestuur.

Meer weten

Maatschappelijk comité

Het maatschappelijk comité waakt erover dat de richting die NewB uitgaat en de beslissingen die ze neemt stroken met de 13 waarden verankerd in de statuten. De leden worden verkozen door de algemene vergadering, dus door de coöperanten.

Meer weten

Raad van bestuur

NewB's raad van bestuur bestaat uit een tiental leden die de strategische stappen van de coöperatie verfijnen en valideren. De leden worden verkozen door de algemene vergadering en zien erop toe dat de operationele ploeg de genomen beslissingen in praktijk brengt.

Meer weten

Audit- en risicocomité

Zoals de naam aangeeft, heeft dit comité een dubbele opdracht.

 • Instaan voor de efficiëntie van de interne controlemechanismen en ervoor zorgen dat ze leiden tot betrouwbare verslagen over de financiële toestand van NewB.
 • Ervoor zorgen dat NewB geen buitensporige financiële risico's neemt, maar binnen het kader van de strategie en de risico-appetijt blijft zoals vastgelegd door de raad van bestuur, om de doelstellingen te halen en binnen het waardenkader van de coöperatie.
Meer weten

Remuneratie- en benoemingscomité

Het remuneratie- en benoemingscomité is belast met de selectie van geschikte kandidaten voor de functies in de verschillende afdelingen van de coöperatie. De beslissingen van het comité worden vervolgens bekrachtigd door de bevoegde intstanties.

Meer weten

Directiecomité

Het directiecomité bestaat uit drie afgevaardigde bestuurders. De missie van het comité is ervoor te zorgen dat de strategische weg die beslist is door de algemene vergadering wordt gevolgd, toezicht te houden op het team en op de goede dagelijkse werking van NewB

Meer weten

NewB Team

Het NewB-team bestaat uit alle voltijds en deeltijds tewerkgestelde werknemers en consultants die elke week in de NewB-kantoren (of thuis) voor de bank werken. Het zijn de werkmieren die ervoor zorgen dat onze bank en verzekeringen op de beste manier worden bestuurd.

Meer weten

Het verhaal achter NewB

NewB is een project van lange adem.

De afgelopen tien jaar heeft de coöperatie heel wat hordes moeten nemen.
Uit het niets een duurzame en ethisch verantwoorde bank uit de grond stampen kost tijd, energie en een ongeziene burgermobilisatie. Duik in de opmerkelijke ontstaansgeschiedenis van onze coöperatieve bank.

2011

Het Belgische bankenlandschap komt gehavend uit de financiële crisis van 2009: publieke en kleinere banken verdwijnen. Het is tijd om de financiële sector te veranderen. 24 middenveldorganisaties richten NewB op.

De coöperatie ziet het licht op 6 mei 2011.

2013

De lidorganisaties van NewB lanceren een oproep aan het adres van alle burgers. In op vier maanden tijd sluiten 43.000 mensen zich aan bij de beweging. NewB gaat in het hele land over de tongen, dankzij tientallen info-avonden van de coöperatie.

2014

Om de bank te kunnen lanceren zitten nog niet alle bouwstenen op hun plaats.

De NewB-coöperanten besluiten een aantal alternatieve producten te ontwikkelen om het bankproject financieel te steunen. 

2016

Het eerste NewB-product is een feit: de GoodPay-kaart. Intussen hebben 100 middenveldorganisaties zich bij NewB aangesloten en de Franse, mutualistische verzekeraar Monceau Assurances zegt zijn medewerking aan de coöperatie toe. Monceau wordt institutioneel investeerder. 

2018

NewB lanceert haar eerste verzekeringsproducten en werkt hard aan de aanvraag voor een banklicentie bij de financiële toezichthouders. 

2019

Bij het begin van het jaar dient NewB de aanvraag in voor haar erkenning als kredietinstelling. In oktober lanceert NewB een grootschalige kapitaalcampagne. Op zes weken tijd slaagt de coöperatie erin om 35 miljoen euro op te halen. 

2020

Op 31 januari 2020 wordt NewB erkend als kredietinstelling. In november van dat jaar openen de eerste coöperanten een rekening bij de coöperatieve bank. 

2021

NewB lanceert zijn bankactiviteiten voor iedereen. Zichtrekening, betaalkaart, spaarrekening, beleggingsproducten: onze coöperatie slaat haar vleugels uit als een volwaardige bankspeler.