Beleggen

NewB wil graag beleggingsproducten aanbieden. Omwille van de regelgeving voor dergelijke producten kunnen we daar op dit moment nog niet verder over communiceren. De eerste stappen in de ontwikkeling van dit productaanbod zijn de nodige goedkeuringen, van de algemene vergadering en van de toezichthouders. Coöperanten zullen tijdens een bijzondere algemene vergadering op 25 september 2021 kunnen stemmen over de wijze waarop deze beleggingsproducten worden ontworpen en aangeboden.

Onze coöperatie streeft ernaar om producten aan te bieden in overeenstemming met haar waarden. De beleggingsproducten die ze zou aanbieden zullen aansluiten bij de Europese regelgeving rond duurzaam investeren (SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation, het Europees reglement voor publicatie van informatie over duurzaamheid in de financiële sector). Verder zorgt NewB ervoor dat al haar activiteiten stroken met haar sociaal en milieuhandvest en met de regels voor maatschappelijk verantwoord investeren die werden goedgekeurd door de algemene vergadering van 12 juni 2021.

Blijf op de hoogte

Onze maandelijkse nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel. We informeren je en raadplegen je via enquêtes. Je blijft betrokken bij het reilen en zeilen van de coöperatie.

Inschrijven kan hier