Je coöperatieve deelbewijzen verkopen?

Je deelbewijzen vandaag verkopen

In de statuten van NewB is voorzien dat je je deelbewijzen kan aanbieden voor verkoop in de loop van het volledige boekjaar tegen de restwaarde. Dit is de waarde van een deelbewijs op het einde van het boekjaar waarin je de deelbewijzen wil verkopen.
Voor de coöperatieve deelbewijzen die je momenteel zou verkopen, zal dit dus – zeer waarschijnlijk -  de restwaarde zijn op 31/05/2023, de laatste dag van de maand waarin NewB haar banklicentie zal inleveren en ze dus haar lopend boekjaar zal afsluiten.

Deze restwaarde zal pas officieel gekend zijn na de goedkeuring van de jaarrekeningen van het boekjaar, tijdens de gewone algemene vergadering die vermoedelijk in november 2023 zal plaatsvinden.

De deelbewijzen die u tussen nu en 31/05/2023 verkoopt, zullen bijgevolg ten vroegste terugbetaald worden in december 2023.

Bijkomende info over de NewB deelbewijzen vindt u hier.

Aanvraag terugbetaling coöperatieve deelbewijzen

 

Specifieke bepaling voor coöperanten van college “A” (middenveldsorganisaties) of “C” (institutionele investeerders)

Coöperanten met deelbewijzen van het type A (nominale waarde € 2000) of C (nominale waarde € 200 000) hebben de mogelijkheid om een gedeeltelijke terugbetaling van een deelbewijs aan te vragen, gecombineerd met een verschuiving naar een ander stemcollege. 

Neem contact op met NewB via info@newb.coop indien uw organisatie of bedrijf dit overweegt.

Beperkingen bij de terugbetaling van coöperatieve deelbewijzen

Elke terugbetaling van deelbewijzen moet goedgekeurd worden door het Directiecomité van NewB. 

Er zijn ook gevallen (vermeld in artikel 11 van de statuten) waarin NewB kan beslissen om de terugbetaling van deelbewijzen te beperken, namelijk wanneer het kapitaal te veel zou verminderen. 

In dat geval zullen de aanvragen tot terugbetaling chronologisch (op basis van de aanvraagdatum) goedgekeurd worden.