Waarden als leidraad

Onze basiswaarden maken niet zomaar deel uit van de statuten van de coöperatie.
Ze vormen het kloppende hart van de huidige organisatie én van onze bank van morgen.

NewB: 13 waarden om de bankwereld te veranderen

 • Integratie

  Integratie

  NewB werkt nauw samen met tientallen verenigingen en tienduizenden burgers, die tegelijk eigenaar en klant zijn.
  In de praktijk: we luisteren naar de organisaties die ons steunen en lanceerden bijvoorbeeld een nieuwe GoodPay-kaart voor onze partner Velt.

 • Eenvoud

  Eenvoud

  De structuur en de producten van NewB zijn eenvoudig en begrijpbaar.
  In de praktijk: we stellen geen ingewikkelde producten met tijdelijke kortingen voor. Onze prijzen zijn altijd helder en correct.

 • Veiligheid

  Veiligheid

  NewB investeert in de reële economie en beperkt de risico's zo veel mogelijk. Winst is geen doel op zich.
  In de praktijk: De GoodPay-kaart is prepaid, waardoor schulden maken onmogelijk is.

 • Duurzaamheid

  Duurzaamheid

  NewB richt zich op duurzame en sociale projecten. Activiteiten en producten die de samenleving schaden komen er niet in.
  In de praktijk: bedrijfswagens moeten het afleggen tegen duurzamere vervoermiddelen.

 • Transparantie

  Transparantie

  Alle activiteiten van NewB verlopen in de grootste transparantie.
  In de praktijk: de inkomsten en uitgaven van de coöperatie worden gedetailleerd toegelicht tijdens de algemene vergadering, voor een maximaal democratisch beheer.

 • Innovatie

  Innovatie

  NewB ontwikkelt samen met haar coöperanten nieuwe producten en innovatieve oplossingen voor een sociale, ecologische economie.
  In de praktijk: de GoodPay-kaart is uniek in zijn soort, als eerste ethische en duurzame betaalkaart ter wereld.

 • Participatie

  Participatie

  NewB zoekt creatieve oplossingen die de echte participatie van haar coöperanten mogelijk maken in het beslissingsproces.
  In de praktijk: elk lid mag zijn mening geven via enquêtes en stemmen op de algemene vergaderingen.

 • Eerlijkheid

  Eerlijkheid

  Winst zal evenwichtig worden verdeeld tussen de deposito's en het kapitaal van de coöperatie.
  In de praktijk: dividenduitkeringen hebben we beperkt tot maximaal 6% en het is onmogelijk om winst te maken door NewB-aandelen weer te verkopen.

 • Inclusie

  Inclusie

  NewB wil een universele financiële dienstverlening aanbieden en toegang tot aangepast krediet voor iedereen.
  In de praktijk: onze producten worden altijd ontwikkeld met het oog op een zo breed mogelijke toegankelijkheid.

 • Soberheid

  Soberheid

  NewB springt zuinig om met haar budget. Ook de verloningspolitiek respecteert dit principe van soberheid.
  In de praktijk: de best betaalde NewB-medewerker mag hoogstens 5 keer meer verdienen dan de medewerker met het laagste salaris.

 • Diversiteit

  Diversiteit

  NewB houdt rekening met culturele en sociale verschillen om zo inclusief mogelijk te zijn.
  In de praktijk: samen met de openbare tewerkstellingsdienst Actiris werken we aan een actieplan om de diversiteit van ons team te vergroten.

 • Nabijheid

  Nabijheid

  NewB wil dicht bij de mensen staan.
  In de praktijk: we organiseerden al tientallen lokale fora in alle uithoeken van het land om uw verwachtingen te bespreken en u zo goed mogelijk te informeren over ons project.

 • Professionaliteit

  Professionaliteit

  NewB biedt een vakkundige en efficiënte dienstverlening aan waarbij de klant centraal staat.
  In de praktijk: we haalden specialisten uit de verzekerings- en bankwereld in huis om betrouwbare producten en een efficiënte dienstverlening aan te bieden.