Algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit alle coöperanten van NewB. Die zijn verdeeld in 3 groepen:

  1. Middenveldorganisaties
  2. Burgers
  3. Institutionele investeerders

De algemene vergadering beslist over de grote strategische lijnen en de bijbehorende tijdlijnen. Ze verkiest ook de raad van bestuur en het maatschappelijk comité. Daarnaast mag ze suggesties doen aan de raad van bestuur. 

De gewone algemene vergadering vindt minstens één keer per jaar plaats op de tweede zaterdag van juni. De coöperatie kan ook buitengewone algemene vergaderingen organiseren op andere dagen van het jaar.