Alle informatie over de algemene vergadering van NewB, de verschillende colleges en de volgende zitting

De algemene vergadering van NewB bestaat uit alle coöperanten van NewB. Die zijn onderverdeeld in drie colleges:

De algemene vergadering beslist welke richting de coöperatie uitgaat en over de timing. Ze kiest de raad van bestuur en het maatschappelijk comité. Ze kan ook suggesties formuleren bij de raad van bestuur. Ten minste een keer per jaar wordt een gewone algemene vergadering georganiseerd op de tweede zaterdag van de maand juni, maar de coöperatie kan ook bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen organiseren op andere momenten in het jaar.

De volgende algemene vergadering van NewB 

Die vindt plaats op 25 september 2021. Meer info volgt in de uitnodigingsmail.